Tankoptimerings-platform Spar plads. Spar vægt. Spar omkostninger.

Spar omkostninger og energi med HYDAC – med den innovative HYDAC løsning til tank og pladsoptimering til arbejdsmaskiner og forskellige industrielle applikationer.

HYDAC Air-X teknologi – løsningen til at spare plads og reducere CO2Sådan sparer I omkostninger og energi med HYDAC

I alle eksisterende systemer ser vi et potentiale for at optimere og reducere tankstørrelser.

 • Optimering af tankstørrelse med 30–40%
 • Omkostningsreduktion ved at reducere kompleksitet og materialeforbrug
 • CO2 reduktion
 • Mere driftssikker maskintilgængelighed
 • Original HYDAC produktkvalitet

Drag fordel af vores omfattende specialistviden og professions-værktøjer som f.eks. kundetilpassede testbænke og simuleringer i HYDAC FluidCareCenter® og feltmålinger on site.

Applikationseksempler til arbejdsmaskiner

Gravemaskiner

Antal: 20.000

Original tankstørrelse: 150 liter


 Per maskineI ALT
Olie50 liter1.000.000 liter
Stål14 kg280 tons
Omkostninger* (olie + stål)€59,80€1.196.000
CO2 (olie + stål)241,4 kg CO24.828 tons CO2


*) €1/L olie; €0,7/kg stål

Hjullæssere

Antal: 5.000

Original tankstørrelse: 104 liter


 Per maskineI ALT
Olie24 liter120.000 liter
Stål7,5 kg37,5 tons
Omkostninger* (olie + stål)€29,25€146.000
CO2 (olie + stål)117,1 kg CO2585 tons CO2


*) €1/L olie; €0,7/kg stål

Applikationseksempler til stationære systemer

Hydraulisk presse

Antal: 1

Original tankstørrelse: 8.600 liter


 I ALT
Olie5.000 liter
Stål389 kg
Omkostninger* (olie + stål)€7.780
CO2 (olie + stål)22,8 tons CO2


*) €1,5/L olie; €0,7/kg stål

Plastsprøjtestøbningsmaskine

Antal: 10

Original tankstørrelse: 720 liter


 Per maskineI ALT
Olie480 liter4.800 liter
Stål400 kg4 tons
Omkostninger* (olie + stål)€1.720€17.720
CO2 (olie + stål)2,8 tons CO228 tons CO2


*) €3/L olie; €0,7/kg stål

HYDAC Air-X teknologi muliggør betydelig tankreduktion

For at reducere tankstørrelsen kræver systemet perfekt luftseparation. Det kan kun opnås ved at kombinere tanken med en optimeret filtreringsstrategi. Vores innovative Air-X teknologi indeholder en lange række funktioner, som sikrer maksimal luftseparation i systemet:

 • Lave udtagningshastigheder
 • Reduceret olieturbulens i tanken
 • Jævn olieblanding i tanken
 • Ved tilstrømning nedefra er der mulighed for udledning over olieniveau
 • Sammensmeltning af luftbobler ved de integrerede afgasningsvinduer og således hurtigere separation

Air-X teknologien alene giver mulighed for at konstruere tanken med mere kompakte dimensioner – kombineret med forbedret luftseparation – som den følgende video viser:

Fordelene ved Air-X teknologien:

Mindre indbygningsplads

Ekstra plads

takket være mindre tanke

Lavere omkostninger

Færre omkostninger for OEM

takket være mindre olie og stål og hermed færre rør- og skrueforbindelser

Reduceret vægt

Færre omkostninger for slutkunder

takket være mindre olieforbrug og længere olieintervaller

Beskyttelse af ressourcer

Forbedret CO2-regnskab og ressourceforbrug

da der altid bruges mindre olie og stål under fremstillingen

Maskine

Forbedret driftssikkerhed for maskiner

takket være maksimal luftseparation og forhindring af de problemer, luft kan forårsage i olien 
som f.eks. korrosion, hurtig olieforringelse og kavitation

HYDAC tilbyder en lang række services og kundeservice Udover den innovative Air-X teknologi tilbyder vi omfattende rådgivning og services:

Simulering

Vi tilbyder forskellige simuleringer til computerunderstøttet optimering af systemer. Det omfatter simuleringer af:

 • Flow
 • Afgasning
 • Swashing

Laboratorie- og felttest

Vi udfører også eksperimentelle test af tanksystemer i laboratoriet eller direkte på maskinen i feltet. Vi har en specialudviklet luftindholdssensor, som vi kan bruge til det formål.

Individuel rådgivning

I vores udviklingscenter, HYDAC FluidCareCenter®, kombinerer vi vores filterekspertise og applikationsviden med vores omfattende erfaring inden for “luft i olie”. Vi rådgiver jer gerne individuelt i forhold til tankoptimering.

Downloads

Ønsker du at få individuel rådgivning?

Arranger rådgivningsmøde