HYDAC-komponenter og -systemer til maksimal eksplosionsbeskyttelse Fra ATEX over IECEx til NEC – produkter til potentielt eksplosive atmosfærer

Eksplosionsfare: Dette er virkeligheden i forskellige forarbejdnings- og fremstillingsprocedurer med brandfarlige stoffer, f.eks. i den kemiske industri eller fødevareteknologibranchen. Maskiner kan blive alvorligt beskadiget og mennesker alvorligt kvæstet, hvis ikke man bruger de optimale komponenter og systemer. Der eksisterer specifikke nationale og internationale direktiver for områder med eksplosionsfare. Derfor tilbyder vi et bredt produktsortiment og hjælper dig med at bevare overblikket i junglen af standarder og direktiver.

HYDAC er din partner for de mest sikkerhedsforbedrende produkter

Leder du efter en partner, der kan hjælpe dig med at implementere løsninger, som overholder standarder? Takket være vores veluddannede medarbejderes ekspertise og mange års erfaring er vi klar til at hjælpe dig. Vi støtter dig med problemanalyse, design og løsningsdokumentation – og tilbyder også en omfattende serviceportefølje, selv efter installation og idriftsættelse.

Kontakt os nu

Mere sikkerhed for dine applikationerGlobal eksplosionsbeskyttelse med HYDAC

Der kan iværksættes forskellige tekniske og/eller organisatoriske tiltag for at beskytte mod eksplosioner og således forebygge kvæstelser eller død. Til dette formål inddeles potentielt eksplosive områder i zoner i overensstemmelse med den eksplosive atmosfæres hyppighed og varighed. De enkelte enheder og maskiner kan derfor være designet i overensstemmelse med de særlige zoner. Denne tilgang sørger hele tiden for, at sikkerhed altid er i fokus, når designeren tager beslutninger og handler.

Men hvilke direktiver er gældende? Du finder alle oplysninger om standarderne i dit land i vores Eksplosionsbeskyttelsesleksikon.

Et udviklingspartnerskab for skræddersyede løsninger

Erfaring og kvalitet er vigtige, når det drejer sig om farlige arbejdsmiljøer – og her går HYDAC ikke på kompromis. Med vores mangeårige ekspertise og gennemprøvede komponenter udvikler vi skræddersyede aktuatorer, hydrauliske enheder og smøreenheder til arbejde i eksplosive atmosfærer. Du behøver heller ikke undvære fordelene ved hydrauliske systemer. Vi samarbejder med dig om at tjekke for potentielle antændelseskilder samt fare og at tage disse i betragtning, når du designer og fremstiller dit system. Du får komplet computeriseret teknisk dokumentation baseret på nationale og internationale standarder.

Kontakt os nu

HYDAC's hydrauliske kraftenheder

Fra kompakte små kraftpakker til komplekse systemer til ethvert driftstryk – vi tilbyder dig mange års erfaring med at udvikle, fremstille, installere og idriftsætte specialfremstillede systemer til enhver applikation og ethvert anvendelsesområde.

HYDAC-smøreenheder

Med mange års knowhow og vidtrækkende ingeniørekspertise støtter vi dig med smøring, filtrering og køling til turbiner og gear i kraftværker og kompressorer.

HYDAC's autonome aktuatorer

Den autonome aktuator fra HYDAC kombinerer cylinder, drev og styreenhed i et kompakt design. Dens specielle modulsystem gør det muligt at sammensætte talrige versioner i enhver installationsposition. Med den integrerede hydrauliske akkumulator kan nødfunktioner udføres selv i tilfælde af strømsvigt.

HYDAC's ventilserie til eksplosionsbeskyttelse For maksimal sikkerhed: produkter til potentielt eksplosive atmosfærer

HYDAC's industrielle magnetventiler i et spoledesign

HYDAC's industrielle magnetventiler i et spoledesign er velegnede til ATEX-områderne II 2G, II 2D, II 3G og II 3D. 4/2 og 4/3 magnetiske retningsventiler er til rådighed. Alle andre ventiltyper fra retningsventilens produktsortiment i nominel størrelse 6 er tilgængelige på forespørgsel.

HYDAC's industrielle magnetventiler i et poppet design

For ATEX-områderne II 2G, II 2D, II 3G, II 3D: Vores industrielle magnetventiler i et poppet design fås som magnetventiler i en nominel størrelse på 6. Kontakt vores eksperter nu for at få råd angående din skræddersyede ATEX-ventilløsning.

