Om HYDAC Her for at hjælpe siden 1963

om en international koncern har vi et globalt netværk af ekspertise, kvalitetsstandarder og kundefokus. På denne måde kan vi opfylde markedets strenge krav og støtte dig som en kompetent partner i udviklingen af din skræddersyede løsning. Få mere at vide om vores virksomhed.

HYDAC – 50 internationale datterselskaber, ét DNA

HYDAC blev grundlagt i 1963 i Saarland som "Gesellschaft für Hydraulikzubehör" (selskab for hydraulisk tilbehør) og drives som en familievirksomhed, som aldrig er holdt op med at forbedre sig. HYDAC har nu 50 internationale datterselskaber, ca. 500 salgs- og servicepartnere, 14 produktlinjer og flere end 9.500 medarbejdere på verdensplan.

Stol på HYDAC's ekspertise inden for hydraulik, systemer og væsketeknik. Vi er forpligtet til at levere altomfattende løsninger, der spænder over industrisektorer og er bæredygtige og frem for alt kundeorienterede. Vi er ikke teoretikere – med en omfattende forståelse af branchen udvikler vi systemer, der kan holde til tidens tand. For dig og med dig.

Velkommen til HYDAC A/S

HYDAC A/S er en hydraulik virksomhed, som oplever stor vækst på markedet. Men derfor giver vi os stadig tid til alle vores interessenter, hvad enten det er kunder, leverandører eller andre, som har lyst til at lære os bedre at kende.

Vi håber, at du finder det du søger på vores hjemmeside og skulle du have brug for yderligere informationer om os, vores produkter eller systemer, så er du velkommen til at kontakte os. Det kan ske via mail eller telefonopkald, vi vil også meget gerne aftale et møde, hvis der er behov for dette. 

Du finder alle vores kontaktoplysninger her på hjemmesiden under kontakt

Hos HYDAC A/S er det vores ambition at give alle en god service – og vi glæder os til at vise dig det!

God læselyst,

Jens Haugaard

CEO

HYDAC A/S' historie og organisation

Historie

HYDAC International blev oprindeligt grundlagt i 1963 af Werner Dieter og Otmar Schön. Siden da er HYDAC International blevet en global spiller på verdensmarkedet for hydraulik og opererer inden for alle industrier. HYDAC International er stadig familieejet, og har en stærk og velafprøvet forretningsmodel.

HYDAC A/S blev etableret i Danmark af Jens Haugaard den 1. januar 2000, som 100 % datterselskab til HYDAC International. HYDAC A/S startede op på Svendborgvej i Odense, men allerede i maj 2004 blev der bygget et nyt domicil i Langeskov, da virksomheden og organisationen siden start har udviklet sig med gazelle hastighed.

HYDAC A/S, såvel som HYDAC International, er kendetegnet ved, at der er kort vej fra idé til handling, og at alle døre står åbne i hverdagen.

HYDAC A/S bygger på solide forretningsmodeller med forskellige forretningsområder, hvor hver forretningsmodel støtter op om den faste strategi, om at sikre vækst på markedet for hydrauliske løsninger. Vi har en høj specialiseringsgrad inden for en række industrier, og er valgt som foretrukken partner til en række toneangivende spillere inden for vind, industri og mobil

Organisation

HYDAC International tæller i dag mere end 8.800 medarbejdere fordelt på mere end 50 lokaliteter verden over.

HYDAC A/S' organisation er traditionelt opbygget, men med meget stort tvær-organisatorisk samarbejde. HYDAC A/S har i dag mere end 50 dedikerede medarbejdere - og vi er altid på udkig efter nye, kompetente kolleger.

HYDAC A/S har en stærk organisationskultur, og der er stor fokus på medarbejdertilfredshed og -trivsel. Dette viser sig også ved, at HYDAC A/S gentagne gange er blevet placeret i toppen af “Great Place to Work” i Danmark. Du kan finde vores seneste certificering her.

HYDAC A/S har mere end 6.000 m2 kombineret lager- og produktionsfaciliteter, opført i 2004/2008 ved sit domicil i Langeskov. I 2017 blev HYDAC A/S udvidet med yderligere 1.700 m2. De ekstra kvadratmeter bruges idag til montage og administrationsfaciliteter.

