Sensorer og måleudstyr

Overvåg tilstanden af dine hydrauliske komponenter og smøreolier for at forbedre planlægningen af vedligeholdelsesarbejdet og undgå kritiske systemnedbrud. Med HYDAC-sensorer holdes du opdateret med hensyn til olienedbrydning, viskositet, vandindhold og faste stoffer i olien. Derudover indeholder produktporteføljen sensorer til måling af tryk, temperatur, strømhastighed, tilstopning af filtre og fyldningsniveau. Til indsamling, visning, behandling og lagring af de målte data anvendes bærbare HYDAC-dataoptagere.

Flere oplysninger om tilstandsovervågning

Filtrering

Hydraulisk filtrering

HYDAC-serien til hydraulisk filtrering omfatter optimerede systemer til forskellige filtre:

 • Fuldstrømsfiltre
 • Bypass strømfiltre (finfiltrering i smøresystemer)
 • Udluftningsfiltre

Flere oplysninger om hydraulisk filtrering

Filtrering af processer

Det automatiske returskylningsfilter RF3 fra HYDAC anvendes i en lang række applikationer inden for procesfiltrering:

 • Afkalkning – plader og fliser
 • Emulsionsbehandling
 • Top-gas-ekspansionsturbine
 • Køle- og smøremiddelanlæg
 • Beskyttelsesfiltrering opstrøms fra pumperne
 • Filtrering af tilførselsvand

Flere oplysninger om procesfiltrering

Flere løsninger til stålindustrien

Medietemperatur i systemer

 • Olie-luft-varmeveksler
 • Olie-vand-varmeveksler

 

Komponenter og systemer

 • Hydrauliske akkumulatorer
 • Akkumulatoropladningsenheder
 • Ventiler og kontrolblokke

Særlige anvendelser

 • Specialcylindre, f.eks. bukkemaskiner
 • Reservoirniveauer (elektrisk ovn)
 • Pumpestationer (båndanlæg)
 • Ventilenheder (anlæg til støbning af pladebånd)
 • Cirkulerende baner (anlæg til kontinuerlig støbning)

Tilbehør

 • Kugleventiler og væskeniveaumålere
 • Rørfastgørelsesenheder, slange- og kabelfastgørelsesenheder, komponentfastgørelsesenheder
 • Koblingshuse og tilslutninger

Vores service til dig

HYDAC-service omfatter idriftsættelse i dine lokaler og omfattende eftersalgsservice.

Downloads