Måling af partikler i hydrogensystemer Verdens førende teknologi til måling af partikler i hydrogensystemer

HYDAC – din partner og ekspert, når det gælder teknisk renhed. Partikler kan forårsage langvarige skader på følsomme komponenter.

Verdens førende teknologi til måling af partikler i hydrogensystemerPartikler kan forårsage langvarige skader på følsomme komponenter.

Lavere udstødelse af skadelige stoffer og mindre støjende – eldrevne køretøjer vinder indpas. Og det gælder ikke kun køretøjer, der er eldrevne via stikdåsen. Brændstofcelle-køretøjer er et alternativ til batteridrevne køretøjer på grund af deres store rækkevidde og kortere tanketider.
Tankningen af køretøjer er bare på mange måder en stor udfordring. Hydrogenets renhed og kvalitet spiller en stor rolle her. Der stilles strenge sikkerheds- og funktionalitetskrav, specielt når det gælder køretøjernes H2-tanksystemer. Mikroskopiske små partikler kan have en stor indflydelse på komponenter som ventiler og således ofte forårsage fejl i hele systemet.

Som ekspert i teknisk renhed har vi udviklet verdens første analyseudstyr, som kan bruges til at dokumentere og analysere partikelurenheder under standardmæssige SAE-forhold – HYDAC PSA H70.

Undersøg, vurdér, dokumentérHYDAC er jeres partner og ekspert, når det gælder teknisk renhed

HYDAC specialisternes evne til at finde løsninger dokumenteres i et eksempel fra en af vores kunder: Kunden havde identificeret partikler, som forårsagede gentagne fejl i brændselscelle-køretøjernes tanksystem, men ingen kunne forklare, hvor de kom fra.
I et samarbejde med vores kunde skulle HYDAC udvikle en løsning, der kunne gøre den tekniske renhed synlig under tankningen og give mulighed for dybtgående analyser. Udfordringen var, at målingen skulle udføres enkelt og sikkert under en standardmæssig tankning ved en 700 bar hydrogen-tankstation, efterfulgt af en hurtig og informativ analyse af målingen.

HYDAC produktløsningen PSA-H70

Hvorfor faldt valget lige præcist på HYDAC? Udover sin professionelle ekspertise i teknisk renhed er HYDAC's udviklingsprocesser agile og enkle. Det imponerede vores kunde, som ønskede at gå nye veje. Kundens tillid var en stor gevinst. PSA-H70 er et analyseudstyr, der er let at bruge. Det sættes direkte på tankpunktet for at måle den tekniske renhed. Tankstationens slange sættes direkte på målecellen. Der tilsluttes en ekstra højtryksslange til brændselscelle-køretøjet. Når alle tilslutninger er tjekket for lækagetæthed, startes tankningen af køretøjet. Particikelforureningen tilbageholdes med en filtermembran inde i målecellen, der gør det muligt at karakterisere en hel tankning. Målecellen åbnes kun i et renhedslaboratorium. I denne proces analyseres måleudstyret, og renheden vurderes.

Resultatet

Med udviklingen af PSA-H70 kan brugere nu måle og få vist gassens kvalitet på hydrogen-tankstationer. For at opnå detaljerede informationer om forureningen af gasprøverne har HYDAC udviklet en laboratorieservice, der kan give præcise udtalelser om kvaliteten af systemet.

Med sine 15 års erfaring med teknisk renhed tilbyder HYDAC sine kunder et stort antal analyseinstrumenter og omfattende service. Vi udfører analyserne i overensstemmelse med gældende industrielle standarder (ISO 16232 or VDA 19), interne virksomhedsstandarder og kundespecifikationer.

Citat fra HYDAC ekspert:

“Erfaringen med PSA H70 har vist, at effektiv og robust gasfiltrering, som kan opfylde de strenge krav til hydrogen-tankning, er helt afgørende.”

HYDAC løsningen giver følgende fordele:

Driftssikkerhed

Fremtidssikker

Reducér jeres fejl før levering, samtidig med at I øger brændselscellernes levetid i køretøjer og prøvestande.

Dokumentation, advarsler og anbefalinger

Præcis dokumentation

Dokumentér renhedstilstanden, når I afleverer eller accepterer hydrogen-tankstantionen. Det gælder også for the indledende opstart af hydrogen rørnetværket til prøvestandene.

Systemtilgængelighed

Systemtilgængelighed

Minimér sliddet på jeres komponenter for at øge jeres systemtilgængelighed.

Elektromobilitet og hydrogen

Professionel undersøgelse

Få din hydrogenkvalitet undersøgt af uafhængige tredjeparts-eksperter.

Vi rådgiver dig også gerne!

Kontakt vores HYDAC ekspertteam, og få en rådgivningsaftale i dag!

Send formular

Find flere artikler

Hold hovedet koldt – takket være eftermontering
Kundesucceshistorie
| 4 Min.

Væske-/vandkølingssystemer til energieffektiv kølevæske i bearbejdningscentre.