W jaki sposób HYDAC optymalizuje ciężkie silniki wysokoprężne w branży morskiej poprzez usprawnienie uzdatniania oleju i filtrację poprzez rozwiązania modernizacji!

HYDAC – Partner w zakresie indywidualnych rozwiązań modernizacji w branży morskiej. Dowiedz się więcej tutaj!

Pomyślna modernizacja technologii morskiej: w jaki sposób HYDAC optymalizuje duże silniki poprzez poprawienie filtracji i uzdatniania oleju!HYDAC – Partner w zakresie indywidualnych rozwiązań modernizacji w branży morskiej

Branża morska ma jedne z najbardziej kompleksowych przepisów na świecie. Bezpieczeństwo statków i ich załóg jest najważniejszym priorytetem – dlatego międzynarodowe przepisy budowy i użytkowania statków są bardzo restrykcyjne. Redukcja emisji jest kluczowym komponentem tych przepisów i wpływa to w szczególności na ciężkie silniki wysokoprężne. W ostatnich latach wymagania, jakie muszą być spełnione w odniesieniu do emisji spalania silników statków, cały czas wzrastały. W odpowiedzi na standard Tier III, który wszedł w życie w 2016 roku, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) ustala bardziej rygorystyczne limity emisji gazów cieplarnianych, takich jak tlenki azotu i tlenków siarki. Konstruktorzy silników okrętowych rozpoczęli dlatego stosowanie wspólnych systemów szyn do ograniczenia zużycia i emisji paliwa. Spowodowało to nowe wymagania wydajnego zarządzania płynami w silnikach statków. Nowoczesne duże silniki dwusuwowe są również wyposażone w układy hydrauliczne i usterka tych systemów może skutkować całkowitym zatrzymaniem maszyny. Większość statków ma tylko jeden główny silnik, dlatego dyspozycyjność silnika jest największym priorytetem dla armatorów. 
Aby spełnić te wymagania, producenci silników muszą stale rozwijać swoje silniki. Muszą oni zapewnić zgodność silników z najnowszymi wymaganiami emisji oraz niezawodną i ekonomiczną pracę. Kluczowe komponenty, takie jak filtry oleju, odgrywają tutaj ważną rolę, w szczególności te do zastosowania z olejem serwo w dużych silnikach. HYDAC dostarcza wiele rozwiązań filtracji do uzdatniania oleju, aby radzić sobie skutecznie z wymienionymi wyżej wyzwaniami – dowiedz się więcej o nich tutaj.

Studium przypadku: W jaki sposób HYDAC optymalizuje ciężkie silniki wysokoprężne w branży morskiej

Rok temu armator zwrócił się do HYDAC o pomoc z problemem: istniejące komponenty hydrauliczne konkurenta rynkowego nie zapewniały żądanego okresu eksploatacji ze względu na przenikanie zanieczyszczeń oraz nieodpowiednie uzdatnianie oleju hydraulicznego w głównym silniku. Oznaczało to, że główny silnik dwusuwowy podlegał wysokiemu ryzyku usterki, co powoduje większą konserwację układu hydraulicznego i wyższe koszty.
W tym zastosowaniu konkurent rynkowy używał tylko jednego filtra oleju 6 µm z wyłącznie ochronną funkcją filtra – firma HYDAC z kolei oferowała klientowi rozwiązanie filtracji 3 µm z automatycznym usuwaniem zabrudzeń przez wkład filtra. Wkład filtra, zwany również zespołem obróbki osadów (STU), został włożony do linii płukania wstecznego filtra oleju HYDAC. To rozwiązaniu zapewnia lepszą ochronę silnika, umożliwiając optymalne uzdatnianie oleju przez wkład filtra. Konieczne było również zachowanie poziomów zgodnych ze specyfikacją producenta silnika lub niższych dla oleju serwo (XX/16/13) zgodnie z ISO 4406. Ponadto klient chciał wydłużenia okresu eksploatacji siłownika zaworu wtrysku paliwa (FIVA) i pomp hydraulicznych, aby uzyskać większość dyspozycyjność systemu, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów konserwacji oraz kosztów użytkowania statku dla silnika.