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger

Læs mere

Indsigt & Udsyn

HYDAC A/S arbejder med ledelsesfilosofien ”Indsigt og Udsyn”.

HYDAC A/S har illustreret begrebet med tegningen af to personer, hvor den ene kigger ud gennem et hul, og den anden kigger ind gennem et andet hul. 
HYDAC A/S har i forbindelse med Prinsgemalens besøg i 2013, hvor HYDAC International kunne fejre 50 års fødselsdag, fået kunstneren Moseholm til at udforme denne ledelsesfilosofi til en statue, der står placeret i receptionen i Langeskov.

Tankerne bag "Indsigt og Udsyn" er balancen mellem at kigge ind i organisationen - for at kunne skabe forbedringer og forandringer, at nå de fastsatte strategiske mål, samtidig med, at have fokus på udsyn. Udsyn er vigtig for at fokusere på verdenen udenfor HYDAC A/S, således at vi tilpasser os i takt, og gerne på forkant, med markedets efterspørgsel, og de eksterne faktorer vi ikke selv er i stand til at påvirke.

Hos HYDAC A/S tror vi på, at balancen mellem "Indsigt og Udsyn", samt kommunikation heraf, kan skabe de nødvendige forudsætninger for at kunne tilpasse organisationen i rette omfang og tid.

HYDAC A/S' mission og vision

Mission

Vi designer, monterer, leverer og servicerer komponenter, systemer og ydelser, der understøtter den finansielle, miljømæssige og sociale bæredygtighed hos vores interessenter.

Vision 

HYDAC A/S har en vision om, at;

 • Vi ønsker tillidsbaserede partnerskaber med udvalgte interessenter
 • Vi ønsker at prioriterer samhandel med kunder og leverandører, der tilsikrer gensidig finansiel bæredygtighed
 • Vi ønsker at være en organisation der fungerer som en professionel og omsorgsfuld familie
 • Vi ønsker at være en organisation af bæredygtige individer
 • Vi ønsker at udleve vores værdier i vores handlinger
 • Vi ønsker at være en entreprenant, innovativ og modig organisation
 • Vi ønsker i vores handlinger at efterlade mindst muligt miljøaftryk
 • Vi ønsker at være en organisation der er værd at følge

HYDAC A/S' kultur

HYDAC A/S er et ”state of the art” firma for vores medarbejdere, og det kendetegner, alt det vi gør for vores kolleger. HYDAC A/S er en arbejdsplads, som medarbejderne er stolte af, og som giver dem udfordringer, oplevelser og energi. HYDAC A/S er samtidig, en virksomhed som er kendt af omverdenen, som værende en god og innovativ arbejdsplads samt samarbejdspartner.

HYDAC A/S' kulturen er skabt på baggrund af vores værdier og de rigtige medarbejdere. Mange at vores medarbejdere kalder det en HYDAC-ånd, som de mærker, hver dag de kommer på arbejde. Det er utroligt svært at beskrive en HYDAC-ånd med ord. Det er en oplevelse, man får, når man som gæst besøger HYDAC A/S, eller man som ny medarbejder starter hos HYDAC A/S. De ord som kan beskrive en HYDAC-ånd bedst, er imødekommenhed, smil, glæder, sjov, hjælpsomhed, åbenhed og ærlighed.

HYDAC A/S har prøvet at samle alle de initiativer og tiltag, som virksomheden gør og står for, i et lille hæfte, som vi kalder for kulturprofilen. Alle medarbejdere hos HYDAC A/S har det nyeste eksemplar af kulturprofilen, og alle lever op til virksomhedens værdier, og er medvirkende til den gode stemning, som gennemsyrer organisationen. Den gode stemning på arbejdspladsen er også medvirkende til, at HYDAC A/S flere år i træk, er blandt toppen af "Great Place to Work" i Danmark. Vores certificering findes nederst på denne side.

Du kan ligeledes finde og læse HYDAC A/S' kulturprofil. God læselyst.

