Hydraulik

Hydrauliske kraftenheder

HYDAC's hydrauliske enheder er velegnede til brug med fuldt elektrisk drevne maskiner til at drive en ekstra indsprøjtningsenhed og til at udføre hydrauliske funktioner, f.eks. til hydraulisk kerneudtrækning i værktøj.

 

Kompakt hydraulik

For at implementere applikationsspecifikke styringsfunktioner i din maskine kan du bruge HYDAC's kompakte hydraulik som en komponent eller en funktionsenhed i kontrolblokken.

 

Filtrering

Filterteknologi

Brug HYDAC-filterteknologi til at beskytte dine hydrauliske komponenter mod øget forurening og til at forlænge levetiden for dit driftsmedie.

 

Filtersystemer

HYDAC-filtersystemer anvendes til at optimere renheden af olien i maskinen. De kan bruges under påfyldning og under rengøring.

 

Filtrering af processer

Til behandling af dit kølevand leverer HYDAC løsninger til procesfiltrering.

 

Køling

Kølesystemer

Stabilisering af driftstemperaturen er af afgørende betydning. HYDAC kan levere passende kølesystemer.

 

Filterkølesystemer

For optimal tilpasning til dine specifikke behov kan HYDAC også levere kombinerede filter-køler-systemer. De kan realiseres som en installeret løsning eller som en komplet enhed.

 

Flere løsninger til plastindustrien

Systemer til sprøjtestøbning med gas

HYDAC kan levere modulære og komplette systemer til gasgenerering, gaskompression, gasindsprøjtning og processtyring og -overvågning.

 

Analyse og diagnosticering

Overvåg dine individuelle maskiner eller hele dit system med måleinstrumenter og dataindsamlings- og evalueringssystemer fra HYDAC. Grænseflademoduler muliggør optimal indarbejdelse i eksisterende systemer.

 

Tilbehør

Vores produkter til afrunding af dine hydrauliske systemer:

  • Kugleventiler og væskeniveaumålere
  • Rørfastgørelsesenheder, slange- og kabelfastgørelsesenheder, komponentfastgørelsesenheder
  • Koblingshuse og koblinger

 

Downloads