Rozwiązanie HYDAC: modernizacja ciężkich silników wysokoprężnych poprzez AutoFilt® RF9

To, co wyróżnia HYDAC AutoFilt® RF9, to unikalna na skalę światową, opatentowana technologia hydropneumatycznego płukania wstecznego z bezpieczną separacją czynników.
Podejście technologiczne, jakie zastosowali nasi eksperci od zasilania olejem wysokoprężnym w na morzu HYDAC, polegało na optymalizacji obwodu oleju smarnego silnika z systemem HYDAC AutoFilt® RF9. Nasi eksperci postępowali w poniższy sposób: pierwszym krokiem była ocena istniejącego systemu – co przełożyło się na decyzję o modernizacji istniejącego systemu silnika poprzez HYDAC AutoFilt® RF9. W dobranej strategii wykorzystano HYDAC AutoFilt® RF9 z wkładami filtrującymi 3 µm do ochrony komponentów hydraulicznych silnika oraz zespół obróbki osadów (STU) z drobnymi wkładami filtrującymi jako osadnik zanieczyszczeń do uzdatniania oleju smarowego. 
HYDAC AutoFilt® RF9 do oleju serwo został zmodernizowany w istniejący system. Parametry systemu zostały sprawdzone przy użyciu rejestratora danych HYDAC CMU. Nasi eksperci z centrum dbania o ciecze (FCC) sprawdzili i ocenili jakość oleju hydraulicznego. Na ostatnim etapie pracowaliśmy z klientami, aby sprawdzić wszystkie testy i analizy próbek – ostateczne zatwierdzenie i akceptacja w ramach „certyfikatu zatwierdzenia” została przeprowadzona przez producenta silnika. 

Wynik

Wynikiem jest system bardziej wydajny i niezawodny niż konwencjonalne systemy. Już po jednej pomyślnej instalacji złożono dodatkowe zamówienia na rozwiązanie HYDAC AutoFilt® RF9. Franczyzowi konstruktorzy silników producentów międzynarodowych rozpoczęli również stosowanie rozwiązania HYDAC w swoich obwodach oleju hydraulicznego. HYDAC AutoFilt® RF9 można stosować jako modernizację oraz w nowych systemach. Koszty konserwacji są zminimalizowane, a jakość oleju poprawiona dzięki kompleksowej konstrukcji, łączącej filtry ochronne oraz uzdatnianie oleju.

Można również korzystać z solidnej techniki filtracji oraz płukania wstecznego o dużej wydajności – wszystko połączone w jednym systemie. HYDAC to 60 lat doświadczenia w branży hydraulicznej, systemach i technice płynów – korzystaj z zalet z pierwszej ręki.

Korzyści z rozwiązania HYDAC AutoFilt® RF9

Poprawa jakości oleju smarnego

przez zredukowanie ilości zanieczyszczeń w oleju hydraulicznym – jest to zweryfikowane przez pomiary cząstek.

Mniejsze zużycie komponentów

poprzez uniknięcie wczesnych usterek i wydłużenie okresów eksploatacji siłownika zaworu wtrysku paliwa (FIVA) oraz hydraulicznych pomp wysokociśnieniowych.
 

Oszczędność kosztów dla armatora

dzięki niewielkiej konserwacji i łatwej do serwisowania konstrukcji filtracji – bez nieplanowanej konserwacji. 

PobierzHistoria sukcesu: W jaki sposób HYDAC optymalizuje ciężkie silniki wysokoprężne w branży morskiej poprzez usprawnienie uzdatniania oleju i filtrację poprzez rozwiązania modernizacji! – dowiedz się więcej!

Pobierz teraz historię sukcesu jako PDF! 

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się dzisiaj na konsultacje!

Wyślij wiadomość e-mail