Udskillelse af fugt i Hydraulik Effektiv udskillelse af fugt i hydraulik og smøreolie med vakuumafvandingssystemer fra HYDAC til papirbranchen

HYDAC – jeres partner til skræddersyede afvandingsenheder og tilstandsovervågningssystemer til jeres væsker.

Effektiv udskillelse af fugt i hydraulik og smøreolieFugt i olie er en betydelig risikofaktor på papirfabrikker. Derfor er det særligt vigtigt at have en effektiv afvandingsstrategi her.

På papirfabrikker er fugt i olie en betydelig risikofaktor, der medfører betydelige kortsigtede og langsigtede omkostninger, i de fleste tilfælde som et resultat af indtrængende fugt, bl.a. fra papirfremstillingen, filtvaskningen, lækkende damphoveder eller uregelmæssigheder i tørreskærmen (zero shift). Mens trends som bæredygtighed og bevarelse af ressourcer ofte kræver omkostningstunge udskillelser, betyder meget korte filterlevetider, stor slitage på filterelementer og flere olieskift en større økonomisk byrde.

Derfor er det særligt vigtigt at have en effektiv afvandingsstrategi her. Dybtgående analyser og vurderinger af olien i systemet gør det muligt at fastslå årsagerne til, at der opstår fejl i anlæggene, så de kan undgås i fremtiden. Digitaliseringen rummer også et stort potentiale til at optimere processerne i papirproduktionen. Få mere at vide om vores ekspertise inden for tilstandsovervågning i relation til papirfremstilling 4.0 nedenfor.

Øg systemtilgængeligheden, og spar driftsomkostninger - vores HYDAC Fluid Engineering metode På denne måde kan I reducere stilstandstider for maskinen på papirfabrikker som følge af fugtproblemer.

Ekstremt hyppige filterskift, meget tidlige væskeskift og personalets stadig hyppigere indgriben – disse forhold var et større problem for vores kunde. Hvis den førende internationale virksomhed ikke fik effektiv og hurtig hjælp, ville det få større økonomiske konsekvenser. For at finde en effektiv løsning kontaktede papirfabrikken vores salgsafdeling og bad HYDAC eksperterne fra Fluid Engineering, Filtration og Industry Team Pulp & Paper om hjælp.

Kundens mål var at reducere den indtrængende fugt for at sikre konstant acceptable værdier i tråd med OEM-specifikationen. Samtidig skulle komponenternes og væskernes levetid øges i overensstemmelse hermed for at reducere vedligeholdelsesomkostningerne. Med henblik på tilstandovervågning bad kunden om at få installeret online-måleinstrumenter, der gav mulighed for at foretage forebyggende foranstaltninger.

Citat fra Albert Einstein:

“Det er vigtigere at identificere problemet end at finde løsningen. For den præcise formulering fører næsten altid automatisk til den korrekte løsning.”

HYDAC ekspertanalysen

Den indledende analyse

For at nå til bunds i problemet udførte vores HYDAC specialister en indledende analyse på stedet. Vores væskeeksperter undersøgte den indtrængende fugt i en online-måling ved hjælp af HYDAC AquaSensor. Målingen afslørede først og fremmest, at særligt den øgede maskinhastighed i pressesektionen forårsagede en for høj og permanent vandindtrængning i det hydrauliske system. Fugten forårsagede en kemisk hydrolysereaktion, hvor vigtige additive elementer som kalcium og svovl blev nedbrudt, og gelatineagtige reaktive produkter blev opbygget. Disse produkter medfører en hurtig ældning af olien og blokerer filtrene i køleoliekredsløbet ekstremt hurtigt. En effekt, der nedsatte væskens levetid fra fem år til seks måneder. Levetiden for filterelementerne, der blev brugt i køleoliekredsløbet, blev reduceret fra tre måneder til en dag. Herudover opstod der en stor mængde skum i tanken, som fremmede kavitationen i pumperne. Alle disse faktorer er både ekstremt ineffektive og omkostningstunge.

Funktionsprincippet for FAM afvandingsenhederne

Vores HYDAC vakuumafvandingsenheder fra FAM serien FluidAqua Mobil arbejder ud fra “stofoverførsels”-princippet. Det betyder, at vand og gasser i olien overføres til en konstant strømmende luftstrøm, som filtreres og tørres af det tilførte vakuum og den øgede temperatur. Luft trækkes ind i en vakuumsøjle og udvides herefter. Det er denne proces, der fremkalder effekten. Når olien har passeret gennem vakuumsøjlen flere gange, når den en vandmætningsgrad, der svarer til luftens relative fugtighed inde i vakuumsøjlen.

Resultatet

Ved hjælp af de to FAM-45E afvandingsenheder faldt fugtindholdet i systemet meget hurtigt til en relativ fugt på under 20% og blev herefter stabiliseret på et acceptabelt niveau i overensstemmelse med maskinspecifikationen. Det øgede oliens levetid markant. På denne måde blev filterelementernes levetid øget til en varighed, der var økonomisk rentabel. Samtidig reducerede vores kunde omkostningstunge fejl og ikke planlagte stilstandstider. Vores online-målesystem gav mulighed for at overvåge denne standard og fugtbetingede fejl kunne forhindres.

I kan også gribe ind på et tidligt tidspunkt, når der opstår uønskede afvigelser fra tendensen – vores HYDAC eksperter finder en løsning, der passer til jeres behov.

Kundeudtalelse:

“Takket være HYDAC eksperterne arbejder vi nu mere effektivt og fremfor alt med lavere omkostninger. Vi var især imponeret over den omfattende rådgivning og hjælp. Vi ønsker ikke at undvære disse aspekter, heller ikke i fremtiden.”

Jeres fordele ved vakuumafvandingssystemer fra HYDAC:

Beskyttelse af ressourcer

Bæredygtighed

Reducér dit forbrug af filterelementer.

Lavere omkostninger

Omkostningsoptimering

Øg jeres olies levetid effektivt, og opnå betydelig omkostningsbesparelser.

Systemtilgængelighed

Systemtilgængelighed

Undgå omkostningstunge og ikke planlagte systemfejl ved at forebygge lejeskader og smørerelaterede systemfejl.

Længere levetid

Undgå slid på jeres komponenter.

Industri 4.0

Tilstandsovervågning

Overvåg kontinuerligt de medier, I bruger, for hurtigt at detektere hændelsesbaserede ændringer i olien, og undgå total systemforurening. 

Ønsker du at få individuel rådgivning?

Arranger rådgivningsmøde

Find flere artikler:

Hold hovedet koldt – takket være eftermontering
HYDAC-transmissionsventiler