Innovative sensorer og systemelektronikTil den optimale systemarkitektur til dine mobile maskiner

Ustoppelig verdensomspændende digitalisering har stor indflydelse på, hvordan mobile maskiner kommunikerer med omverdenen og lægger grundlaget for nye forretningsmodeller. Dette åbner for nye muligheder for brugen af maskiner, maskinhåndtering, udvidet funktionalitet, større tilgængelighed og øget produktivitet.

Fra sensorer, styreenheder og skærme til omfattende tilslutningsapplikationer og cloud-applikationer – vores omfattende produktsortiment hjælper vores kunder med at generere perfekte løsninger til deres markeder. HYDAC udfører en stor del af udviklingen og fremstillingen for næsten alle produkter internt. For eksempel er HYDAC en af de få virksomheder, der udvikler og fremstiller tyndfilmssensorceller til tryktransmittere internt, og det gør det muligt at imødekomme applikationsrelaterede krav og særlige hensyn i celleudviklingsprocessen. Dette gør det muligt at fremstille produkter, der er skræddersyet til applikationen, med et højt niveau af målingskvalitet og mekanisk robusthed.

Systemarkitektur#Brugervenlig #Nematservicere #ingeniørarbejde

Dit svar på nye forretningsmodeller og voksende datamængder: HYDAC leverer et omfattende produktsortiment bestående af sensorer, styreenheder, displays og gateways. Med supplerende software, simuleringer, test og cloud-applikationer har du alt det, du skal bruge til at skabe en højtydende arkitektur. For at leve op til de strenge krav til mobile maskiner finder vi den perfekte løsning på udfordringer såsom let servicering, brugervenlighed og maskintilgængelighed. Med vores mangeårige ekspertise er vi i stand til at understøtte dig fra planlægningsfasen og seriens lancering til eftersalgsforretningen med såvel produkter samt konsulent- og ingeniørtjenester.

Funktionel sikkerhed#Standardkrav #SIL #PL #ASIL #AgPL #TÜV

De mobile maskiners funktionssikkerhed er en væsentlig komponent i enhver udviklingsproces. Maskinernes stigende kompleksitet og kravene til maskinanvendelse i praksis har givet anledning til en lang række nationale og internationale standarder, som skal overholdes af enhver maskinproducent. HYDAC leverer et omfattende sortiment af sensorer, styreenheder, undersystemer og udviklingsværktøjer, der kan hjælpe dig med at overholde de obligatoriske standardkrav. De fleste af vores komponenter er TÜV-certificerede i henhold til ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 og ISO 19014, som bekræfter deres sikkerhedsrelaterede egenskaber.

Tilstandsovervågning og forebyggende vedligeholdelse#Tilstandsovervågning #fejlfinding #Servicestyring

Minimering af nedetid – maksimering af tilgængelighed: nye forretningsmodeller og former for leje gør tilstandsovervågning i mobile maskiner relevant på nye måder. Tilstandsovervågning og forudsigelig vedligeholdelse muliggør hurtigere fejlfinding og bedre servicestyring. At kunne få fjernadgang til maskinen giver dig også værdifulde maskindata, som du for eksempel kan bruge til at opdage fejl tidligt eller planlægge økonomiske serviceintervaller. Du er i stand til at analysere de individuelle maskintypers adfærd globalt og under mange forskellige miljøforhold. Vores løsninger muliggør effektiv tilstandsovervågning, så du kan mindske nedetider og brug af ressourcer samt øge din maskines tilgængelighed.

Intelligente sensorer#netværk #smart #IIoT #BigData

Hold styr på alt: Set i lyset af automatisering, nye forretningsmodeller og digitale netværk giver det mening at bruge mere innovative sensorer, og i nogle tilfælde flere. Ud over deres basisfunktion – at måle variabler – kan smarte sensorer også levere værdifuld information som f.eks. anbefalede handlingsforløb. HYDAC leverer smarte sensorer med en vifte af funktioner. F.eks. en variant med en ekstra black box-funktion, der tillader, at historiske data tilgås efter behov. Eller en sensor, som anbefaler handlinger på basis af algoritmer.  Merværdi med reelle fordele: Opdag maskinfejl hurtigere og sænk dine omkostninger til maskinservice og vedligeholdelse.

Positionsdetektering#automatisering #præcision #Funktionelsikkerhed

Positionssensorer spiller en særlig rolle i forbindelse med automatisering. Fra mere komplekse styringsopgaver med lukket sløjfe (såsom omvendt kinematik) til pålidelig arbejdsområdebegrænsning  ̶  HYDAC-produktserien tilbyder innovative og robuste lineære positions-, vinkel- og hældningssensorer til alle slags assistancefunktioner,  lukket loop-kontrolfunktioner og overvågningsfunktioner. Hvilken sensor der er bedst egnet, afhænger i høj grad af den særlige applikation, dine miljøforhold og potentialet for mekanisk integration. Stol på vores specialister: Med vores mange års praktisk erfaring kan vi finde den optimale løsning for dig.

