Væskekøling

Væskekøling

Væskekøling er en effektiv og omkostningseffektiv metode til køling af høje output-tætheder. Afkøling til under omgivelsestemperaturen er også mulig afhængigt af temperaturen på det anvendte kolde vand. Pladevarmevekslere, der bruges som enten et mellemkredsløb eller et skillekredsløb, er med til at beskytte systemkomponenterne mod forurening og korrosion på grund af koldt vand af dårlig kvalitet.
HYDAC kan tilbyde dig højt specialiserede løsninger såsom flydende kolde plader til køling af elektriske komponenter samt højeffektive skruede og loddede pladevarmevekslere.
Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter