HYDAC Ground Control Undersystemet til aktiv bomstyring til din mobile maskine

For at overholde stadig strengere retningslinjer for miljøbeskyttelse og bæredygtig bevarelse af ressourcer skal gødning og pesticider bruges sparsomt. HYDAC leverer den perfekte løsning: det nye undersystem til aktiv bomstyring, HYDAC Ground Control, leder bommen til den optimale højde og hældning over afgrøden, selv under barske miljøforhold. Dette øger arbejdstempoet og fører til en mere præcis påføring.

Til meget nøjagtig føring af sprøjtebommen, selv under barske miljøforhold

Bevarelse af ressourcer Brug pesticider sparsomt med aktiv bomstyring

Stadig strengere retningslinjer for miljø- og forbrugerbeskyttelse kræver, at gødning og pesticider bruges på en måde, der sparer ressourcer. Som led heri skal sprøjtebommen til mobile maskiner føres i den optimale højde over afgrøden for at sikre en målrettet fordeling af produktet. Det er den eneste måde, hvorpå ressourcerne kan bruges sparsomt. Men det er ikke alt – hvis der ikke kompenseres for forstyrrelser, øges den mekaniske belastning af komponenterne også, hvilket forkorter deres levetid. Derfor kræves aktiv bomstyring, som intelligent kompenserer for køretøjets bevægelser og terrænets egenskaber.

Præcisionslandbrug Til målrettet forvaltning af dine marker og din landbrugsjord

At forvalte marker og landbrugsjord på en målrettet måde kræver to ting: For det første skal der tages højde for jordens og afgrødens forskelle. På den anden side skal det omgivende terræn beskyttes af hensyn til miljøet. Smarte betjeningsfunktioner understøtter optimal afgrødeestimering og sikrer, at pesticider distribueres på en bæredygtig måde. Dette omfatter især effektiv kompensation for forstyrrelser på grund af køretøjets bevægelser og terrænets egenskaber. Hvis sprøjtebommen føres hen over afgrøden i den optimale højde og hældning, spares ressourcer, og miljøet beskyttes.

Optimal stabilitet for din mobile maskine, takket være trykreguleringsventiler Sådan fungerer HYDAC Ground Control

Konventionelle løsninger

Konventionelle løsninger er baseret på positionskontrol via gasregulering. Ulempen: Det trækkende køretøjs og bommens stive hydrauliske kobling, da bugseringskøretøjets hældning overføres til bommen. Korrektion finder først sted, når en afvigelse af positionen er registreret. Dette fører til en unøjagtig anvendelse.

HYDAC-løsningen

For at undgå dette tab af position, har vores eksperter udviklet en innovativ løsning: HYDAC Ground Control afkobler bommen fra det trækkende køretøj. Trykreguleringsventilen regulerer bommens position i kombination med yderligere sensorinformation. Takket være disse faktorer, er en betydelig stabilisering mulig med den aktive bomstyring fra HYDAC – bugseringskøretøjets hældning kompenseres øjeblikkeligt, der er ingen afvigelse fra sætpunktet. Det betyder, at en korrektion ikke er nødvendig. HYDAC Ground Control er yderst dynamisk, selv hvor der er ændringer i terrænet.

Det gør forskellenMindre installationsplads, større driftsnøjagtighed og hurtigere driftshastigheder

Drag fordel af vores forenklede ventilteknologi: Den minimale brug af komponenter muliggør maksimal ydeevne med betydelige installationspladsbesparelser. Takket være den effektive kompensation undgår du også udsving i afstanden mellem bom og afgrøde. Dette øger driftens nøjagtighed og skåner miljøet. Den hydrauliske afkobling giver endnu en fordel – ved at mindske eller undgå overførsel af bevægelse til bommen kan du øge dit arbejdstempo markant. Gennemprøvet hydraulik kombineret med intelligent styringsteknologi: Med HYDAC Ground Control, der består af hydraulik, elektronik og software, får du et effektivt undersystem, der mindsker dine udviklingsomkostninger og gør din tid til markedet kortere.

Mulige tilføjelser til dit skræddersyede system Stol på vores modulære hydrauliske system

HYDAC Ground Control er baseret på vores modulære hydrauliske system. Det betyder, at vi kan kopiere alle bomfunktioner. Find ud af mere om din behovsbaserede løsning fra vores eksperter.

Tilgængelige funktioner:

  • Hydraulisk styring af bommens hældning
  • Hydraulisk styring af bomfoldningsfunktioner til kørepositionen
  • Hydraulisk løft og sænkning af bommen for at tilpasse den til vegetationens højde
  • V-position af bom og position af bomsektioner til justering til terrænet

Kontakt vores specialister inden for mobil hydraulik nu. Vi anerkender din maskines potentiale og giver dig omfattende rådgivning om din optimale løsning. Som en kompetent udviklingspartner giver vi gennemsigtig support i alle faser af dit projekt. Selv efter seriefasen kan du regne med HYDAC som din pålidelige kontakt.

Dine fordele med HYDAC Ground Control på et blik

Mindre indbygningsplads

Optimering af installationsplads

Takket være forenklet ventilteknologi og målrettet brug af komponenter, sparer du vigtig installationsplads.

Øget produktivitet

Øget effektiviet

Arbejd hurtigere og med større præcision – HYDAC Ground Control øger din effektivitet i det lange løb.

Beskyttelse af ressourcer

Bevarelse af ressourcer

At styre bommen i den optimale højde og hældning over din afgrøde sparer både mekaniske ressourcer og naturressourcer.

Vi er altid glade for at give råd!

Kontakt vores HYDAC-ekspertteam og aftal en tid til et rådgivningsmøde!

Arranger rådgivningsmøde