HYDAC A/S' værdier

På HYDAC tror vi på at værdien af mangfoldighed, forskellige meninger og forskellige personligheder.
Vi ser derfor også det hensigtsmæssige i et værdisæt, der danner rammerne for hvordan vi, med alle forskelligheder i spil, ønsker og formår at arbejde sammen.
Vores værdisæt er udarbejdet i fællesskab på tværs af organisationen og omsat til 8 inspirerende og let genkendelige illustrationer, der er synlige overalt i huset.
Vi har valgt illustrationerne som kommunikationsform, da det er vigtigere at vi husker og efterlever intentionen i værdien, end dens eksakte oprindelige formulering.
Med en lille historie knytte til hver af illustrationerne, kan hver medarbejder udleve værdierne med deres egne formuleringer heraf.

Værdier

Vi går efter bolden ikke manden

Vi er forandringsparate og agile

Vi har hjertet og fagligheden på rette sted

Vi ved at god kvalitet starter hos os selv

Vi har fokus på målet og respekt for vejen

Vi er positive

Vi samarbejder med alle

Vi taler altid sandt og holder hvad vi lover

HYDAC Partner & Leverandør

Arbejdsformen HYDAC Partner & Leverandør tager udgangspunkt i differentieret samarbejde med vores individuelle kunder. HYDAC A/S samarbejder med mange forskellige kunder, indenfor en lang række af forskellige brancher, og på meget forskellige niveauer. Vores tilgang til samarbejde er kendetegnet ved en bevidsthed om, at forskellige kunder har forskellige behov. Disse behov søger vi at dække bedst muligt, via måden hvorpå vores organisation er bygget op, samt hvilke kvalifikationer der kendetegner de forskellige dele af organisationen.

HYDAC A/S har derfor tilpasset salgsorganisationen, for at møde vores kunder med en differentieret tilgang. Vores salgsorganisation er derfor ikke alene opdelt ud fra et nærhedsprincip, men også under hensyn til vores kunders behov for interaktion med deres leverandører. Således kan dybden og bredden af samarbejdet tilpasses vores kunders behov, med maksimal gensidig værdiskabelse som resultat.

Vi arbejder naturligvis også på leverandørsiden, hvorfor vores leverandører er nøje udvalgte, efter deres evne til at møde vores og vores kunders behov. Vi evaluerer og udvikler løbende på samarbejdet, så værdien heraf hele tiden er i top.

Forretningsmodeller

Hos HYDAC A/S illustrerer og beskriver vi vores forretningsområder ud fra syv forskellige forretningsmodeller, hver med et specifikt værditilbud til vores kunder. 

Hver af forretningsmodellerne har et symbol som gør dem let genkendelige, og derudover er hver af modellerne illustreret grafisk i en proces tegning. 

HYDAC Innovation

Forretningsmodellen HYDAC Innovation tager udgangspunkt i udvikling og nytænkning. Forretningsmodellen er bygget op omkring et værditilbud, hvor vi tilbyder udvikling og innovation inden for fire forskellige områder; produkt innovation, proces innovation, positionerings innovation og innovation af forretningsmodeller. Forretningsmodellen bruges både som udvikling i forhold til vores forskellige samarbejdspartnere, men også internt i organisationen.

HYDAC Learn

Forretningsmodellen HYDAC Learn tager udgangspunkt i læring og vidensdeling. Forretningsmodellen er bygget op omkring et værditilbud, hvor vi tilbyder undervisning og foredrag til både kunder og leverandører, men også internt i hele HYDAC organisationen. Det er primært koncentreret omkring temaet hydraulik, men vi tilbyder også undervisning i LEAN & SixSigma samt ledelse.

HYDAC Component

Forretningsmodellen HYDAC Component tager udgangspunkt i salg af komponenter. HYDAC Component er baseret på udvikling og produktion af egne produkter fra hovedkontoret i Tyskland. Forretningsmodellen er bygget op omkring et værditilbud, hvor vi markedsfører og sælger disse komponenter til kunder på det danske marked.

