HYDAC One Off

Forretningsmodellen HYDAC One Off tager udgangspunkt i udvikling af enkeltstående, unikke løsninger, som i høj grad er specificeret af kunden. Forretningsmodellen er bygget op om et værditilbud, hvor vi i tæt samarbejde med kunden udvikler et produkt, som er tilpasset kundens behov og ønsker. Produktet kan efter endt udvikling, enten produceres hos os eller eventuelt hos anden producent, hvis kunden ønsker det. 

 

HYDAC One Off er illustreret i nedenstående procestegning: