HYDAC Serie

Forretningsmodellen HYDAC Serie tager udgangspunkt i serieproduktion. Det er denne forretningsmodel, som bruges, når kunden ønsker en serie af ens produkter produceret, eksempelvis 50 HYBOX stationer. 

 

HYDAC Serie er illustreret i nedenstående procestegning: