HYDAC hydrauliktræner Den moderne træningsenhed til førsteklasses og praktisk hydrauliktræning

HYDAC har udviklet den praktiske HHT2 hydrauliktræningspakke for at understøtte teoretisk uddannelse og træningsformål.

Hands-on hydraulik, moderne og interaktiv

Den hydrauliske trainer HHT2 er konstrueret med robuste HYDAC komponenter fra den aktuelle produktion i industriel design og er en integreret all-inclusive-strategi til hydraulikområdet – med en lang række muligheder og tilhørende træningsøvelser.

Takket være de mange pakker kan I vælge undervisning inden for et bredt udvalg af hydrauliktemaer:

 • Manuelt betjent standardhydraulik
 • Elektro-hydraulik
 • Proportionalteknologi
 • Måleudstyr
 • PLC-pakke til omfangsrige styre- og reguleringsopgaver
 • Digital pakke 4.0 til udvidet konnektivitet

En eller to arbejdsstationer, der kan bruges uafhængigt, giver mulighed for at afvikle alle hydrauliske træningsopgaver på én enkelt enhed. Den hydrauliske trainer HHT2 gør hydraulik til en hands-on-oplevelse, hvor teoretisk viden sættes i spil hurtigt, enkelt, rent og sjovt i en gruppe med op til seks deltagere samtidigt.

Med sine robuste industrielle komponenter giver HYDAC's hydrauliske træner en integreret all-inclusive strategi. Alle hydrauliske træningsopgaver kan afvikles på en enkelt enhed.

Tekniske karakteristika, hydraulisk træner HHT2

Strømforsyningsenhed

 • Hastighedsstyret KINESYS-strømforsyningsenhed til 230 V / 50 Hz, trefaset strøm ikke nødvendig
 • Støjsvag pumpe (<50 dBa på 1-meters afstand)
 • Flowhastighed 3,7 l/min. pr. arbejdsstation
 • Trykporte kan skiftes separat
 • Ikke-justerbar grænse for maksimumtryk
 • Automatisk trykaflastning af tank under skift
 • Andre spændingsområder fås ved forespørgsel

Komponenter

 • Industrikomponenter fra HYDAC's produktportefølje (praktisk)
 • Kan placeres frit på profilvæggen
 • Patenteret monteringssystem
 • Smukt look med anodiserede aluminiumblokke

Fremtidssikker undervisning inden for digitaliseringPraktisk formidling af digital kompetence

Den fremadskridende digitalisering viser ikke tegn på at stoppe op, heller ikke inden for de tekniske uddannelser. Derfor kræves der konstant bedre kompetencer inden for digital informationsbearbejdning på områderne mekatronik, elektroteknik, maskinteknik og produktionsteknologi. Hvis man ønsker at levere uddannelse med fremtidspotentiale er det derfor nødvendigt at integrere nye digitale teknologier i uddannelsesstrategien.

For at opfylde dette krav har HYDAC tilføjet den digitale pakke 4.0 til HYDAC's hydrauliske trainer:

 • Integration af alle elektroniske komponenter i et separat rack
 • Indsamling, visning, transmission og lagring af målte data
 • De korrekte metoder til behandling af måledata kan således formidles på en enkel og praktisk måde.
 • Integration af HYDAC komponenter, som f.eks. sensorer og interfaces, der giver mulighed for enkel interaktion med andre HYDAC pakker
 • Den anvendte software er skræddersyet efter vores kunders behov og kan justeres fleksibelt, så den passer til dine krav.

Det brugervenlige og træningsorienterede system giver brugere mulighed for at arbejde sig gennem arbejdsrelaterede situationer, der svarer til praksis, og hermed udvikle forskellige løsninger og strategier, der kan iværksættes.

Den hydrauliske træningspakke fra HYDAC klæder jer perfekt på til fremtidens digitale arbejdsverden.