HYDAC's industrielle proportionelle 3-vejs-trykreguleringsventiler P3DRE06

HYDAC's industrielle proportionelle 3-vejs trykreguleringsventil P3DRE06 bruges til ATEX-zonerne II 2G, II 2D, II 3G, II 3D. Dette giver os mulighed for at sikre det højeste sikkerhedsniveau for din applikation.

HYDAC's hydrauliske ventiler

HYDAC's eksplosionssikre hydraulikventiler leveres med producentens erklæring og har betegnelsen -XC. Kontakt os nu for at finde ud af mere om vores brede produktsortiment.

HYDAC's patronmagnetventiler i et poppet ventildesign

Vores aktuelt tilgængelige 2/2-magnetventiler dækker ATEX-zonerne II 2G, II 2D, II 3G og II 3D. Få råd fra vores eksperter nu om HYDAC's patronmagnetventiler.

HYDAC-filtersystemer til eksplosionsbeskyttelse For maksimal sikkerhed: produkter til potentielt eksplosive atmosfærer

HYDAC's vakuumafvandingsenhed FAM ATEX

Vores FAM-serie afvander, afgasser og filtrerer dine hydrauliske væsker og smørevæsker. Effektiv vedligeholdelse betyder, at du drager fordel af længere olieskiftintervaller og reduceret slid på komponenter. Dette resulterer i dit systems større pålidelighed og øgede tilgængelighed.

HYDAC Condition Monitoring Package CMP Ex

Med dette online væskeovervågningssystem kan du registrere fast partikelforurening og væsketilstanden i potentielt eksplosive atmosfærer (zone 1 i overensstemmelse med IECEx og ATEX). Takket være den integrerede datalogger og IOT-gateway kan data og advarsler integreres i vedligeholdelsessystemer på højere niveau, og advarsler kan sendes.

HYDAC OffLine-filter OLF ATEX

Vores HYDAC OffLine-filtre i OLF 15/30/45/60 ATEX-serien arbejder i potentielt eksplosive atmosfærer som robuste offline filtre til stationære applikationer i hydraulik- og smøresystemer med stor olievolumen. Dette resulterer i en bedre olierenhed og derfor længere levetid for komponenter.

HYDAC-filterpumpeoverførselsenhed i OFU ATEX

Filter Pump Transfer Unit OFU bruges som en mobil olieservice- og plejeenhed til filtrering ved påfyldning af systemer eller genpumpning af hydrauliske medier og smøremedier. Den effektive vedligeholdelse af smøremidlet betyder, at du øger dit systems ydeevne og levetid.

HYDAC-pumper til eksplosionsbeskyttelse For maksimal sikkerhed: produkter til potentielt eksplosive atmosfærer

HYDAC-aksialstempelpumpe med variabelt slagvolumen PPV100S

Aksialstempelpumperne i PPV100S-serien har en bred vifte af styreenheder. De imponerer også med deres lange levetid, et lavt driftsstøjniveau og korte kontroltider. De fås som enkelt- og multiple pumper.

Flere informationer om HYDAC's aksialstempelpumper

HYDAC-sensorer med eksplosionsbeskyttelse For maksimal sikkerhed: produkter til potentielt eksplosive atmosfærer

HYDAC-tryktransmittere

Vores tryktransmittere og differenstryktransmittere fås i forskellige beskyttelsestyper mod antænding og er certificeret i henhold til ATEX, IECEx og til det nordamerikanske marked (CCSAUS). Ud over applikationer, som f.eks. inden for hydraulik i olie- og gasindustrien, fås der også en specialversion, der er specielt udviklet til måleopgaver med mediet vand.

HYDAC-pressostater

HYDAC-pressostater i et iboende sikkert design er ATEX-certificerede. I den flammesikre type til beskyttelse mod kabinettænding er enhederne endda tilgængelige i en multipel godkendelse i henhold til ATEX, IECEx og det nordamerikanske marked (CCSAUS).

HYDAC-temperaturtransmittere

Vores temperaturtransmittere fås i forskellige sondelængder op til 350 mm. Enhederne fås i forskellige tændingsbeskyttelsestyper og er certificeret i henhold til ATEX, IECEx og det nordamerikanske marked (CCSAUS).

HYDAC-strømhastighedstransmittere

HYDAC-strømhastighedstransmittere i et rustfrit ståldesign kan bruges med op til 420 bar driftstryk. Som næsten alle vores sensorer til brug i potentielt eksplosive atmosfærer er enhederne tilgængelige i forskellige antændelsesbeskyttelsestyper og er certificeret i henhold til ATEX, IECEx og det nordamerikanske marked (CCSAUS).

