Ochrona oleju napędowego HYDAC

Wymagania dla olejów napędowych są coraz większe. Tym ważniejsze jest filtrowanie i odwadnianie paliwa na każdym etapie łańcucha transportowego – od produkcji, po stacje tankowania oleju napędowego i klienta końcowego. HYDAC oferuje indywidualnie dostosowane rozwiązanie, zapewniające monitorowanie wymaganej czystości oleju napędowego.

Ochrona oleju napędowego HYDAC – pełna ochrona od rafinerii do silnika

Większe wymagania ze względu na dyrektywy w sprawie emisji Rygorystyczne limity emisji zwiększają wymagania dla oleju napędowego

Ze względu na obowiązujące w Europie normy emisji Stage V najbardziej rygorystyczne do tej pory limity emisji mają zastosowanie do pojazdów i maszyn mobilnych. Wytyczne wpływają również na wymagania wobec olejów napędowych: dostawcy są zmuszeni do zapewnienia znacznie niższych poziomów zanieczyszczenia oraz zawartości wody w ich paliwach. To oznacza nie tylko więcej czasu i wysiłku. Efektem są również wyższe koszty.

Większe wykorzystanie biogenicznych olejów napędowych Biodiesel wymaga dbania o ciecze na każdym etapie łańcucha transportowego

Coraz większa proporcja paliwa biogenicznego oznacza również konieczność modernizacji istniejących systemów z systemami dbania o olej napędowy. Aby spełnić wymagania, nie wystarczy tylko uzdatnianie oleju napędowego tuż przed użyciem w maszynie. Od produkcji w rafinerii do stacji tankowania oleju napędowego i klienta końcowego – paliwo musi być filtrowane i odwadniane na każdym etapie łańcucha transportowego.

Generacja oleju napędowego neutralna dla klimatuE-paliwa są na fali wznoszącej

Paliwa syntetyczne są produkowane z wykorzystaniem niewyczerpanego źródła: wodoru.

Tutaj skupiamy się na produkcji neutralnej dla klimatu. Przetwarzanie e-paliw ma duże znaczenie, kiedy trzeba zapewnić ich wykorzystanie w silnikach spalinowych.

Nasze rozwiązanie: pełna ochrona Twoich olejów napędowychChroń swoje maszyny i zachowuj cenne zasoby z HYDAC

Na każdy etap procesu  ̶  od produkcji do zużycia  ̶  HYDAC oferuje konkretne produkty do optymalnego monitorowania i uzdatniania cieczy. Od produkcji aż po użytkowania – HYDAC oferuje konkretne produkty do optymalnego monitorowania cieczy roboczych i ich uzdatniania na każdym etapie procesu. Polegaj na naszych sprawdzonych i przetestowanych systemach.

Monitorowanie paliwa w postaci oleju napędowego

Dla działań wysokiej jakości filtracji i odwadniania wykonywanych w całym łańcuchu procesów: aby olej napędowy był czysty. potrzebne jest ciągłe monitorowanie zanieczyszczenia cząstek stałych oraz nasycenia paliwa wodą. Obie te jednostki mogą być optymalnie monitorowane za pomocą urządzeń pomiarowych HYDAC. Dzięki zaawansowanej technologii można ocenić całą drogę transportu oleju napędowego z uwzględnieniem wymaganych wartości czystości i wartości zawartości wody oraz udostępnieniem informacji online. Pozwala to na optymalną przejrzystość i generowanie zalecanych działań w ramach optymalizacji dbania o olej napędowy. Skontaktuj się teraz z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej o naszych systemach monitorowania paliwa.

Czysty oleju napędowy w całym łańcuchu procesu: odkryj teraz nasz asortymentów produktów.

Przenośny agregat serwisowy HYDAC urządzenie do kontroli cieczy FCU 1000

Przenośne urządzenie do kontroli cieczy FCU 1000 jest idealnie przystosowane do prac serwisowych. Tymczasowo mierzy zanieczyszczenie cząstek stałych, nasycenie wody oraz temperaturę cieczy w paliwie i jest idealne do oleju napędowego zgodnie z DIN EN 590 i ASTM D975.

Moduł czujnika zanieczyszczeń HYDAC CSM-E

Dla optymalnego pomiaru czystości paliwa zgodnie z ISO 4406: doskonale zintegrowany z systemem nasz kompaktowy i efektywny kosztowo moduł do monitorowania stanu online jest idealny do zastosowań stacjonarnych.

Filtracja transferowa i odwadnianie oleju napędowego między miejscami przechowywania a stacjami tankowania oleju napędowego

Czystość oleju napędowego musi być zapewniona również między miejscami przechowywania lub w stacjach tankowania oleju napędowego w trakcie przelewania do silnika. Aby zapewnić najlepszą możliwą czystość, olej napędowy przepływa przez trzy etapy - filtracja w celu oddzielenia cząstek, odwadnianie przez koalescencję oraz w końcu odwadnianie przez separację. Nasi eksperci oferują idealne rozwiązanie do tego: dzięki inteligentnym projektom nasze systemy HYDAC są idealnie przystosowane do bezpiecznego usuwania dużych ilości zanieczyszczeń z oleju napędowego – w jednym cyklu zamiast kilku zabierających czas kroków.

