Przepisy prawa i polityka firmy

Odpowiedzialność

Poniższe informacje na naszej stronie internetowej i w HYDAC Online Tools oparte są na szczegółowych danych o produkcie i wartościach odnoszących się do przeciętnych zastosowań, które niekoniecznie muszą mieć zastosowanie w konkretnych przypadkach. Stale ulepszamy nasze produkty, dlatego też ich wartości, wymiary i wagi mogą ulec zmianie. Dokładamy wszelkich starań, aby stale aktualizować te zmiany. W celu uzyskania informacji na temat konkretnego zastosowania produktu prosimy zatem o kontakt z właściwym działem. Możemy w przypadku zamówienia dopasować parametry do wymagań konkretnej aplikacji.
Pragniemy również podkreślić, że nasze warunki robocze zostały stworzone zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniami. Jednak mimo wszelkich starań nie można wykluczyć, że wkradły się do niej błędy.

Dlatego ponoismy odpowiedzialność w przypadkach celowego niewłaściwego postępowania i poważnego zaniedbania. Ponadto ponosimy również odpowiedzialność za wady zatajone nieuczciwie lub których brak został zagwarantowny bądź w przypadkach zaniechania skutkujących zagrożeniem życia, szkodliwością dla kończyn i zdrowia lub za naruszenie zobowiązań kontraktowych w odniesieniu do materiału. Zobowiązania uwzględniające materiał w umowie to te, których realizacja jest kluczowa dla prawidłowej realizacji umowy i na których klient może zwykle polegać. Odbywa się to bez uszczerbku dla obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym, ale nie tylko, odpowiedzialnosci w ramach niemieckiej ustawy w sprawie odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG). W innych przypadkach odrzucamy odpowiedzialność bez względu na powody prawne, na których taka odpowiedzialność może się opierać. Jeśli wskutek niedbalstwa złamiemy jakiekolwiek istotne zobowiązanie wynikające z umowy, nasza odpowiedzialność ogranicza się do strat możliwych racjonalnie do przewidzenia.

Whistleblowing and complaints procedure

Within the framework of our commitment to acting in compliance with the law and in accordance with our Business Code, you have the opportunity to provide us with notices, report conspicuous incidents or raise a complaint.

For this purpose, you can use the following communication channels:

The report will be treated confidentially. In case of an anonymous receipt, we reserve the right to decide on further processing in each individual case.

Umowa o przetwarzaniu danych osobowych

Nie zawarli Państwo jeszcze z nami umowy na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO?

Jest to zawsze konieczne, jeśli przetwarzają Państwo dane osobowe otrzymane od nas, lub jeśli uzyskali Państwo dostęp do danych osobowych, za które jesteśmy odpowiedzialni.

Niniejszym prosimy Państwa o podpisanie naszej umowy o przetwarzanie danych osobowych z art. 28 ust. 7 RODO*

Podpisz umowę

Po podpisaniu, automatycznie otrzymają Państwo kopię pocztą elektroniczną

W umowie prosimy o wypełnienie poniżej wymaganych pól lub przesłanie odpowiednich dokumentów:

 1. załącznik 1 – nazwa, adres, stanowisko, dane kontaktowe i podpis.
 2. załącznik 1 – przedmiot, rodzaj i okres obowiązywania umowy
 3. załącznik 2 a) – rodzaj dokumentów do przetworzenia
 4. załącznik 2 b) – kategorie danych osobowych
 5. załącznik 2 c) – (jeśli dotyczy) ograniczenia lub dodatkowe zabezpieczenia w przypadku przetwarzania danych wrażliwych (art. 9 RODO)
 6. załącznik 2 d) – rodzaj przetwarzania
 7. załącznik 2 e) - cel przetwarzania
 8. załącznik 2 j) - odpowiedzialna osoba kontaktowa
 9. załącznik 3 - dalsze wytyczne techniczne i organizacyjne (prześlij)
 10. załącznik 4 - wykaz czynności związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 30 pkt 2 RODO (prześlij)
 11. załącznik 5 - wykaz podwykonaców (prześlij)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@hydac.com

*1Umowa jest zgodna z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych pomiędzy administratorami a podmiotami przetwarzającymi zgodnie z art. 28 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/915/oj).

 

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa IT Zewnętrzni usługodawcy