Eksplosionsbeskyttelsesleksikon Nationale og internationale specifikationer

Europa – ATEX-direktiver

EU har udstedt to harmoniserede direktiver for Europa vedrørende sundhed og sikkerhed.

Krav til maskiner og udstyr

Europaparlementets direktiv 2014/34/EU om harmonisering af medlemslandenes love vedrørende udstyr og beskyttelsessystemer til brug i potentielt eksplosive atmosfærer. Dette direktiv regulerer brugen af både elektrisk udstyr og ikke-elektrisk udstyr i potentielt eksplosive atmosfærer. Det er hovedsageligt rettet mod producenter af enheder og komponenter, der skal bruges i potentielt eksplosive atmosfærer. Det har erstattet det første ATEX-direktiv

94/9/EC. Siden den 20. april 2016 skal alle nye produkter, der lanceres på markedet, certificeres i overensstemmelse med det nye direktiv 2014/34/EU. Alle certifikater, der er udstedt under direktiv 94/9/EC forbliver dog gyldige.

Krav, der gælder for systembyggeren/operatøren

Direktiv 99/92/EC (ATEX 153) definerer minimumskravene vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladser, til driftsforhold og til håndtering af produkter og materialer i potentielt eksplosive atmosfærer. Direktivet inddeler arbejdspladsen i zoner og definerer kriterier for kategorisering af produkterne inden for disse zoner.

Forandring til national lov

Direktiverne er blevet ændret til national lov i landene i Den Europæiske Union. I Tyskland blev direktiv 2014/34/EC ændret til “Forordning 11 vedrørende produktsikkerhedsloven” – også kendt som eksplosionsbeskyttelsesforordningen (ExVO). Direktiv 99/92/EF blev ændret til Bekendtgørelsen om industriel sikkerhed (BetrSichV) og Bekendtgørelsen om farlige stoffer (GefStoffV).

Internationale regler – lECEx

IEC udgiver globalt standardiserede regler for elektrisk teknologi og elektronik. Tekniske komitéer udarbejder standarderne for de forskellige specialistområder. For at sikre harmonisering er de standarder, der udgives af IEC, hovedsageligt overtaget i nationale og europæiske standarder, uden at der er lavet større ændringer. IEC-publikationer vedrørende eksplosionsbeskyttelse af elektriske enheder og systemer er udarbejdet af den tekniske komité TC31. Som en certificeringsordning skaber IECEx en global ramme for uafhængig inspektion og certificering af enheder og tjenester relateret til eksplosionsbeskyttelse.
Ligesom ATEX inddeler IECEx risikoområderne i zoner på basis af farens hyppighed og varighed.

USA – NEC

I USA reguleres elektrisk udstyr, der bruges i potentielt eksplosive atmosfærer, af National Electrical Code (NEC).

I modsætning til reglerne i Europa og IECEx-ordningen deler NEC 500–504 de potentielt eksplosive atmosfærer ind i tre klasser (klasserne I til III for gasser, støv og fibre) og to grupper for hyppighed og varighed af tilstedeværelsen af disse stoffer. I 1996 introducerede NEC 505–506 en zonemodel, svarende til den internationale ordning, parallelt med klassemodellen.
Udstyr, der skal bruges i minedrift, er certificeret i henhold til reglerne i Mine Safety and Health Administration (MSHA).

Canada – CEC

I Canada udstedes godkendelse i overensstemmelse med Canadian Electrical Code (CEC 18). Klassificeringen var tidligere baseret på opdelingsmodellen, som det er tilfældet i USA. Siden sidste revision af CEC i 2015 gælder zonemodellen udelukkende for nye systemer og nye design, svarende til IECEx. Gammelt udstyr kan ifølge opdelingsmodellen fortsat drives efter de tidligere forskrifter (bilag J18). De canadiske provinser beslutter implementeringen af CEC særskilt. Nogle gange tilføjes tillæg.

Brasilien – INMETRO

Brasiliens nuværende regelsæt er Inmetro Directive 179/2010. Dette direktiv accepterer direkte certifikater i overensstemmelse med IECEx-ordningen, men i modsætning til IECEx-certifikater er de kun gyldige i tre år. Andre certifikater, såsom ATEX, anerkendes kun, hvis de er harmoniseret med IEC-standarderne 60079.

