HYDAC Load-sensing hovedstyreventiler Sådan fungerer mobile applikationer mere præcist og effektivt

Ekstremt tilpassede komponenter, pakket i et sektionsdesign, som giver maksimal fleksibilitet - HYDAC load-sensing ventiler giver mulighed for en præcis, gentagelsesnøjagtig udførelse af arbejdsfunktioner. Få mere at vide om vores load-sensing-ventiler.

Optimér din produktivitet med vores load-sensing-ventiler

Præcision & nøjagtighed Enkel maskinbetjening går hånd i hånd med øget produktivitet

Forskellige aktuatorer arbejder parallelt, særligt i mobile applikationer. Udover at det er vanskeligt at indstille bevægelseshastighederne, er der ofte også uønskede hastighedsvariationer. Det går ud over nøjagtighed og præcision. Med vores belastningsfølsomme hovedstyreventiler garanterer vi enkel maskinbetjening samtidig med øget produktivitet.

Fleksibilitet & modularitet Skræddersyede løsninger reducerer udviklingstiden

Ligegyldigt hvor alsidige mobile arbejdsmaskiner er - de forskellige maskintyper og konfigurationsmuligheder medfører en høj ventilvarians - er der et stort behov for standardiserede modulære ventilsystemer, som nemt kan tilpasses en lang række maskinbehov. Vores eksperter tilbyder en skræddersyet platform og modulære koncepter, så vi kan reducere jeres udviklingstid.

Pladsbesparelse & energieffektivitet
Et kompakt design sparer installationsplads og ressourcer

Nye regler øger behovet for energibesparende løsninger samt enkle og pladsbesparende løsninger. Med HYDAC opnår I en høj ydelsestæthed, uden at I må gå på kompromis med energieffektiviteten: Vores kompakte ventildesign sparer vigtig installationsplads og hermed ressourcer.

Vores løsning: HYDAC Load-sensing hovedstyreventiler
HYDAC ventilserierne LX-3 og ventilserierne LX-6

LX-3 og LX-6 er belastningskompenserede ventiler med opstrøms-trykkompensatorer til systemer med konstant eller variable justeringspumper. Der kan styres op til ti funktioner uafhængigt af hinanden, så længe det maksimale pumpeflow er højere end det anmodede flow. Systemerne blev udviklet med fokus på høj præcision, finstyring og energieffektivitet. Hvad enten det er kraner, høstmaskiner med larvefødder eller andre arbejdsmaskiner – den fleksible struktur og det kompakte design gør dem velegnede til en lang række applikationer.

<p. Systemerne arbejder efter dette princip: Belastningstrykkene fra arbejdsmaskinernes aktuatorer registreres. Trykkompensatorer bruger informationerne og sikrer, at det ønskede flow tilføres. På denne måde modtager hver aktuator den præcise volumenstrøm, der er nødvendig for at udføre arbejdsfunktionerne uden begrænsninger. Målet: Præcise, gentagelsesnøjagtige arbejdsfunktioner - for at opnå maksimale resultater.</p>

Jeres fordel - driftssikker finstyringPræcise bevægelser & enkelt arbejde

Eksempel med en læssekran

Læssekraner skal opfylde store krav. Udover den præcise placering af belastninger er den gentagelsesnøjagtige kontrol af laster, der varierer meget, af afgørende betydning. Sammenlignet med konventionelle løsninger giver den næsten dobbelt så høje opløsning af HYDAC komponenterne et fremragende finstyringsområde. Det sikrer bløde cylinder- og motorbevægelser - det gør igen maskinbevægelserne meget mere præcise og arbejdet lettere at udføre.

Jeres fordel - paralleldriftBetjening af flere maskinfunktioner på samme tid

Eksempel med en læssekran

Lad os blive ved eksemplet med læssekranen - det komplekse arbejde udføres af forskellige aktuatorer på samme tid. Den flowoptimerede sektionstrykkompensator bruger det respektive belastningstryk og justerer volumenstrømmen sikkert efter de enkelte aktuatorer i paralleldrift. Her kan du tydeligt se det: Uafhængigt af tilkoblingen af aktuator 2 forbliver volumenstrømmen til aktuator 1 præcis og konstant ved indstillingen på 1 l/min. På trods af at aktuator 2 kræver et tydeligt højere pumpetryk. Dette aspekt sørger for en tydelig stigende produktivitet i arbejdsprocesserne.

Vores portefølje HYDAC load-sensing hovedstyreventiler

HYDAC load-sensing styreventil, serie LX-3

Den belastningskompenserede HYDAC ventil LX-3 med en nominel volumenstrøm på 80 l/min ved arbejdsporten kan styre op til ti funktioner på samme tid - så længe det krævede nominelle flow ikke overskrider det maksimale pumpeflow. Den fleksible struktur og det kompakte design gør dem velegnede til en lang række mobile applikationer.

HYDAC load-sensing styreventil, serie LX-6

Installationspladsen og den vægtoptimerede HYDAC ventil LX-6 med en nominel volumenstrøm på 160 l/min ved arbejdsporten har til formål at optimere præcision, finjustering og energieffektivitet. Det belastningskompenserede produkt kan styre op til ti funktioner på samme tid - så længe det krævede nominelle flow ikke overskrider det maksimale pumpeflow.

HYDAC load-sensing styreventil, LX-6

Som en endnu mere kompakt version af vores gennemtestede LX-6 ventil udvider LCX-6 vores produktportefølje og inkluderer et omkostningseffektivt modulært ventilsystem med et konstant fokus på ren belastningsfølsom retningsventilfunktionalitet. Den første og sidste arbejdssektion indeholder ved denne ventilserie en tilslutnings- eller slutpladefunktion og imponerer med sit yderst plads- og vægtreducerede design. Til en hydraulisk funktion tilbyder vi en særligt interessant løsning: LCX-6 monobloc. Den belastningsfølsomme ventil er derfor ideel til det fleksible ekstraudstyr i en lang række mobile arbejdsmaskiner, som f.eks. gravemaskiner eller hjullæssere.

HYDAC software til elektrohydrauliske styringer

Styring af mobile ventiler til vores HYDAC controller: EHC (elektro-hydraulisk styring) er en maskinapplikationsoftware til styring af hydrauliske mobile ventiler som kan styres proportionalt eller koblende.

HYDAC xCrane styresystemer fra Technion

Vi tilbyder et styresæt særligt velegnet til skovbrugskraner til intuitiv human-machine-interaktion. xCrane sørger for hurtige reaktionstider og en problemfri og nem tilpasset controller til hver fører.

Downloads

Vi rådgiver dig også gerne!

Kontakt vores HYDAC ekspertteam, og få en rådgivningsaftale i dag!

Arranger rådgivningsmøde