Jura og politikker

Ansvar

Vi vil gerne understrege, at de følgende informationer på vores websted og HYDAC Online Tools er baseret på produktoplysninger og værdier, som er relateret til gennemsnitlige anvendelser, der ikke nødvendigvis gælder i bestemte tilfælde. Da vi konstant forbedrer vores produkter, kan værdier, dimensioner og vægte også ændre sig, selvom vi gør vores yderste for at opdatere disse ændringer løbende. For en bestemt anvendelse af det produkt, du har brug for, bedes du derfor kontakte vores relevante afdeling. De nødvendige præstationsegenskaber kan herefter afstemmes efter den enkelte sags behov på købsstedet og -tidspunktet.
Vi vil også gerne understrege, at vores driftsbetingelser er skabt efter vores bedste viden og overbevisning. Alligevel og på trods af den største omhu kan det dog ikke udelukkes, at der har sneget sig fejl ind.

Derfor påtager vi os ansvar i tilfælde af forsætlig forseelse eller uagtsomhed. Derudover påtager vi os også ansvar for defekter, der svigagtigt er skjult, eller hvis fravær er garanteret, eller i tilfælde af uagtsom forårsagelse af skade på liv, lemmer eller helbred eller ved overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse. Forpligtelser, der anses for at være væsentlige for kontrakten, er dem, hvis opfyldelse er afgørende for den korrekte udførelse af kontrakten, og som kunden rutinemæssigt kan stole på. Dette berører ikke de obligatoriske lovbestemte ansvar, herunder, men ikke begrænset til, ansvar i henhold til den tyske produktansvarslov (ProdHaftG). Derudover fraskriver vi os ethvert ansvar, uanset hvilke juridiske grunde et sådant ansvar kan baseres på. I tilfælde af, at vi uagtsomt misligholder en væsentlig kontraktlig forpligtelse, er vores ansvar begrænset til det med rimelighed forudsigelige tab.