Driftssikkerhed og systemtilgængelighed Driftssikkerhed og systemtilgængelighed for billeverandører

HYDAC – jeres partner til komplekse komponenter og systemer for maksimal systemtilgængelighed.

Driftssikkerhed og systemtilgængelighed for billeverandørerHYDAC – jeres partner til komplekse komponenter og systemer for maksimal systemtilgængelighed.

Billeverandører konfronteres med industrispecifikke udfordringer, der stiller store krav til produktionen. Disse krav øges også af trends, der sætter nye standarder i branchen i hele sektoren: Disse omfatter maksimal driftssikkerhed i produktionen, som kun opnås med optimal systemtilgængelighed.

I tilfælde af benzinindsprøjtningssystemer kræves der for eksempel højpræcisions-produktion for at sikre renhed i både produkterne og bearbejdningsvæskerne.

Som erfaren teknologipartner blev HYDAC bedt om at inkorporere sit branchekendskab i en perfekt skræddersyet løsning til kunden.

Større systemtilgængeligheden ved brug af kølefilterenheder med høj effektivitet fra HYDAC Fluid Engineering

En af vores MRO kunder, en førende producent af benzinindsprøjtningssystemer til biler, oplevede problemer med utilstrækkelig køling i prøvestandene, som kom til udtryk ved i hyppige fejl i teststandene.

Årsagen til fejlene var for høj testvæsketemperatur, som strålede ind i komponenten og prøvestandsområdet og opvarmede renrummene. Installerede kompressorkølere kunne ikke dække det nødvendige kølebehov og opvarmede renrummet i monterings- og kontrollinjen. Det medførte igen øgede kølekrav i monteringen og testlinjen. Den mest energieffektive kølemetode var at bruge det eksisterende kølevandskredsløb.

Herudover medførte partikelforurening i systemet til øget slid i servoventilerne – og hermed til høje reparationsomkostninger. Testmedierne blev også forurenet i en grad, som medførte ventilfejl i prøvestandene.

Det var disse problemer, der påvirkede driftssikkerheden og systemtilgængeligheden, som fik kunden til at kontakte HYDAC for at få udviklet et løsningsforslag.

Opgaven omfattede flere delmål for at løse de komplicerede problemer: For det første skulle kølingen justeres, så den passede til prøvestandene og den nødvendige pålidelige temperatur hermed kunne opnås. Varmeudledningen ind i produktionsområdet skulle reduceres, og brugen af kølemidler skulle undgås for at undgå vedligeholdelse og bortskaffelsesomkostninger. Samtidig skulle der spares store mængder energi – mindst 30%. Det var også vigtigt, at den justerede køleløsning ikke optog for meget plads i produktionsområdet.

For at øge systemtilgængeligheden skulle der implementeres en effektiv filtreringsløsning, der kunne reducere belastningen i prøvestandene. Endelig skulle den samlede arbejdsbyrde og omkostningerne for reparation og vedligeholdelse reduceres.

Da kunden allerede havde tillid til HYDAC’s ekspertise, var der kontinuerlig kontakt. På dette grundlag skaffede vores eksperter sig første et præcist billede af situationen med besøg på stedet, forbrugsmålinger og analyser af væskeprøver. De kunne trække på deres værdifulde tekniske erfaring med produktion og prøvestandsprocesser til produktion af indsprøjtningssystemer.

Løsningen fra HYDAC Fluid Engineering: Permanent kølefilterenhed i bypass-enheden, der er tilsluttet tanken med en ren og forurenet side

Den nye kølefilterenhed, som vi udviklede, blev implementeret i alle kundens prøvestande. Ved hjælp af HYDAC Flexmicron premiumteknologi med en filterfinhed på 1µm kunne vi opfylde og endda overgå alle ovennævnte krav.

Med modifikationen af kølesystemet med flere kølekompressorer til et vandkølet system for hver prøvestand kunne den nødvendige kølevandsmængde styres trinløst proportionalt med en termostatisk styret kølevandsventil og pladevarmevesker. Det sikrede en konstant temperatur i testmediet – driftssikkert gennem hele året og med en effektiv energibesparelse på omkring 40%.

Resultatet

Vi optimerede kølesystemets struktur, så det optog mindre plads i produktionshallen. Vi reducerede de hydrauliske komponenters stilstandstid, som f.eks. servo-ventiler og højtrykspumpe, med helt op til 40% takket være den nye kølefilter-enhed. Med denne højeffektive filtrering blev omkostningerne ved stilstand reduceret med næsten 50%. Endelig faldt arbejdsbyrden og omkostningerne for reparation og vedligeholdelse med 50% efter den bestemte belastning blev nedsat.

Takket være HYDAC systemrådgivningen og produktudviklingen, der er gennemført af én enkelt leverandør, kunne vores kunde spare yderligere omkostninger.

Overblik over jeres fordele:

Driftssikkerhed

Driftssikkerhed

Den specificerede temperatur i testmediet blev vedligeholdt gennem hele året.

Systemtilgængelighed

Systemtilgængelighed

Den generelle systemtilgængelighed blev øget med 2%.

Maskinsvigt

Maskinfejl

Den højeffektive filtreringsløsning reducerede antallet af maskinfejl markant.

Lavere omkostninger

Færre omkostninger

På grund af den partikulære belastning faldt omkostningerne for vedligeholdelse og reparation også betragteligt.

Søger I rådgivning?

Arranger rådgivningsmøde

Find flere artikler

Lasersvejserøgs-filtrering til additive fremstillingsmetoder
Sådan opnår du fordele på lang sigt ved at investere i teknisk renhed
Verdens førende teknologi til måling af partikler i hydrogensystemer