Tekniske egenskaber og tilbehør, digital pakke 4.0

 • 19" rack med hjul
 • Holder til håndmåler HMG 4000
 • Indbygget PLC
 • CSI-C-11 – i4.0-kompatible condition sensor-interface til væskeorienteret maskintilstandsovervågning
 • CS1320 forureningssensor til mineralolie-baserede væsker
 • IO-Link Master
 • HPT 1446S – i4.0-kompatibel smart-tryktransduktor
 • AS 1008 Aquasensor
 • DATA+ edge computing device
 • Tilbehørskabel
 • Kontaktskab med hovedafbryder
 • Kan udvides efter ønske

Overblik over fordele ved den hydrauliske uddannelsespakke fra HYDAC

 • Praktisk hydraulisk uddannelsesenhed med robuste komponenteri industrielt design fra den førende producent HYDAC og i overensstemmelse med kravene fra Federal Institute for Vocational Education and Training
 • Da hydrauliske arbejdspakker kan vælges efter behov, er det muligt at undervise i en række forskellige emner
 • Finansiel støtte fra landet og staten til uddannelsesinstitutioner til den hydrauliske uddannelsesenhed med tilføjet digital package 4.0
 • HYDAC hjælper dig med at ansøgeom midler til dit institut
 • Godt gennemtænkt koncept med alt fra en enkelt kilde:  underviser, strømenhed, komponenter, uddannelsesopgaver og kontakter
 • En vellykket blanding af form og funktion
 • Hydraulisk uddannelsesenhed meget stille og energibesparende, takket være drevet med variabel hastighed
 • Enkel betjening og kredsløbsdesign uden værktøj
 • Meget robuste industrielle stik med lav lækage 
 • Modulopbygget, giver mulighed for fleksibilitet ogekspansion
 • Brugerdefineret integration af ekstra komponenter er ligetil
 • Skuffer og slangeholder til ren opbevaring
 • Mulighed for at en ekspert sætter enheden i drift og giver instruktioner på stedet

HYDAC tilbyder ekstra service til den hydrauliske trainer HHT2

 • Hjælp til at ansøge om finansiering med “DigitalPakt Schule”
 • Mange forskellige træningsøvelser til træningsenheden
 • Idriftsættelsespakke
 • Vedligeholdelse af jeres hydrauliske træningsenhed udføres af HYDAC
 • Grundlæggende hydrauliktræningskurser
 • Avancerede hydrauliske seminarer
 • Hydraulisk system og styreteknologi
 • Servicerelaterede specialist-seminarer
 • Særlige e-learning-kurser

Hyppigt stillede spørgsmål (HSS)

Hvor hørbar er trainer-enheden? Kan man tale samme eller give yderligere forklaringer, når den er tændt?

Under udviklingen af de hydrauliske trainers var der særlig fokus på støjen. Der er opnået et lydtryksniveau på 46 til 50 dBA (1 meters afstand) af systemet med indstillelig frekvensenhed. Det betyder, at du uden problemer kan føre en samtale, hvis trainer-enheden er slået til.

Hvilken strømforsyning kræver enheden?

De integrerede strømenheder i de hydrauliske trainer-enheder egner sig til et normalt stik (Schuko) (1x 230 V, 50 Hz). Der kræves altså ikke nogen tre-faset forbindelse. Der fås andre versioner og andre spændinger; kontakt os venligst for yderligere informationer. Du finder yderligere informationer i vores produktkatalog til den hydrauliske trainer HHT2.

Strømenheden til mobil træning kræver derimod tre faser (3x 400 V, 50 Hz), og der kræves et CEE 400 V 16 A stik. Se produtkataloget: load-sensing.

I hvilket trykområde og volumenstrømområde arbejder trainer-enheden?

Tanken i hydraulik-trainer-enheden leverer 3,7 l/min per arbejdsstation. Arbejdstrykket til øvelserne ligger mellem 0 til 60 bar. Trykniveauet er begrænset til 70 bar. Du finder yderligere informationer i vores produktkatalog til den hydrauliske trainer HHT2.

Hvilken olie skal jeg påfylde, og hvor meget olie skal aggregatet bruge?

Den hydrauliske trainers tank har en kapacitet på 20 liter. Der anvendes ren olie ISO VG 32 (hydraulisk olie i henhold til DIN 51524 T1 + T2, viskositetsområde 32 mm²/s ved en olietemperatur på 40°C) til at påfylde tanken. Se brugsanvisningen til de hydrauliske trainers for at få flere informationer og opstartsanvisninger.

Hvordan fastgøres komponenterne til væggen?

Brug de specialdesignede beslag til at fastgøre komponenterne til profilvæggen. Der kræves ikke noget værktøj til at montere og afmontere ventilerne. Komponenterne kan placeres frit på profilvæggen ved hjælp af fastgørelsessystemet.

Er trainer-enheden mobil?

