Państwa partner w zakresie wiedzy specjalistycznej o wszystkich typach maszyn w technologii prasowania i formowania

Prasy (serwo)mechaniczne

Prasy (serwo)mechaniczne (maszyny zależne od ścieżki) są skategoryzowane jako prasy krzywkowe, wrzecionowe, z napędem mimośrodowym lub zwrotnicowym, lub serwo prasy. Wyzwania związane z tym typem prasy dotyczą wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa i cyfryzacji, które muszą zostać spełnione, na przykład dzięki zastosowaniu dedykowanych do pras przez HYDAC bezpiecznych zaworów/kompaktowych jednostek sterujących, hydraulicznej ochrony przed przeciążeniem, osi poduszek matrycy, strategii chłodzenia i inteligentnych czujników.

Czytaj więcej o prasach (serwo)mechanicznych

Prasy hydrauliczne

W prasach hydraulicznych (maszynach formujących zależnych od siły) wymaganą siłę skoku prasy można ustawić poprzez regulację dopływu oleju do siłownika tłocznego. Zaletą tego typu pras jest zmienna nominalna siła nacisku – wyzwaniem natomiast jest to, że często nie są one odpowiednio trwałe. HYDAC rozwiązuje ten problem na przykład poprzez optymalizację wymagań dotyczących przestrzeni montażowej lub zwiększenie efektywności energetycznej koncepcji napędu. Najnowsza technologia zaworów spełnia również najsurowsze normy bezpieczeństwa wg DIN EN 16092-3.

Czytaj więcej o prasach hydraulicznych

Inne maszyny formujące

HYDAC dostarcza również rozwiązania dla wszystkich innych maszyn formujących, np. pras krawędziowych, maszyn do gięcia i obróbki rur, maszyn do gięcia blach, gięcia i ciągnienia drutu. Również tutaj mamy do czynienia z szerokimi możliwościami optymalizacji w celu zwiększenia zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. Które podejście Państwo wybiorą? Nasi eksperci branżowi pomogą Państwu od pierwszego pomysłu na papierze do wdrożenia i uruchomienia u klienta.

Czytaj więcej o innych maszynach formujących

Zrównoważony rozwój i konfiguracja systemu

Prasy, które wymagają mniejszej przestrzeni do zabudowy są korzystne - nie tylko ze względu na zmniejszone koszty transportu, ale także z punktu widzenia ekologii. Dzięki naszym komponentom, systemom i usługom oferujemy dla technologii pras i formowania konkretne rozwiązania produktowe o większej efektywności energetycznej i ochronie zasobów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać rozwiązanie idealnie dopasowane do Państwa potrzeb!

 

Zrównoważona konfiguracja systemu w prasach i maszynach formujących: rozwiązania HYDAC

Technologia symulacji firmy HYDAC

Dla poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów w prasach i maszynach formujących, stosujemy optymalizację przestrzeni montażowej, redukcję wagi, zasilanie energią w zależności od potrzeb oraz rozwiązania napędów optymalnie dobrane dzięki symulacjom numerycznym: mogą Państwo na nas liczyć!

Rozwiązanie firmy HYDAC dla zbiorników - OxiStop OXS

System OxiStop wykorzystuje innowacyjną membranę, która zapobiega bezpośredniemu kontaktowi z otaczającym powietrzem i zawiera zintegrowaną, napędzaną hydraulicznie jednostkę odgazowującą i odwadniającą. Oznacza to, że bazując na rzeczywistym, zmiennym zapotrzebowaniu na olej objętość zbiornika może zostać optymalnie dobrana i zmniejszona. Dzięki OxiStop objętość oleju - a tym samym przestrzeń zabudowy - można z reguły zmniejszyć do jednej dziesiątej.

Technologia filtracji Air-X firmy HYDAC

Dzięki technologii filtracji Air-X firmy HYDAC, olej hydrauliczny można odgazować w zbiorniku znacznie szybciej niż w przypadku konwencjonalnych filtrów hydraulicznych. Umożliwia to zmniejszenie objętości zbiornika w prasie o ponad 40%, zwalniając cenną przestrzeń zabudowy w prasie do innych celów.

Elektrosiłownik HEZ firmy HYDAC KineSys

Ze względu na łatwość integracji i brak konieczności obsług serwisowych, elektrosiłownik HEZ firmy HYDAC KineSys stał się sprawdzonym rozwiązaniem do przekazywania energii w zależności od potrzeb w prasach i maszynach formujących. Przekładnia śrubowa może być stosowana do precyzyjnego pozycjonowania i/lub do przenoszenia siły w napędzie głównym (np. w modułach łączących) lub w osiach pomocniczych (np. jako wyrzutnik) . Oprogramowanie dostępne przez internet umożliwia tworzenie przebiegów i profili ruchu, które można również monitorować online.

