Fra service til hele væskehåndteringen – alt fra en enkelt kilde

HYDAC-servicecenter ServiCenter tilbyder et omfattende udvalg af tjenester til professionel vedligeholdelse, inspektion og væskehåndtering af dine applikationer. Vores mål er at minimere nedetiden for dine hydrauliske anlæg og smøresystemer og forlænge levetiden for de elektrohydrauliske styresystemer med åbent kredsløb og lukket kredsløb.

Ekspertisen hos vores erfarne specialister, den verdensomspændende godkendelse af HYDAC-produkter og det tætte samarbejde med de ansvarlige internationale inspektionsorganer som TÜV, Germanischer Lloyd og DVGW – det er det, der kendetegner HYDAC. 

Et serviceprogram, der er skræddersyet individuelt til dine behov

HYDAC-servicecenter ServiCentersammen med andre servicepartnere tilbyder dig en komplet pakke af tjenester.

Efter en detaljeret rådgivning kan du selv sammensætte den servicepakke, der passer bedst til dine behov – vi finder altid den bedste serviceløsning til din anvendelse, uanset om du ønsker at støtte den eksisterende interne vedligeholdelse eller at udlicitere den komplette pakke.

Idriftsættelse af komponenter, delsystemer og hele systemer

Vi har det rette udstyr og den rette systemviden til enhver form for serviceopgave. Uanset om det drejer sig om idriftsættelse af hele smøresystemer, hydraulik, styringer eller tilslutning af nye komponenter og indarbejdelse af delsystemerne i et eksisterende system – vi tager os af idriftsættelsen af dine applikationer.

Fra opsætning, installation, rørføring og systemspuling og trykprøvning til selve den første opstart – i alle trin støttes du af et erfarent team af specialister inden for hydraulik, elektronik, elektriske systemer, metalarbejde, svejsning og byggeledelse til serviceopgaver i hele verden.

Hvordan HYDAC kan gavne dig

På stedet i dine lokaler – lokal til lokal #CloseToCustomers #Local #RapidAssistance

Hvis det ønskes, kan vi udføre reparationer på stedet for hele HYDAC-produktsortimentet samt andre mærker af udstyr. Afhængigt af dine behov skelner vi mellem reparationer i forbindelse med individuelle ordrer med forudgående overvejelse af omkostningerne og en pakke med udskiftnings- og reservedele.

I meget hastende tilfælde udfører vi nødreparationer eller ekspresreparationer. I sådanne tilfælde får du den reparerede del tilbage inden for et par timer – eller vi monterer den direkte tilbage i systemet for dig.

Forøgelse af produktiviteten og tilgængeligheden af dine systemer #SystemAvailability #ProductivityIncrease #CostReduction

Den tekniske udvikling kan ikke standses – i mange applikationer vil maskiner, der købes i dag, ikke kunne producere den kvalitet, der kræves i morgen. I stedet for at købe nyt er det bedste alternativ, både teknisk og økonomisk set, ofte at ombygge og modernisere de anvendte komponenter og systemer.

På alle specialområder arbejder vi sammen med dig for at finde optimeringspotentiale for din applikation – så du kan reducere dine driftsomkostninger og øge produktiviteten og tilgængeligheden af dine systemer.

Behovsbaseret inspektion og vedligeholdelse af dine systemer og anlæg

Regelmæssig kontrol af drifts- og systemparametre beskytter mod dyre driftsstop. HYDAC-servicecenter overvåger f.eks. olie- og filtertilstand og akkumulatortryk og ventilindstillinger i dine applikationer. Omskiftningsstød og -vibrationer registreres ved hjælp af det nyeste måleudstyr, og parametrene analyseres og logges. Med disse oplysninger som grundlag tilpasses inspektionsintervallerne efter behov til kravene.

Ud over disse generelle vedligeholdelsesopgaver udfører HYDAC-servicecenter også de gentagne inspektioner i henhold til direktivet om trykbærende udstyr – eller overfører trykakkumulatorer, som allerede er i drift, til den nye BetrSichV (tyske sikkerhedsforskrifter for industrien). Sikkerhedskomponenter kan også kontrolleres af os.

Kalibreringsservice i HYDAC-servicecenter og direkte på stedet Optimer kvaliteten af dit testudstyr ved at bruge kalibreringsservice på HYDAC-servicecenter eller i dine egne lokaler i vores mobile kalibreringslaboratorium.

Alt det kalibreringsudstyr, vi bruger, kan spores til nationale og internationale målestandarder.

Inspektion af måle- og testudstyr er indarbejdet som et væsentligt kvalitetssikringselement for standardkalibrering i standardserien DIN EN ISO 9000-9004. Inspektion af måle- og testudstyr bør udgøre en garanti for, at alt testudstyr, der er relevant for produktkvaliteten, måler "nøjagtigt". For at sikre dette skal testudstyret kalibreres regelmæssigt og skal kunne spores til nationale målestandarder. Desuden skal de udførte målinger dokumenteres.

Vi udarbejder testprotokoller og udsteder kalibreringscertifikater for:

 • Partikelsensorer
 • Sensorer til forurening
 • Temperatursensorer
 • Tryksensorer
 • Trykkontakt
 • Bærbare dataregistreringsapparater
 • Strømhastighedstransmittere
 • Visningsenheder

 

HYDAC-servicecenter anbefaler mindst én kalibrering om året, afhængigt af driftsbetingelserne og den tilsigtede anvendelse af måle- eller testudstyret.

Påfyldning af frisk olie, rensning af tanken eller komplet olieskift udført af HYDAC Professionel håndtering ved transport af væsker over afstande på op til 120 m og mængder på op til 200 m³ sammen med spuling af rør.

HYDAC kan levere følgende tjenester efter behov:

 • Forudgående kontrol af dine maskiner og systemer med hensyn til renhed, samt de nødvendige sikkerhedsanordninger og tydelige kilder til lækager.
 • Nødvendig aflukning af rør og forbrugere og påfyldning af maskinen eller systemtanken fra en tankvogn eller andre beholdere via en filtreringsenhed.
 • Maskin- og systemskylning i hovedkredsløbet, indtil den krævede renhedsklasse er opnået.
 • Kontinuerlig måling af renhedsklassen i strømmen samt prøvetagning af olien for at få en referenceprøve til fremtidige sammenlignende målinger.
 • Tilslutning af rør og forbrugere og endelig lækageskontrol.
 • Fuldstændig dokumentation af arbejdet og renlighedsklassen, herunder udfyldelse af en servicelog, som forbliver fastgjort til maskinen.

Downloads

Kontakt os for professionel støtte i forbindelse med serviceemner

Dagens maskiner og systemer har en høj grad af specialisering, og det ville ikke være økonomisk rentabelt at bestille en anden specialist til det omfattende udvalg af komplekse dele. Med HYDAC har du en partner, der støtter dig med praktisk hjælp og rådgivning – så du altid kan koncentrere dig om din kerneforretning, reducere omkostningerne og sikre dig en konkurrencemæssig fordel.

Kontakt service

Ring eller skriv direkte til os på:

Service Hotline: +45 702 702 29*

Service mail: service@hydac.dk

 

hydac + service = keep up the good work

AKUTHJÆLP
*udenfor vores normale arbejdstider (man-torsdag fra 07:00-15:00, fredag fra 07:00-14:30 fungerer Service Hotlinen som akuthjælp. Ved akuthjælp afregnes en udkaldstakst på 1.550 kr. samt en forhøjet timepris, hvis vi rykker ud. Her vil timeforbrug og kørsel afregnes baseret på aktuel brugt tid og kørte kilometer i forbindelse med udkald.