Innowacyjne czujniki i elektronika systemowaDla optymalnej architektury systemu maszyn mobilnych

Niemożliwa do powstrzymania światowa cyfryzacja ma znaczny wpływ na to, w jaki sposób maszyny mobilne komunikują się ze światem zewnętrznym i stanowi podstawy nowych modeli biznesowych. Otwiera to nowe możliwości dla użycia maszyny, obsługi maszyny, wydłużenia funkcjonalności, większej dyspozycyjności oraz zwiększenia produktywności.

Od czujników, kontrolerów i ekranów do licznych zastosowań łączności i aplikacji w chmurze – nasz kompleksowy asortyment produktów pomaga naszym klientom generować idealne rozwiązania dla ich rynków. Dla prawie wszystkich produktów firma HYDAC wykonuje dużą część projektowania i produkcji u siebie. Na przykład HYDAC jest jedną z niewielu firm projektujących i produkujących u siebie ogniwa czujników z cienką powłoką do przekaźników ciśnieniowych, co pozwala na uwzględnienie wymagań dotyczących zastosowania i specjalnych uwag w procesie projektowania ogniwa. Umożliwia to wytwarzanie produktów, które są dopasowane do zastosowania z wysokim poziomem jakości pomiarów i trwałością mechaniczną.

Architektura systemu

Twoja odpowiedź na nowe modele biznesowe oraz rosnące ilości danych: HYDAC dostarcza szeroki asortyment produktów składający się z czujników, kontrolerów, wyświetlaczy i bramek. Z dodatkowym oprogramowaniem, symulacjami, testowaniem i zastosowaniami w chmurze masz wszystko czego potrzeba do tworzenia architektury do dużej wydajności. Aby spełnić rygorystyczne wymagania maszyn mobilnych znajdujemy idealne rozwiązanie na wyzwania, takie jak łatwość serwisowania, łatwość  użytkowania  i dyspozycyjność maszyny. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wspierać od fazy planowania i wprowadzenia seryjnego po działalność posprzedażną z produktami, a także usługi konsultingowe i inżynieryjne.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyny mobilnych jest kluczowym komponentem każdego procesu rozwoju. Zwiększa złożoność maszyny, a wymagania związane z użytkowaniem maszyny w praktyce spowodowały pojawienie się dużej liczby norm krajowych i międzynarodowych, które muszą być przestrzegane przez każdego producenta maszyny. HYDAC dostarcza szeroki asortyment czujników, kontrolerów, podsystemów i narzędzi projektowych, które pomagają utrzymać zgodność z obowiązkowymi wymaganiami standardowymi. Większość naszych komponentów ma certyfikat TÜV zgodnie z ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 i ISO 19014, co weryfikuje ich jakość związaną z bezpieczeństwem.

Monitorowanie stanu i konserwacja predykcyjna

Minimalizowanie przestojów – maksymalizowanie dyspozycyjności: nowe modele biznesowe oraz formy najmu powodują, że monitorowanie stanu w maszynach mobilnych nabiera znaczenia na nowe sposoby. Monitorowanie stanu i konserwacja predykcyjna pozwalają na szybsze rozwiązywanie problemów oraz lepsze zarządzanie serwisem. Możliwość zdalnego dostępu do maszyny pozwala uzyskać również cenne dane maszyny, które można wykorzystać do wczesnego wykrywania usterek lub na przykład zaplanowania ekonomicznych okresów serwisowych. Istnieje możliwość analizowania zachowania indywidualnych typów maszyny globalnie oraz w wielu różnych warunkach środowiskowych. Nasze rozwiązania pozwalają na skuteczne monitorowanie stanu, co umożliwia ograniczenie przestojów i wykorzystania zasobów, a także zwiększenie dyspozycyjności maszyny.

