Opnå fordele ved at investere i teknisk renhed Sådan opnår du fordele på lang sigt ved at investere i teknisk renhed

HYDAC gør det muligt!

Sådan opnår du fordele på lang sigt ved at investere i teknisk renhedHYDAC gør det muligt!

Moderne drivteknikker og højere effekttætheder kræver produktion af komponenter og systemer af høj kvalitet. Det startede i bilbranchen men er siden blevet et tema i mange brancher. Selvom teknisk renhed er et vigtigt kvalitets- og procesområde, undervurderes det ofte. Systemfejl og afviste komponenter skyldes i mange tilfælde utilstrækkelig teknisk renhed. Men de høje udgifter, der er forbundet med at optimere teknisk renhed, kan heller ikke ignoreres. Vores mangeårige kunde et godt eksempel på, hvorfor det alligevel kan betale sig på lang sigt.

Processikkerhed i alle trinSpar på ressourcerne, øg levetiden, og spar penge

Siden 1963 har HYDAC haft fokus på at være en tillidsvækkende kontakt, der betragter sine kunder som samarbejdspartnere. Vores kunde – en billeverandør af driv- og chassisteknologi – satte pris på dette og havde tillid til os, da de henvendte sig til os. Som ejer af i alt seks industrielle delevaskere skiftede kunden rensevæsker og filterelementer hver anden uge på grund af de høje krav til renhed. Det resulterede i et enormt stort forbrug af ressourcer. På trods af kundens forsøg kunne specifikationerne for teknisk renhed (0 particles >500 µm) ikke overholdes pålideligt.

HYDAC Wombat – vores produktløsning

Vores kundes mål var klart: Rensevæsken skulle have en konsekvent, defineret renhed i hele væskens levetid, så de foreskrevne renhedsværdier kunne overholdes pålideligt. Samtidig skulle rensevæskens levetid øges, omkostningerne nedsættes og ressourcerne spares.

HYDAC fik muligheden for at samarbejde med kunden. Vi fulgte en indledende analyse af rengøringsanlægget til industrielle dele og udførte de første filterprøver. Resultaterne af vores prøver af HYDAC Wombat filterelementerne gjorde indtryk på kunden, både hvad angik kvalitet og omkostninger. Filterelementet har den særlige egenskab, at det kan tilbageholde store mængder snavs med en høj grad af separation.

HYDAC Wombat – succes over hele linjen

Når levetiden blev sammenlignet direkte, imponerede vores filtre øjeblikkeligt: to uger for konkurrentens element og så langt som otte uger for HYDAC Wombat. Dette reducerede forbruge at filtre, og den tidskrævende udskiftning af filterelementer og rensevæske blev sparet væk. En værdifuld optimering, som både er yderst gavnlig for systemets produktivitet og bæredygtig, øger dets tilgængelighed. Mængden af partikler med metallisk glans i badet blev reduceret fra >800 µm til <150 µm, så vores kunder fra nu af kan overholde de tekniske renhedsspecifikationer pålideligt. Resultater af denne art var tidligere ikke mulige på trods af hyppige udskiftninger af filtre og bade.

Resultatet

Kan en investering i Wombat-filterelementer betale sig? Ja, vores kunde var imponeret over de mange fordele for deres industrielle delevaskere. Tiltagene betød, at billeverandøren var i stand til at spare over 60 % i væske- og filteromkostninger. Udgifterne til HYDAC-løsningerne betalte sig selv med det samme.

Den pålidelige overholdelse af de foreskrevne renhedsværdier tredoblede varigheden af væskens anvendelse, hvilket muliggjorde en årlig besparelse på medier på 57.000 € pr. system. Da filtrenes liv er fire gange længere, kan hvert system bruge 130 færre filterelementer pr. år.

Den industrielle delevasker som helhed nød også godt af den nye filterstrategi. Den reducerede forurening af den industrielle delevasker til <40 % mindsker systemkomponenternes (f.eks. ventilers, pumpers) stress i det lange løb. Den forbedrede vaskevandskvalitet førte til en reduktion af kasserede dele – hvilket resulterede i mindre behov for efterbearbejdning. Alt i alt har dette bragt en CO2-besparelse på over 60 % pr. år med sig. 

Vores kunde-case viser, at teknisk renlighed har en enorm indflydelse på produktiviteten. Af denne grund kan det betale sig for dit system og din pengepung at investere i optimering af filterstrategier. Også du kan drage fordel af samarbejdet med HYDAC – spørg os om det langsigtede potentiale for besparelser med vores højeffektive filtersystemer.
 

Kundeudtalelse:

“Jeg ville aldrig have troet, at en investering i at optimere filterstrategien ville kunne give sådan et pay off på den lange bane. Men eksperterne fra HYDAC har overbevist mig. Vi kan nu producere driftssikkert og både spare den tid, vedligeholdelse af systemet har taget, og spare penge.” 

Dine fordele med HYDAC produktløsningen:

Beskyttelse af ressourcer

Beskyttelse af ressourcer

Spar rengøringsvæske og rengøringselementer bæredygtigt takket være længere levetider.

Lavere omkostninger

Omkostningsoptimering

Reducér dine omkostninger på lang sigt ved at investere klogt i teknisk renhed.

Systemtilgængelighed

Systemtilgængelighed

Reducér fejl og reklamationer ved at overholde specificerede renhedsværdier.

Reduceret omarbejde

Drag fordel af øget kvalitet, og minimér omarbejde og afviste komponenter.

Ønsker du at få individuel rådgivning?

Arranger rådgivningsmøde

Find flere artikler

Olie i vaskebadet? – Ikke med HYDAC
Lasersvejserøgs-filtrering til additive fremstillingsmetoder
Driftssikkerhed og systemtilgængelighed for billeverandører