Rozwiązanie napędu o zmiennej prędkości firmy HYDAC KineSys

Dzięki zastosowaniu przemiennika częstotliwości sterowana jest prędkość obrotowa pompy o stałej wydajności, a tym samym przebieg wydatku pompy. W zależności od wymaganej dynamiki i dokładności sterowania w sprzężeniu zwrotnym stosować napędy serwo lub asynchroniczne.

Dzięki optymalnemu dopasowaniu do wymagań strata mocy jest zredukowane do minimum. Dzięki wewnętrznej regulacji w pętli zamkniętej, można zapewnić ciśnienie i przepływ zgodnie z zapotrzebowaniem.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Czy znają Państwo najnowsze zmiany w normach i wymaganiach technicznych dotyczących pras i maszyn formujących? Dzięki firmie HYDAC macie Państwo po swojej stronie partnera-eksperta, który pomoże Państwu zaktualizować koncepcję bezpieczeństwa Waszych pras i maszyn formujących zgodnie z normą DIN EN 16092. Prosimy o kontakt w celu oceny Państwa strategii bezpieczeństwa.

Czytaj więcej o bezpieczeństwie funkcjonalnym

 

Bezpieczeństwo funkcjonalne dla pras i maszyn formujących: nasze rozwiązania

Blok zaworowy do pras PSB / PSBH firmy HYDAC

Bloki zaworowe do pras PSB /PSBH są dostosowane do stosowania w prasach hydraulicznych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa DIN EN ISO 16092-3. Hydrauliczny układ sterowania jest zgodny z poziomem bezpieczeństwa PLe wg DIN EN ISO 13849. Jeśli zastosowane zostaną dodatkowe, związane z bezpieczeństwem części systemu sterowania, poziom wydajności PLe można uzyskać dla całej maszyny.

 

Elektrosiłownik HEZ firmy HYDAC KineSys

W elektrosiłowniku firmy HYDAC (HEZ) obrót silnika elektrycznego jednostki jest zamieniany na ruch liniowy za pomocą napędu śrubowego. Przekładnię i napęd można dobrać tak, aby uzyskać różne siły, dokładność pozycjonowania, prędkości i cykle pracy. HEZ firmy HYDAC może osiągnąć poziom bezpieczeństwa PLe wg DIN EN ISO 16092-2.

Czujniki HYDAC – bezpieczeństwo funkcjonalne

Oferta czujników do pras obejmuje produkty do pomiaru ciśnienia, temperatury, położenia liniowego, poziomu, natężenia przepływu i prędkości, a także zanieczyszczenia i stanu oleju. Portfolio produktów obejmuje również specjalne obszary zastosowań, takie jak aplikacje o podwyższonym bezpieczeństwie funkcjonalnym wg EN ISO 13849. Bezpieczeństwo przede wszystkim – skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Rozwiązanie napędu o zmiennej prędkości DVA firmy HYDAC KineSys

Napęd o zmiennej prędkości DVA w połączeniu ze sterownikiem napędu ze sprzężeniem zwrotnym HFI-CM to perfekcyjna symbioza hydrauliki i elektroniki. W przypadku sterowania prasą cała parametryzacja i koordynacja układu napędowego odbywa się w przemienniku częstotliwości. Niektóre funkcje bezpieczeństwa są realizowane przez napęd, dzięki czemu potrzebna jest mniejsza liczba monitorowanych zaworów, a blok zaworowy może mieć również bardziej kompaktową konstrukcję.

 

Kompaktowa jednostka sterująca KS firmy HYDAC

Kompaktowa jednostka sterująca firmy HYDAC jest używana do hydraulicznego sterowania kombinacją sprzęgło – hamulce (CBC) w prasach mechanicznych. Zintegrowany zawór bezpieczeństwa prasy PSV firmy HYDAC zapewnia zgodność ze zmienioną normą bezpieczeństwa 16092-2, a tym samym zmniejsza ilość potrzebnej przestrzeni oraz ilość czynności obsługowych i nakład orurowania.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem ULSV firmy HYDAC

Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem ULSV firmy HYDAC jest używane do natychmiastowej ochrony maszyn dla pras mechanicznych poprzez symetryczne lub asymetryczne przeciążenie siłownika prasy. Chętnie udzielimy informacji o naszych dodatkowych opcjach monitorowania.

Cyfryzacja, łączność i przejrzyste prasy

Oprócz cyfrowych komponentów i inteligentnych czujników, HYDAC dostarcza nowe pomysły do projektowania pras w bardziej przejrzysty sposób, umożliwiając kontrolę operacji w czasie rzeczywistym i planowanie czynności serwisowych. Obejmują one również niezbędne know-how dla Państwa pracowników.