Inteligentne czujniki

Śledzenie wszystkiego: w odniesieniu do automatyzacji, nowych modeli biznesowych oraz sieci cyfrowych zasadne jest stosowanie bardziej innowacyjnych czujników, a w niektórych przypadkach dodatkowych. Oprócz funkcji podstawowych – zmiennych pomiarowych – czujniki inteligentne mogą przekazywać inne cenne informacje, takie jak zalecane sposoby działania. HYDAC dostarcza inteligentne czujniki z różnorodnymi funkcjonalnościami. Wariant z dodatkową funkcją czarnej skrzynki na przykład pozwala na dostęp do danych historycznych w razie potrzeby. Lub czujnik, który zaleca działanie na podstawie algorytmu.  Wartość dodana z prawdziwymi korzyściami: szybsze wykrywanie błędów maszyny i ograniczenie kosztów serwisowania oraz konserwacji maszyny.

Wykrywanie pozycji

Czujniki pozycji odgrywają szczególną rolę w kontekście automatyzacji. Od bardziej złożonych zadań sterowania w pętli zamkniętej, takich jak odwrócona kinematyka, po niezawodne ograniczenie zakresu roboczego   asortyment produktów HYDAC oferuje innowacyjne i solidne czujniki pozycji liniowej, czujniki kąta i wychylenia do wszystkich rodzajów funkcji pomocy,  funkcje sterowania w zamkniętej pętli oraz funkcje monitorowania. Który czujnik jest najbardziej odpowiedni, w znacznym stopniu wynika z konkretnego zastosowania, warunków środowiskowych oraz potencjału integracji mechanicznej. Polegaj na naszych specjalistach: dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu możemy znaleźć optymalne rozwiązanie dla Ciebie.

Systemy do cyfrowego pola usprawnienia wizji

Lusterka wsteczne, lusterka boczne i lusterka robocze w maszynach mobilnych i pojazdach często nie obejmują wszystkich obszarów maszyny, w szczególności martwe punkty stanowią ryzyko. Dlatego tym ważniejsze jest, aby mieć indywidualnie dostosowane rozwiązania do pola usprawniania wizyjnego w maszynach mobilnych. Wysokie wymagania stawiane są wobec wierności i jakości obrazu a także łatwej integracji i prostoty zarządzania. Wybierz firmę HYDAC jako partnera ds. rozwoju. Na podstawie wymagań opracowujemy indywidualne rozwiązania systemowe, które sprawdzą się obecnie i w przyszłości. Uzyskaj poradę od naszych ekspertów ds. elektroniki w kwestii rozwiązania indywidualnego pola wizyjnego. Przeczytaj więcej teraz.

Przyszłościowe architektury systemów: więcej informacji na temat cyfrowego pola usprawnień wizyjnych marki HYDAC

Elektromobilność

Zalety elektromobilności są jasne: eliminacja lokalnych emisji spaliny, wysoki moment obrotowy napędu od razu oraz bardzo cichy napęd o niskich wibracjach. HYDAC ma kompleksowy asortyment produktów elektronicznych do pojazdów zasilanych akumulatorem i wodorem oraz maszyn mobilnych. Dzięki zaawansowanej wiedzy firma HYDAC opracowała na przykład nową serię wodorowych przekaźników ciśnienia na rynek, które są pomyślnie stosowane w pojazdach z ogniwami paliwowymi na całym świecie. Kompatybilność z wodorem jest zapewniona przez zastosowaniem specjalnych materiałów, a urządzenia mają certyfikat EC79/2009. Nasz asortyment wykracza jednak daleko poza to: od produkcji wodoru i logistyki, po systemy ze stacjami napełniania wodoru, nasze portfolio oferuje niezawodne, innowacyjne i solidne komponenty – w tym dużą liczbę atestów do potencjalnie wybuchowych atmosfer.