Elektromobilitet#Brændselscelle #brint #elektrificering

Fordelene ved elektromobilitet er tydelige: eliminering af lokale udstødningsemissioner, et højt drejningsmoment med det samme og særligt støjsvagt og lavt vibrerende drev. HYDAC har et omfattende sortiment af elektroniske produkter til hydrogen- og batteridrevne køretøjer og mobile maskiner. Takket være omfattende knowhow, har HYDAC etableret en ny serie af hydrogentryktransmittere, som bruges i brændselscellekøretøjer over hele verden. Kompatibiliteten med hydrogen er sikret ved hjælp af bestemte materialer, og udstyr er certificeret i henhold til EC79/2009. Men vores sortiment går langt videre: Fra hydrogenproduktion og logistik til systemer til hydrogentankstationer, vores portefølje tilbyder pålidelige, innovative og robuste komponenter   - inklusive et stort antal godkendelser til potentielt eksplosive atmosfærer.

HYDAC's sensor- og systemelektronikportefølje Opdag vores omfattende produktsortiment

HYDAC-sensorer

Sensorer: maskinens øjne. Nøjagtighed, robusthed, funktionel sikkerhed og en kapacitet til mekanisk og elektrisk integration er hjørnestenene i pålidelige applikationsløsninger. HYDAC tilbyder et omfattende udvalg til dette, som dækker sensorer til måling af tryk, temperatur, lineær position, vinkel, hældning, væskeniveau, flowhastighed og rotationshastighed, sammen med partikelforurening og oliestand. Ud over produkter til standardapplikationer dækker produktsortimentet også særlige applikationer som f.eks. potentielt eksplosive atmosfærer, brint, skibe og applikationer med øget funktionel sikkerhed.

HYDAC-måleteknologi

HYDAC har en lang række forskellige måleinstrumenter til udførelse af simple måleopgaver helt op til stor skala og komplekse måleopgaver. Disse instrumenter skiller sig hovedsageligt ud med deres funktionelle omfang, for eksempel antallet af målings-input, kapaciteten til at registrere målte data og praktisk grafisk visualisering. De bærbare dataoptagere har også intuitiv betjening og en plug and play-tilstand, der tillader, at sensorer genkendes og installeres automatisk, når de er tilsluttet.

HYDAC-kontrolteknologi

Med udviklingen af hver ny generation øges kompleksiteten af mobile maskiner og den elektronik, der bruges i dem. HYDAC's programmerbare styreenheder tilbyder den perfekte platform for alle slags krav og applikationer – kraftfuld, sikker, pålidelig og fleksibel.

HYDAC-visualisering

Brugervenlighed og leveringen af køretøjsoplysninger har spillet en væsentlig rolle i mobile maskiner i nogen tid. Skærme skal være lette at læse, også under dårlige lysforhold, og intuitive at betjene. For at kontrollere stadigt mere komplekse driftsfunktioner skal stigende datamængder indsamles fra maskinen og dens omgivelser og forbehandles. Den nye skærmgeneration Vision 3 er udviklet til at imødekomme de store krav fra producenter af mobile maskiner endnu mere effektivt.

HYDAC-forbindelse

For at kunne levere moderne, serviceorienterede tjenester er det afgørende, at der etableres en forbindelse med omverdenen. Kommunikation mellem køretøjer er lige så vigtig som at kunne udveksle oplysninger med et kontrolcenter. Vi leverer et udvalg af gateways med tilsvarende grænseflader til intern maskinkommunikation og ekstern kommunikation af digitale data.

HYDAC-applikationssoftware

Fra maskinstyring og displayapplikationer til fjernløsninger: Vi samarbejder med vores eksperter om at designe applikationsspecifikke løsninger, der er blevet testet, valideret og klar til serieproduktion. Få mere at vide om HYDAC-drevsystemer, -styreenhedssystemer og -hjælpesystemer, indlejret software og softwareværktøjer samt vores telematik- og cloudapplikation.

HYDAC-undersystemer

Vores produktsortiment dækker over softwareløsninger til elektrohydrauliske maskinstyreenheder, affjedringssystemer og elektrohydrauliske eller elektriske ventilatorstyringer. Alle undersystemløsninger er perfekt koordineret, så de passer til HYDAC-produktsortimentet for styreenheder, sensorer og ventilteknologi og tilbyder en bred vifte af funktioner.