Najlepsza możliwa czystość w zaledwie jednym cyklu z asortymentem produktów HYDAC

Obudowa o niskiej lepkości do filtra LVH-F HYDAC

Obudowy LVH-F do filtracji są doskonale przystosowane do zapewnienia wymaganej czystości paliwa zgodnie z ISO4406. W efekcie silnik wysokoprężny można użytkować z minimalnym zużyciem i utratą wydajności. Dzięki wbudowanym wkładom filtrującym ON-DF Optimicron® można polegać na stałej filtracji z wysoką chłonnością zanieczyszczeń, co przekłada się na optymalną efektywność kosztową.

Koalescer obudowy o niskiej lepkości do oleju napędowego LVH-CD HYDAC

Obudowy LVH-CD można mocować kołnierzowe na obudowach filtra. Pozwala to na optymalne odwadnianie od razu po etapie filtracji. Elementy odwadniające ON-DC i ON-DA HYDAC Optimicron® zachwycają swoim wysokim poziomem wydajności filtracji. Zapewniają stale niską zawartość wody, pomagając w uniknięciu rozrostu biologicznego i defektów silnika.

Dbanie o zbiornik dla czystego oleju napędowego

Zbiorniki magazynowe i zbiorniki dzienne ulegają zanieczyszczeniu ze względu na ciągły przepływ paliwa. Zaniczyszczenie cząstkami stałymi i woda powodują zamulanie i rozrost biologiczny (powstawanie defektu oleju napędowego). Prowadzi to do krótkiego okresu eksploatacji filtrów paliwa w silniku oraz zwiększonego zużycia układu wtryskowego. Występuje również ryzyko uszkodzenia systemu. Z HYDAC można zabezpieczyć ciecz i uniknąć wczesne, a przede wszystkim kosztownej utylizacji paliwa.

Dowiedz się więcej teraz o naszych rozwiązaniach dbania o zbiornik oleju napędowego HYDAC

Jednostka odwadniająca HYDAC o niskiej lepkości LVU-CD-10

Nawet kiedy silnik jest wyłączony: jednostka o niskiej lepkości HYDAC umożliwia usuwanie zanieczyszczeń cząstkami stałymi oraz swobodnej wody z oleju napędowego dzięki dwuetapowej filtracji offline. Korzystaj z elastycznego wykorzystania funkcji regulowanego pompowania transferowego. W przypadku wersji standardowej lub ekonomicznej efektywnej kosztowo – można ograniczyć ryzyko defektu oleju napędowego dzięki LVU-CD-10 firmy HYDAC.

Jednostka odwadniająca HYDAC o niskiej lepkości LVU-CD-40

Jednostka odwadniająca HYDAC jest przystosowana do instalacji w przepływie obejściowym lub do użycia jako jednostka transferowa. Zachwyca swoim efektywnym kosztowo nieograniczonym odwadnianiem i zapobiega korozji wewnętrznej.

HYDAC jest partnerem do pełnej ochrony oleju napędowego Twoje korzyści dzięki ochronie oleju napędowego HYDAC

Rozwiązania filtracji HYDAC można łatwo zintegrować z Twoim systemem.

Łatwa integracja systemu

Korzystaj z naszych rozwiązań, które można szybko i łatwo zintegrować w Twoim systemie, np. z obudów z możliwością mocowania kołnierzowego ze sobą.

Zachowanie cennych zasobów dzięki produktom HYDAC

Zachowanie zasobów i minimalizowanie wpływu na środowisko

Zachowaj cenne zasoby i ogranicz wpływa na środowisko dzięki naszym odwadniającym wkładom filtrującym odpornym na zużycie, które można również przekazać do recyklingu. Dzięki lepszej jakości oleju napędowego ograniczasz również swoje emisje. 

Korzystaj z wymogów o niewielkiej konserwacji naszych rozwiązań.

Niskie koszty konserwacji

Nasze rozwiązania gwarantują łatwą wymianę elementów – przekłada się to na niskie koszty konserwacji.

Systemy i komponenty HYDAC mogą być stosowane na świecie.

Możliwość zastosowania na całym świecie

Ponieważ nasze obudowy filtrów są zaprojektowane zgodnie z lokalnymi wytycznymi konstrukcyjnymi, nasze systemy mogą być stosowane na całym świecie.

HYDAC oferuje szeroki zakres produktów.

Szeroki zakres zastosowań

W przypadku natężenia przepływu do kilku tysięcy litrów na minutę: wszechstronność produltów HYDAC gwarantuje dużą różnorodność zastosowań.

Ogranicz koszty dzięki rozwiązaniom filtracji HYDAC.

Optymalizacja kosztów eksploatacji

Optymalizacja kosztów eksploatacji dzięki niskim kosztom cyklu życia.

Do pobrania

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje!

Umów się na konsultacje