 

Produkty HYDAC do digitalizacji pras i maszyn formujących

Przełącznik ciśnieniowy p₀‑Guard EDS 3400 firmy HYDAC

Monitorowanie ciśnienia wstępnego ładowania akumulatorów hydraulicznych skutkuje szybszym rozwiązywaniem problemów i minimalizacją kosztów przestojów.

 

 

Wskaźnik zanieczyszczenia Virtual Fluid Lab VFL

Dynamiczne obliczanie pozostałej żywotności elementów filtrujących zwiększa dyspozycyjność maszyn i zmniejsza koszty eksploatacji.

 

CMX Suite od HYDAC

Dzięki CMX Suite firma HYDAC dysponuje zestawem komponentów i oprogramowania dającym możliwość digitalizacji pojedynczych modułów maszyn formujących, stanów i procesów i ich przechowywania na lokalnych serwerach u klienta lub w chmurze. Dla większej przejrzystości pras i maszyn formujących

Przenośny rejestrator danych HMG 4000 firmy HYDAC

Przenośny rejestrator danych HMG 4000 jest przenośnym urządzeniem do akwizycji danych. Został on zaprojektowany przede wszystkim dla zmiennych mierzonych w układach hydraulicznych, takich jak ciśnienie, temperatura, natężenie przepływu i pozycja liniowa. Zapewnia również bardzo dużą elastyczność w ocenie innych mierzonych zmiennych.

Czujniki HYDAC z interfejsem IO-Link

Dzięki IO-Link, firma HYDAC stworzyła znormalizowany interfejs cyfrowy dla elementu wykonawczego  i czujnika, który umożliwia proste i tanie połączenie ze środowiskiem sterowania oraz systemami magistrali wyższego poziomu i sieciami. Dzięki IO-Link można dokonywać ustawień w ramach pierwszego uruchomienia lub nawet podczas pracy z poziomu sterownika. Możliwość zdalnej parametryzacji bardzo przyspiesza i upraszcza uruchamianie systemów, pomaga zminimalizować źródła błędów i obniżyć koszty.

 

Inteligentny przetwornik ciśnienia HPT1400 firmy HYDAC

HPT 1400 z interfejsem IO-Link jest cyfrowym przetwornikiem ciśnienia, który został specjalnie zaprojektowany do seryjnego stosowania w bardzo małych przestrzeniach. W zastosowaniach związanych z prasami i technologią formowania służy do wykrywania skoków ciśnienia o wysokiej częstotliwości w punktach skrajnych w prasach mechanicznych lub do monitorowania podsystemów i komponentów w prasach hydraulicznych. W ten sposób Państwo i użytkownik możecie dowiedzieć się więcej o tym jak działa maszyna formująca, a tym samym otrzymać ważne informacje dotyczące sposobu użytkowania i przyszłej konfiguracji prasy.

 

Nasze referencje

Optymalizacja pras do belowania złomu za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych

Recykling

Optymalizacja pras do belowania złomu za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych. HYDAC – Państwa partner w zakresie indywidualnych rozwiązań hydraulicznych w prasach. Dowiedz się więcej

Przeczytaj historię sukcesu klienta

Optymalizacja brykieciarek za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych

Recykling

Optymalizacja brykieciarek za pomocą kompaktowych i wydajnych zasilaczy hydraulicznych. HYDAC – Państwa partner w zakresie indywidualnych rozwiązań hydraulicznych w prasach. Dowiedz się więcej.

Dowiedz się więcej!

Kompleksowe usługi serwisowe dla zwiększenia wydajności, redukcji kosztów i oszczędności zasobów.
Zalety HYDAC w pigułce

Asortyment produktów

Wykorzystujemy nasz unikalny asortyment produktów do opracowania idealnie dopasowanego rozwiązania dla Państwa maszyny formującej.

Partnerzy w rozwoju

Nasi inżynierowie służą pomocą począwszy od projektowania nowego rozwiązania po modernizację istniejących pras i maszyn formujących.

 

Lokalnie dla lokalnych

Działamy lokalnie: poprzez fachowych partnerów serwisowych na całym świecie HYDAC wspiera Państwa w zakresie końcowej instalacji i obsługi serwisowej.

 

Zwiększenie produktywności

Zwiększenie produktywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów – dzięki efektywnemu wykorzystaniu energii i zasobów, inteligentnemu monitorowaniu, dedykowanym strategiom obsługi serwisowej i dłuższej żywotności maszyn formujących.

 

Ochrona zasobów

Zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo, cyfryzacja – dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firma HYDAC tworzy przyszłościowe rozwiązania dla Państwa maszyn.

Do pobrania