Eurasian Customs Union – TR CU 012

Rusland har formet den eurasiske toldunion (EACU) sammen med Hviderusland, Kasakhstan, Armenien og Kirgisistan. Dette har resulteret i, at der blev implementeret ensartede love i disse lande. Eksplosionsbeskyttelse er reguleret i direktivet TR-CU 012/2011. EAC-certifikater kan udstedes til engangslevering med 1, 3 eller 5 års gyldighed. ATEX- eller IECEx-certifikater accepteres som basis for EAC-certificeringen.

Indien – PESO

I Indien skal elektrisk udstyr til potentielt eksplosive atmosfærer være godkendt af PESO – Petroleum and Explosive Safety Organization. For godkendelse af udstyr skelner de indiske regler mellem enheder fremstillet i Indien og enheder importeret til Indien. For indiske enheder gælder udelukkende de nationale standarder. Disse er delvist baseret på de ældre versioner af IEC- og EN-standarderne. For importerede enheder kræves IECEx- eller ATEX-certifikater i henhold til de nyeste standarder. Godkendelser kan kun gives af CCoE – Chief Controller of Explosives via et akkrediteret indisk testlaboratorium. Testrapporter udstedt af ikke-indiske testlaboratorier tages i betragtning ved den obligatoriske inspektion. Director General of Mining Safety (DGMS) er ansvarlig for produkter brugt i minedrift.

Kina – NEPSI

Certificeringen i Kina svarer til IECEx-ordningen. Den er baseret på IEC- og EN-standarder, der er blevet overtaget eller modificeret. ATEX- eller IECEx-certifikater kan bruges som en basis for den kinesiske certificering. NEPSI-certifikater skal fornys hvert femte år.

Korea – KOSHA

Certificeringen i Korea udføres også i overensstemmelse med IECEx-ordningen. De koreanske regler er også baseret på IEC- og EN-standarder, der enten er blevet vedtaget uden ændringer eller modificeret. ATEX- eller IECEx-certifikater, der allerede er udstedt, kan danne grundlag for certificering, selv om der skal tages hensyn til yderligere nationale regler.

Japan – TIIS

I Japan skal elektrisk udstyr, der bruges i eksplosionsbeskyttede applikationer, være certificeret af TIIS – Technical Institution of Industrial Safety. Standarderne for antændelsesbeskyttelsestyper er hovedsageligt baseret på standarderne i IEC 60079-serien. Ældre udgaver af disse standarder er dog i nogle tilfælde blevet harmoniseret, og ændringer og afvigelser er blevet inkluderet. TIIS-certifikater er gyldige i 3 år og skal derefter fornys eller forlænges. Standarderne gælder kun for enheder til områder, hvor der er fare for gas eller støv. Enheder i gruppe I (minedrift) falder ikke ind under TIIS-ordningen og spiller heller ikke nogen stor økonomisk rolle, da der kun findes én kommerciel kulmine i Japan.

Australien, New Zealand – IECEx

Australien og New Zealand har overtaget IECEx-ordningen i deres nationale regler. Det betyder, at IECEx-certificerede produkter kan bruges direkte. Staten Queensland er en undtagelse. De har i et vist omfang stadig deres egne godkendelser. Administrationskontoret for IECEx-systemet er baseret i Australien.

På den sikre side med HYDACEksplosionssikre produkter til en lang række brancher

Vi har i årevis udviklet og leveret certificerede komponenter og systemer til en lang række industrier. Derved fokuserer vi især på kvalitetssikring, pålidelig identifikation og fejlfri sporing af vores produkter – den nødvendige dokumentation er standardmæssigt vedlagt leveringen. Takket være vores tværfaglige ekspertise hjælper vi dig med at finde helhedsløsninger. Vi står til rådighed over hele verden.

Olie og gas

Uanset om det er upstream, midstream eller downstream – HYDAC er din kontakt for komponenter og systemer i offshore- og olie- samt gasindustrierne.

Få mere at vide

Maritim teknologi

Søger I spil, løfteudstyr eller stabilisatorer? Opdag vores produkter til skibsapplikationer. Jeres partner i den maritime branche.

Få mere at vide

Brochurer om eksplosionsbeskyttelse Vil du vide mere om eksplosionsbeskyttelse og design, der reducerer risici? Vores guide giver dig al den detaljerede information, som du har brug for – eller du kan få et overblik med HYDAC ATEX-plakaten.

Kontakt vores eksplosionsbeskyttelseseksperter

Vi forsyner dig med oplysninger om de nyeste direktiver og godkendelser. Kontakt os angående dine spørgsmål – vi hjælper dig gerne.

Kontakt os nu

Find flere artikler

Ventiler med digital elektronik
HYDACS industrielle ventiler