Den hydrauliske trainer er mobil. Den er monteret på fire styreruller af polyamid.

Kan den passere gennem døre?

Ja. Du kan skubbe trainer-enheden gennem normale døre uden problemer (se dimensioner).

Hvor tung og hvor stor er trainer-enheden (dimensioner)?

Den hydrauliske trainer vejer 465 kg.
Dimensioner: 2090 mm x 780 mm x 1774 mm (L x B x H)

Skal jeg købe det hele på én gang? Hvilke træningsområder dækker trainer-enheden?

Du behøver ikke at købe alle versioner og komponenter. Der er forskellige designs og konfigurationsniveauer. Systemet er modulopbygget og kan opgraderes og tilpasses, så det opfylder dit uddannelsesbehov. Kontakt os for at få flere informationer.

Hvilke opgraderingsmuligheder findes der?

Der findes en lang række opgraderingsmuligheder. Komponenterne er opdelt i følgende kategorier:

 • Standardhydraulik med manuel betjening
 • Elektro-hydrauliske ventiler
 • Relækontaktboks
 • Programmerbar hukommelsesstyring
 • Proportionalteknologi
 • Digital package 4.0
 • Mobile styreblokke (open/closed-centre)
 • Load-sensing enhed
 • Forskellige funktionsmoduler

Hvor mange mennesker kan der arbejde og træne på trainer-enheden?

Vi anbefaler tre personer per arbejdsstation. Vores trainer med to arbejdsstationer giver mulighed for, at seks personer nemt kan modtage læring.

Kan jeg etablere forskellige kredsløb på to sider? Fungerer de to sider uafhængigt af hinanden?

Vores trainers med to arbejdsstationer tillader forskellige øvelser og kredsløb på hver arbejdsstation. Begge sider fungerer uafhængigt for størstedelen af øvelsernes vedkommende. Hvert team kan arbejde i sit eget tempo.

Er der tilknyttet opgaver til trainer-enheden?

Vi udvikler et stort antal opgaver til de hydrauliske trainers. Opgaverne er grupperet og tilgængelige som PDF-fil. Der findes en version for studerende og en version for lærere. Træningsøvelserne fås udelukkende ved køb af en hydraulisk trainer.

Udtræk fra øvelserne til den hydrauliske trainer:

 • Begreberne tryk, areal og kraft
 • Overførsel af kraft
 • Volumenstrøm som en hydraulisk parameter
 • Sammenhæng mellem hastighed, tryk og volumenstrøm
 • Hydraulisk cylinder (master/slave cylinder, simultan bevægelse, holdepositioner og “sporing”)
 • Hastighedsstyring med drosselventiler eller forsyningsstyring
 • Elektrisk styring af ventiler
 • Selvholdelseskredsløb for 4/3-retningsventiler
 • Forskelle mellem monostabile og bistable ventiler
 • Arbejde med tidsforsinkelser
 • Realisering af cykliske processer
 • PLC programmers struktur
 • Brug af SR elementer i PLC programmer
 • Styring af 4/2 og 4/3 retningsventiler
 • Forskellige styretyper for mono/bistable ventiler
 • Implementering af forskellige hastigheder
 • Fortløbende styringer
 • Integration af sensorer (nærhedskontakter / trykkontakter)
 • Brug af timere

Udover træningsopgaver leverer vi også fagbøger. Du kan også købe dem hos os uden af deltage i et seminar og uden at købe den hydrauliske trainer.

Kan jeg leje den hydrauliske trainer?

Hvis du ikke ønsker at bruge den hydrauliske trainer regelmæssigt eller måske kun én gang, udlejer vi den gerne til dig. Det lejede udstyr fastlægges ud fra dine krav.

Hvordan aktiveres eller tilkobles ventilerne?

Den hydrauliske trainer leveres i forskellige versioner. Den standardmæssige hydrauliske version betjenes manuelt ved hjælp af et greb. Den elektrohydrauliske version betjener ventilerne ved hjælp af elektromagneter og et elektrisk kredsløb. Den studerende lærer, hvordan ventilen kables og kan bruge kontakterne eller en PLC til at skabe de nødvendige bevægelser.

Downloads Reference: The HYDAC hydraulik-trainer

Vi er altid glade for at give råd!

Skriv en e-mail

Find flere artikler

HYDAC-transmissionsventiler
Crossovers: Find det rigtige HYDAC-filterelement