Portfolio czujników i elektroniki systemowej HYDAC Poznaj naszą szeroką gamę produktów

Czujniki HYDAC

Czujniki: oczy maszyny. Dokładność, solidność, bezpieczeństwo funkcjonalne oraz możliwość integracji mechanicznej i elektrycznej to kluczowe elementy niezawodnych rozwiązań zastosowań. HYDAC oferuje szeroki asortyment do tego, obejmujący czujniki do ciśnienia pomiarowego, temperatury, pozycji liniowej, kąta, nachylenia, poziomu cieczy, natężenia przepływu i prędkości obrotowej wraz z zanieczyszczeniem cząstek i stanem oleju. Oprócz produktów do standardowych zastosowań, asortyment produktów obejmuje również specjalne zastosowania, np. atmosfery potencjalnie wybuchowe, wodór, statki i zastosowania ze zwiększonym bezpieczeństwem funkcjonalnym.

Technika pomiarowa HYDAC

HYDAC ma dużą liczbę urządzeń pomiarowych dla wykonywania prostych zadań pomiarowych, nawet na dużą skalę, a także do złożonych zadań pomiarowych. Te przyrządy różnią się głównie swoim zakresem funkcjonalnym, na przykład liczbą wejść pomiarowych, pojemnością rejestrowania danych pomiarowych oraz wygodną wizualizacją graficzną. Przenośne rejestratory danych wyróżniają się także intuicyjną obsługą oraz trybem plug and play, który umożliwia rozpoznawanie czujników oraz instalowanie automatycznie, kiedy są podłączone.

Technologia sterowania HYDAC

Wraz z opracowaniem każdej nowej generacji złożoność maszyn mobilnych i stosowanej w nich elektroniki zwiększa się. Kontrolery programowalne HYDAC i stanowią idealną platformę dla wszelkiego rodzaju wymagań i zastosowań – wydajną, bezpieczną, niezawodną i elastyczną.

Wizualizacja HYDAC

Łatwość użycia i zapewnienie informacji pojazdu przez jakiś czas odgrywały istotną rolę w maszynach mobilnych. Wyświetlacze muszą mieć łatwość odczytu nawet w złych warunkach oświetlenia i umożliwić intuicyjną obsługę. Aby kontrolować coraz bardziej złożone funkcje operacyjne, konieczne jest gromadzenie i przetwarzanie większej ilości danych z maszyny oraz jej otoczenia. Nowa generacja wyświetlaczy Vision 3 została opracowana, aby jeszcze bardziej wydajnie spełnić wygórowane wymagania producentów maszyn mobilnych.

Łączność HYDAC

Aby zapewnić nowoczesne usługi zorientowane na serwis, kluczowe znaczenie ma ustanowienie połączenia ze światem zewnętrznym. Komunikacja między pojazdami jest tak samo ważna jak możliwość wymiany informacji z centrum sterowania. Dostarczamy wybrane bramki z odpowiednimi interfejsami do wewnętrznej komunikacji maszyny i zewnętrznego komunikowania danych cyfrowych.

Oprogramowanie użytkowe HYDAC

Do sterowania maszyny i zastosowań wyświetlacza po rozwiązanie zdalne: współpracujemy z naszymi ekspertami przy projektowaniu rozwiązań właściwych do zastosowania, które zostały przetestowane i zatwierdzone jako gotowe do produkcji seryjnej. Dowiedz się więcej o układach napędowych HYDAC, układach kontrolerów oraz układach wspomagania, zintegrowanych z oprogramowaniem i narzędziami oprogramowania oraz o naszych zastosowaniach telematyki i w chmurze.

Podsystemy HYDAC

Nasz asortyment produktów obejmuje rozwiązania oprogramowania do kontrolerów maszyn elektrohydraulicznych, a także obszerne rozwiązania do elektro-hydraulicznych układów sterowania, układów zawieszenia, a także elektrycznych lub elektrohydraulicznych elementów sterowania wentylatorem. Wszystkie rozwiązania podsystemów są idealnie koordynowane, aby pasowały do asortymentu produktów HYDAC do kontrolerów, czujników i technologii zaworów, a także oferowały rożnych zakres funkcjonalności.