Hvordan HYDAC optimerer de tunge dieselmotorer i den maritime industri ved at forbedre oliekonditionering og filtrering med eftermonteringsløsninger!

HYDAC - din partner for skræddersyede eftermonteringsløsninger i den maritime industri. Find ud af mere her!

Vellykkede eftermonteringer inden for maritim teknologi: hvordan HDYDAC optimerer store motorer ved at forbedre filtrering og oliekonditionering!HYDAC – din partner for skræddersyede eftermonteringsløsninger i den maritime industri

Den maritime industri er en af de hårdest regulerede industrier i verden. Sikkerheden for skibe og deres besætning er topprioritet – derfor er de internationale regler for skibsdesign og drift meget strenge. Emissionsreduktion er en nøglekomponent i disse regler, og det påvirker især tunge dieselmotorer. I de senere år er de krav, som skibsmotorers udstødningsgas skal opfylde, løbende steget. Som reaktion på Tier III-standarden, der trådte i kraft i 2016, sætter Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) strammere grænser for drivhusemissioner som nitrogenoxider og svovloxider. Skibsmotorbyggere er derfor begyndt at bruge commonrailsystemer til at reducere brændstofforbrug og emissioner. Dette har ført til nye krav til effektiv væskestyring i skibsmotorer. De moderne store totaktsmotorer er også udstyret med hydrauliske systemer, og svigt af disse systemer kan medføre, at maskinen går helt i stå. De fleste skibe har dog kun én hovedmotor, hvorfor det er rederiernes topprioritet, at motorerne står til rådighed. 
For at leve op til disse krav skal motorfabrikanterne konstant udvikle deres motorer. De skal sikre, at deres motorer opfylder de nyeste emissionskrav, samtidig med at de arbejder pålideligt og økonomisk. Nøglekomponenter såsom hydrauliske oliefiltre spiller en stor rolle her, især dem til brug til servoolie i store motorer. HYDAC leverer mange filtreringsløsninger til oliekonditionering for at tackle ovennævnte udfordringer effektivt – find ud af mere om dem her.

Et casestudie: Hvordan HYDAC optimerer de tunge dieselmotorer i den maritime industri

For et år siden henvendte et rederi sig til HYDAC for at få hjælp med et problem, de havde: De eksisterende hydrauliske komponenter fra en konkurrent på markedet formåede ikke at levere den ønskede levetid på grund af indtrængen af forurening og utilstrækkelig konditionering af hydraulikolie i hovedmotoren. Det betød, at totakts-hovedmotoren havde en høj risiko for fejl, hvilket resulterede i øget vedligeholdelse af hydrauliksystemet og større omkostninger.
Til denne anvendelse brugte markedskonkurrenten kun et oliefilter på 6 µm med en rent beskyttende filterfunktion – HYDAC derimod tilbød kunden en filtreringsløsning på 3  µm med automatisk udledning af forureningen via filterpatronen. En filterkassette, der også kaldes Sludge Treatment Unit (STU), blev indsat i HYDAC-oliefilterets returskylningslinje. Denne løsning giver bedre motorbeskyttelse, samtidig med at den muliggør optimal oliekonditionering via filterpatronen. Det var også nødvendigt at holde niveauer på eller under motorproducentens specifikationer for servoolie (XX/16/13) i overensstemmelse med ISO 4406. Derudover ønskede kunden, at levetiden for ventilaktuatoren til indsprøjtning af brændstof (FIVA) og af hydrauliske pumper blev forlænget for at opnå større systemtilgængelighed, samtidig med at vedligeholdelsesomkostningerne og skibets driftsomkostninger for motoren reduceres.

HYDAC-løsningen: eftermontering af tunge dieselmotorer med AutoFilt® RF9

Det, der skiller HYDAC AutoFilt® RF9 ud fra mængden, er dens globalt unikke, patenterede hydropneumatiske returskylningsteknologi med sikker medieadskillelse.
Den teknologiske tilgang, som vores HYDAC-eksperter i marine diesel kraft tog, var at optimere motorens smøreoliekredsløb med HYDAC AutoFilt® RF9-systemet. Vores eksperter gik frem som følger: Det første skridt var at vurdere det eksisterende system – dette resulterede i beslutningen om at eftermontere det eksisterende motorsystem med HYDAC AutoFilt® RF9. Strategien omfattede brugen af et HYDAC AutoFilt® RF9 med 3 µm filterelementer til beskyttelse af motorens hydrauliske komponenter og en Sludge Treatment Unit (STU) med fine filterelementer som en forureningsfælde til konditionering af smøreolien. 
HYDAC AutoFilt® RF9 for servoolie blev eftermonteret i det eksisterende system. Systemparametrene blev kontrolleret ved hjælp af HYDAC CMU-dataloggeren. Vores eksperter fra Fluid Care Center (FCC) kontrollerede og vurderede hydraulikoliekvaliteten. I den sidste fase arbejdede vi sammen med kunden om at undersøge alle testene og prøveanalyserne - den endelige godkendelse og accept med "Godkendelsescertifikatet" blev udført af motorproducenten. 

Resultatet

Resultatet er et system, der er mere effektivt og pålideligt end konventionelle systemer. Efter blot én vellykket installation blev der afgivet yderligere ordrer på HYDAC AutoFilt® RF9-løsningen. Producentens internationale franchise-motorbyggere er også begyndt at bruge HYDAC-løsningen i deres hyraulioliekredsløb. HYDAC AutoFilt® RF9 kan bruges både i eftermonteringer og i nye systemer. Omkostningerne ved vedligeholdelse er minimeret, og oliekvaliteten er forbedret med det omfattende design, der kombinerer beskyttelsesfiltre og oliekonditionering.

Du kan også drage fordel af robust filtreringsteknologi og højeffektiv returskylning – og det hele i ét system. HYDAC repræsenterer 60 års erfaring inden for hydraulik, systemer og væsketeknik – oplev fordelene på første hånd.

Dine fordele ved HYDAC AutoFilt® RF9-løsningen

Forbedret smøreoliekvalitet

ved at mindske foruringsindholdet i hydraulikolien - verificeret gennem partikelmålinger.

Reduceret komponentslid

ved at undgå for tidlige fejl og forlænge levetiden for ventilaktuatoren til indsprøjtning af brændstof(FIVA) og hydrauliske højtrykspumper.
 

Besparelser på rederiets driftsomkostninger

takket være et lavt vedligeholdelses- og servicevenligt filtreringsdesign – uden ikke-planlagt vedligeholdelse. 

DownloadSucceshistorie: Hvordan HYDAC optimerer de tunge dieselmotorer i den maritime industri ved at forbedre oliekonditionering og filtrering med eftermonteringsløsninger! – find ud af mere her!

Download succeshistorien som pdf nu! 

Vi er altid glade for at give råd!

Kontakt vores team af HYDAC-eksperter og lav en rådgivningsaftale i dag!

Send en e-mail