HYDAC – niezawodny partner w dziedzinie technologii kolejowej

Szczególne wymagania i normy/dyrektywy w tej branży doprowadziły w ostatnich latach do powstania coraz bardziej złożonych struktur i procesów. Czy to w pojazdach szynowych, maszynach do układania torów lub infrastrukturze – jako niezawodny, doświadczony partner, HYDAC znajduje rozwiązania dla wszelkiego rodzaju wyzwań, od chłodzenia i filtracji oleju napędowego po testowanie czystości wodoru.

Pojazdy szynowe

Na całym świecie, lekkie pojazdy szynowe, pociągi metra, pociągi towarowe i pasażerskie, wagony i lokomotywy podróżują z komponentami i systemami firmy HYDAC. Czy to przy użyciu tradycyjnego oleju napędowego, energii elektrycznej, czy też przyszłościowo przy użyciu wodoru - dzięki naszemu asortymentowi produktów dla technologii kolejowej, HYDAC zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa i wydajności pracy. Komponenty spełniają wszystkie ważne normy, dotyczące ochrony przeciwpożarowej (EN 45545), wibracji (EN 61373) i jakości spoin (EN 15085).

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla różnych branż 

 • Układy chłodzenia przetwornic, transformatorów, silników trakcyjnych, silników wysokoprężnych i podobnych

 • Technika montażu rur, prowadzenia przewodów i opasek zaciskowych zbiorników

 • Filtracja oleju napędowego, układów hydraulicznych i wodoru
 • Akumulatory hydrauliczne i zawory do hydraulicznych układów hamulcowych w lekkich systemach kolejowych

Maszyny do układania torów i maszyny do konserwacji torów

W transporcie kolejowym występuje duża liczba pojazdów roboczych, serwisowych i specjalnych, na przykład pojazdy do konserwacji torów, maszyny do układania torów i dźwigi kolejowe. Cały system transportu kolejowego opiera się ostatecznie na tych specjalnych pojazdach. Aby uniknąć zamknięcia linii i najszybszego zakończenia prac torowych, poszczególne pojazdy i całe pociągi do układania torów stały się wysoce wyspecjalizowane.

Jako doświadczony dostawca, HYDAC dostarcza w pełni opracowane komponenty i systemy zapewniające bezpieczeństwo i wydajność pracy, które sprawdziły się przez lata użytkowania przez naszych klientów. Dzięki temu transport kolejowy może przebiegać bez zakłóceń, a Państwo możecie dotrzymać terminów planu projektu bez względu na to, co się wydarzy.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie poniższych dziedzin:

 • Hydraulika i czujniki do układania torów
 • Filtracja i odwadnianie oleju
 • Systemy chłodzenia
 • Filtracja oleju napędowego

 

 

Infrastruktura

Również w infrastrukturze kolejowej HYDAC jest doświadczonym dostawcą z obszernym portfolio - od układów hydraulicznych dla infrastruktury, systemów smarnych, systemów dźwigowych po systemy dla stacji tankowania wodoru.

Zakres naszych usług:

 • Zasilacze hydrauliczne do zwrotnic
 • Systemy smarne
 • Serwisowe układy hydrauliczne dla zajezdni
 • Systemy i komponenty dla stacji tankowania wodoru

Do pobrania Znajdź więcej informacji na temat technologii kolejowej HYDAC w naszych broszurach i arkuszach danych!