Hydraulika

Zasilacze hydrauliczne

Zasilacze hydrauliczne HYDAC mogą być stosowane w maszynach z napędem elektrycznym, do napędu dodatkowej jednostki wtryskowej oraz wykonywania innych funkcji hydraulicznych, np. do hydraulicznego wyciągania rdzeni w narzędziach.

 

Hydraulika kompaktowa

Aby zaimplementować w swojej maszynie funkcje sterowania specyficzne dla danego zastosowania, można wykorzystać hydraulikę kompaktową HYDAC jako komponent lub jednostkę funkcyjną w bloku zaworowym.

 

Filtracja

Technologia filtracji

Wykorzystaj technologię filtracji HYDAC, aby chronić elementy hydrauliczne przed zanieczyszczeniami i przedłużyć żywotność medium roboczego.

 

Systemy filtracyjne

Systemy filtracyjne HYDAC służą do optymalizacji czystości oleju w maszynie. Można je stosować podczas napełniania maszyny lub do okresowej filtracji medium roboczego.

 

Filtracja procesowa

Filtry procesowe HYDAC są rozwiązaniem służącym do uzdatniania wody chłodzącej.

 

Chłodzenie

Systemy chłodzenia

Stabilizacja temperatury pracy jest niezwykle ważna. HYDAC może dostarczyć odpowiednie systemy chłodzenia.

 

Systemy chłodząco-filtracyjne

W celu optymalnego dopasowania do specyficznych potrzeb, HYDAC oferuje również połączone systemy filtrów i chłodnic. Mogą być stosowane jako rozwiązania zintegrowane lub jako osobne urządzenia.

 

Więcej rozwiązań dla przemysłu tworzyw sztucznych

Systemy wtryskiwania gazu

HYDAC może dostarczyć modułowe i kompletne systemy do wytwarzania, sprężania, wtryskiwania gazu oraz kontroli i monitorowania tych procesów.

 

Analiza i diagnostyka

Monitorowanie poszczególnych maszyn lub całego systemu za pomocą przyrządów pomiarowych oraz systemów gromadzenia i analizy danych firmy HYDAC. Moduły komunikacji umożliwiają optymalne włączenie do istniejących systemów.

 

Akcesoria

Nasze produkty uzupełniające do układów hydraulicznych:

  • Zawory kulowe i wskaźniki poziomu
  • Złączki do rur, węży oraz kabli, łączniki komponentów
  • Sprzęgła  i konsole sprzęgłowe

 

Do pobrania