Hydac A/S' værdier

Hydac A/S introducerede i 2007 de ledende værdier, som vores forretning i dag bygger på. Alle værdier blev beskrevet og diskuteret af alle ledere og medarbejdere. Værdierne er en uvurderlig del af hverdagen på Hydac A/S i dag, og efterleves i alle vores handlinger.

Hydac A/S valgte I 2013 at få værdierne illustreret. Ved at få udarbejdet tegninger af Hydac A/S' værdier, blev værdierne gjort mere levende i hverdagen, og blev synliggjort i huset. Værdierne ændrede sig aldrig. Projektet blev til nedenstående 8 inspirerende tegninger.

Hydac A/S' montører har fået trykt en af disse værdier på ryggen af deres arbejdstøj. Hver enkel montør vælger selv, hvilken værditegning vedkommende vil bære, og er på den måde en synlig budbringer af vores værdier.

Hydac A/S har værdierne illustreret på forskellige måder rundt omkring i virksomheden, således at vi altid husker at udleve vores værdier, og husker hinanden på dem.