HYDAC Configure

Forretningsmodellen HYDAC Configure tager udgangspunkt i konfigurerbare løsninger, som har en høj grad af standardisering. Forretningsmodellen er bygget op omkring et løsningssystem, hvor vi forholdsvis simpelt kan konfigurere en løsning til kunden, baseret på allerede udviklede standardkomponenter.

HYDAC One Off

Forretningsmodellen HYDAC One Off tager udgangspunkt i udvikling af enkeltstående, unikke løsninger, som i høj grad er specificeret af kunden. Forretningsmodellen er bygget op om et værditilbud, hvor vi i tæt samarbejde med kunden udvikler et produkt, som er tilpasset kundens behov og ønsker. Produktet kan efter endt udvikling, enten produceres hos os eller eventuelt hos anden producent, hvis kunden ønsker det. 

HYDAC Serie

Forretningsmodellen HYDAC Serie tager udgangspunkt i serieproduktion. Det er denne forretningsmodel, som bruges, når kunden ønsker en serie af ens produkter produceret, eksempelvis 50 HYBOX stationer. 

HYDAC Service

Forretningsmodellen HYDAC Service tager udgangspunkt i at servicere kunderne med råd, vejledning og reparation af produkter og systemer. Forretningsmodellen består af tre servicekoncepter, alt afhængigt af kundens behov for service. Hvor nogle kunder har et ønske om at have en fast kontrakt med løbende opfølgning og vedligehold, så ønsker andre kunder, at serviceteknikeren kun kommer, når der er nedbrud, som skal løses med det samme, eller der er planlagt vedligehold på en maskine.

Code of Conduct

HYDAC-koncernen

Som en globalt aktiv koncern ser vi det som en selvfølge at handle efter de samme grundlæggende principper på markedet over hele verden med ansvar over for miljøet og samfundet. Af denne grund er vi certificeret, med re-certificeringer udført med jævne mellemrum.

Nedenstående erhvervskode fastsætter minimumskrav på dette grundlag, som kan suppleres, så de passer til nationale behov.

 1. Relevante eksisterende love og andre nationale og internationale bestemmelser udgør det naturlige grundlag for vores indsats.
    
 2. Vi tager hensyn til de relevante sociale, kulturelle og politiske rammebetingelser.
    
 3. For os udelukker menneskelig værdighed enhver form for diskrimination, magtanvendelse eller chikane. Det betyder også, at arbejdstagere frit skal kunne tilslutte sig foreninger og udøve denne ret inden for rammerne af gældende lovbestemmelser.
    
 4. De gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse af mindreårige, arbejdstagerbeskyttelse og sundhedsbeskyttelse er en nødvendighed og postulat for os at omsætte disse menneskerettigheder i praksis.
    
 5. Fortrolighed er for os en central forudsætning for et fair og partnerskabsbaseret samarbejde. Dette omfatter respekt for den enkeltes privatliv, herunder deres personoplysninger.
   
 6. Vi står ved principperne om fri markedsøkonomi og dermed ved åben og fair konkurrence. Vi hverken engagerer os i eller tolererer nogen form for korruption eller anden upassende indflydelse på andres frihed til at træffe beslutninger.
   
 7. Vi udvikler og producerer sikre og pålidelige kvalitetsprodukter med henblik på effektiv og bæredygtig fremtidig levedygtighed.
   
 8. I overensstemmelse med nationale og internationale miljøstandarder undgår vi negativ indvirkning på miljøet, overholder krav vedrørende råmaterialers oprindelse og bruger ressourcer ansvarligt og effektivt til at bidrage til bæredygtig udvikling.
   
 9. Vi giver medarbejdere og andre interesserede tredjeparter fortrolig adgang til en proces til indberetning af potentielle overtrædelser af disse principper.
   
 10. Uafhængigt af eventuelle juridiske forpligtelser forventer vi, at vores forretningspartnere overholder de grundlæggende retningslinjer i disse principper og aktivt sikrer, at deres egne forretningspartnere også overholder disse retningslinjer og respekterer dem.

Vi vil ikke samarbejde med personer, virksomheder eller institutioner, som vi ved, at de ikke overholder minimumsstandarderne for.

Download HYDAC-erhvervskode (Engelsk)

Status 06/2022

Certificeringer