Lasersvejserøgs-filtrering Lasersvejserøgs-filtrering til additive fremstillingsmetoder

HYDAC – din partner ved svejserøgsfiltrering til additiv fremstilling, specielt med SLM teknologi.

Lasersvejserøgs-filtrering til additive fremstillingsmetoderHYDAC – din partner ved svejserøgsfiltrering til additiv fremstilling, specielt med SLM teknologi.

Selective laser melting (SLM) er en additiv fremstillingsmetode, hvor dele fremstilles i lag direkte fra et materiale i pulverform.

Under anvendelsen af SLM-metoden smeltes pulvermaterialet direkte sammen med bearbejdningspunktet ved hjælp af laserstrålens varmeenergi. For at forhindre at materialet oxiderer fyldes arbejdskammeret med en beskyttelsesgas. Herved udvikles der svejserøg i maskinens arbejdslampe, som kan beskadige laserens svejsepunkt. Derfor skal svejserøgen filtreres. Støvet, der genereres, er antændeligt, hvis det reagerer med ilt. Nogle af støvpartiklerne er så små, at de kan indåndes. Med den aktuelle teknologi  overskylles filteret enten med vand eller bringes til en inert tilstand med læsket kalk, når filteret skiftes.

Ulemperne ved denne metode:

  • Engangsfilterelementerne kan nogle gange have meget korte levetider (i visse tilfælde holder de kun til et konstruktionsjob)
  • Høje filterdriftsomkostninger og stor filterskift-arbejdsbyrde
  • Der kræves en kompleks inertisering når filteret skiftes, da hele huset skal skiftes, skylles med vand og renses
  • Hyppige filterskift resulterer i en stor bortskaffelsesmængde
  • Sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen er ikke tilfredsstillende

Optimering af filterløsningen med den innovative svejserøgsfilterløsning fra HYDAC

Vores kunde er en global spiller blandt maskinværktøjsproducenterne. Med deres løsninger følger de den dominerende trend med additiv fremstilling ved hjælp af selective laser melting (SLM-metoden) i deres 3D-metalprintere. Det giver en stor udfordring: Filtrering af den lasersvejserøg, der genereres.

Den eksisterende filtreringsløsning krævede meget hyppige filterskift, da nye engangsfilterelementer var nødvendige til næsten alle konstruktionsjobs. Det resulterede i en stor og bekostelig mængde filterelementer, der skulle bortskaffes, for maskinens ejer.
En anden ulempe ved den komplicerede filterskiftproces var den utilstrækkelige sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen på grund af den brandfaren ved metalpulveret i tilfælde af at det reagerede med ilten. Herudover var partiklerne meget små og kunne indåndes. Derfor var det nødvendigt at fylde filterhuset med vand, hver gang et filter skulle skiftes. Herefter blev hele huset flyttet, skyllet med vand og rengjort grundigt. Med denne metode kunne det tage op til 2 timer at skifte filteret.

Hele filterskiftprocessen var ineffektiv og medførte sundhedsrisici. Derfor kontaktede kunden os med følgende krav:

  • Forbedring af sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen

  • Udvikling af et filtersystem med lang filterlevetid og omkostningseffektiv drift

  • Fjernelse af de store bortskaffelsesomkostninger for slutbrugeren

  • Et filter, der kan bruges universelt, til alle typer pulvermaterialer i den additive fremstillingsmetode

Med udgangspunkt i disse definerede mål blev der udviklet en kravsspecifikation i samarbejde med kunden. Der blev udført en test af den første prototype af HYDAC filteret på kundens lokation, naturligvis med støtte fra vores kompetente filtereksperter. Efter nogle justeringer godkendte kunden serieproduktion.

FlushPACK – lasersvejserøgs-filterløsningen fraHYDAC

HYDAC tog imod udfordringen med at filtrere lasersvejserøgspartikler – resultatet er det innovative filtersystem, FlushPACK.

Passiveringsprincippet

Først filtreres partiklerne ud af beskyttelsesgassen i et gasfilter (1). En hydraulisk akkumulator (3), der oplades af en kompressor (2), udfører returskylning i filteret, der får forureningen til at falde ned til filterbunden. Her går den i forbindelse med en væske, som trækkes ud til en separat beholder(4), hvor den opbevares. Partiklerne er nu bundet. Der kan også installeres et HEPA filter (5) som ekstraudstyr.

Resultatet

Da forureningen passiveres direkte inde i filteret, er personligt beskyttelsesudstyr ikke nødvendigt ved udskiftningen af filteret. Samtidig øges sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen ved denne metode. Takket være den lange filterlevetid er filtersystemet særdeles omkostningseffektivt. Skiftesystemet betyder, at de høje omkostninger ved bortskaffelse elimineres –  brugte filtre kan returneres til HYDAC. Takket være brugen af passiveringsvæske kan filtersystemet bruges til alle typer pulvermateriale. Pulvermaterialet kan endda skiftes uden at skifte filteret.

Kundeudtalelse:

“Vi er imponeret over filtrenes lange levetid og så let det er at skifte og bortskaffe filtrene. Vi vil nu eftermontere en FlushPACK på en eksisterende maskine.”

Dine fordele ved FlushPACK's lasersvejserøgs-filtreringsløsning

Sikkerhed på arbejdspladsen

Forbedret sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen takket være den patenterede passivering af den reaktive forurening, fjernelse af behovet for personligt beskyttelsesudstyr og forebyggelse af brandfare, når filtre skiftes.

Bortskaffelse

Enkel genanvendelse af brugte filtre takket være genanvendelseskonceptet via HYDAC.

Lavere omkostninger

Omkostningsbesparelse under driften, takket være lang levetid, hurtigt og sikkert filterskift og fjernelse af ekstra bortskaffelsesomkostninger.

Forbedret komponentkvalitet takket være stabile procesparametre (konstant lave temperaturer og høj gasrenhed) og intelligente rensecyklusser.

 

Filtre kan bruges til ethvert pulvermateriale takket være det materialeuafhængige filtreringskoncept.

DownloadReference: Laserrøggas-filtrering

Download reference nu i PDF-format

Vi rådgiver dig også gerne!

Kontakt vores HYDAC ekspertteam, og få en rådgivningsaftale i dag!

Skriv en e-mail

Find flere artikler

Bilindustrien, Værktøjsmaskiner
Kundesucceshistorie
| 4 Min.

Spar energi på bilfabrikken ved at omstille værktøjsmaskinerne til effektive vandkølesystemer

Industrielle delevaskere
Kundesucceshistorie
| 3 Min.

Olie i vaskebadet? – Ikke med HYDAC

Bilindustrien
Kundesucceshistorie
| 3 Min.

Driftssikkerhed og systemtilgængelighed for billeverandører