Briketteringspresser

Optimering af briketteringspresser med kompakte og effektive hydrauliske kraftenheder. HYDAC – Din partner for skræddersyede hydrauliske løsninger i presser. Få mere at vide.

Optimering af briketteringspresser med kompakte og effektive hydrauliske kraftenhederHYDAC – Din partner for skræddersyede hydrauliske løsninger i presser

Når rest- og affaldsmaterialer genanvendes eller videreforarbejdes, er det ikke kun vores miljø, det gavner. Med briketteringspresser kan en lang række affaldsmaterialer, såsom spåner eller støv der genereres i produktionsprocesser, presses til højkvalitetsbriketter, og det mindre volumen sparer plads, tid og omkostninger til håndtering, opbevaring og transport.

De spåner og det støv, der er et biprodukt af træforarbejdning, kan opsamles ved hjælp af udsugningssystemer og separeres i filtersystemer. Briketteringspresser er ofte anbragt lige under filtersystemet, så spånerne kan videreforarbejdes. Briketteringspresser bestemmer derfor til dels filtersystemets installationshøjde. Som følge heraf spiller faktorer som tankoptimering og reduktion af installationsarealet eller installationshøjden en vigtig rolle i den samlede optimering af briketteringspresserne. Stigende tilslutnings- og energiomkostninger fører til ønsket om at kunne bruge de mest muligt effektive drev til at mindske drevets effekt og effekttab.

Ved hjælp af vores HYDAC-eksperter kan du optimere dine briketteringspresser med hensyn til foroven nævnte faktorer. Ved at bruge eksemplet med en kunde viser vi, hvordan en skræddersyet hydraulisk løsning i din presser kan se ud.

Pålidelig, hurtig og kompaktHYDAC tilbyder den rigtige hydrauliske løsning til enhver briketteringspresser

At udvikle den mest kompakte hydrauliske kraftenhed til deres nye, mere kraftfulde maskine – det var vores kundes opgave til HYDAC-eksperterne. Producenten af genbrugsanlæg, med fokus på systemløsninger til udsugnings- og afstøvningssystemer, producerer op til 80 ny anlæg om året. Briketteringspresserne, der er anbragt under filtreringen som del af disse systemer, presser støv eller spåner sammen til solide briketter.

I tæt samarbejde med kunden definerer vores HYDAC-specialister flere mål på samme tid: På grund af den begrænsede installationshøjde var det nødvendigt at udvikle en hydraulisk enhed, der var så kompakt som muligt. Højde og tankvolumen måtte ikke være større end højde og volumen af den eksisterende, mindre maskinstørrelse, for at den samlede højde af afstøvningssystemet kan forblive det samme. De vigtigste mål var at sikre en energieffektiv kraftenhed og en pålidelig, hurtig maskine med korte cyklustider. Kunden ønskede også individuel support under hele projektfasen.

HYDAC-løsningenDen skræddersyede hydrauliske kraftenhed for en 160 kN briketteringspresser

Hvad var særlig vigtigt for os under udviklingen af de skræddersyede løsninger? Gennemsigtighed og kommunikation som lige partnere. Det var præcist efter dette motto, vi under flere samtaler med vores kunde definerede hydraulikaggregatets dimensioner samt de nødvendige tekniske og hydrauliske krav til pressestyringen.

Hvordan vi udviklede den skræddersyede løsning:

Først simulerede vi maskinens sekvens og beregnede cyklustiden. Dette gjorde det muligt for os at tilpasse pumpedrevet optimalt til maskinens krav: En PPV101-45 aksial stempelpumpe med en effektregulator driver cylindrene og udnytter effektivt pumpens flowhastighed og motoreffekt over hele trykområdet. Ved at bruge det valgte pumpedrev som basis blev olietanken derefter beregnet og luftseparationen i tanken blev optimeret i forbindelse med vores Air-X-filtre og en CFD-flowsimulering. Olietankens størrelse blev reduceret til et minimum. Denne foranstaltning sparer ikke kun installationsplads. Den hjælper også med bedre luftadskillelse og opnår en forlængelse af levetiden for alle hydrauliske komponenter. Vores kompakte pressekontrolblok, som var specielt designet til kunden, var udstyret med en integreret pumpecirkulationsstyring for at reducere effekttab.

Resultatet

Den skræddersyede HYDAC-løsning overgik langt vores kundes forventninger. Takket være den effektive effektstyrede aksiale stempelpumpe, kunne pumpens flowhastighed, og dermed det gennemsnitlige strømforbrug, reduceres væsentligt sammenlignet med en pumpekombination med en intern gearpumpe med flange, som kunden oprindeligt havde foreslået. Den nominelle motoreffekt faldt fra 7,5 til 5,5 kW.

Som et resultat af tankoptimeringen reducerede vi olietanken med hele 52 % (fra 125 til 60 liter) i forhold til størrelsen specificeret af kunden. Vi reducerede også tankens højde fra 450 til 380 mm. Det betød, at den hydrauliske kraftenhed passede perfekt ind i det dertil beregnede rum under filtersystemet. Takket være det kompakte design sparede kunden 65 liter hydraulikolie pr. påfyldning, hvilket mindskede deres CO2-fodaftryk med 210 kg.

Ved at eliminere den flangede indvendige tandhjulspumpe kunne effekttabene i cirkulation (uden tryk) også reduceres. Effekttabet blev reduceret med yderligere 0,2 kW, hvilket resulterede i energibesparelser på omkring 500 kWh om året.

Med dette koncept overgik briketteringspressen endda den påkrævede cyklustid på 5,7 sekunder (inklusive 2,5 sekunder til fyldning af presskammeret med spåner), hvilket fører til en større produktivitet.

Enhedens olietank kunne derudover også bruges til maskinseriens mindste størrelse, da dens dimensioner svarede til tankens i den mindste størrelse. Derfor har alle størrelser nu den samme olietank, hvilket gav mulighed for færre varianter.

Vores kundes case viser, hvordan vores skræddersyede løsninger øger din effektivitet og samtidig beskytter dit budget. Tal med vores brancheeksperter nu for at optimere dit system.

Overblik over dine fordele

Skræddersyet løsning

Skræddersyede løsninger

Vores HYDAC-specialister udvikler skræddersyede installationer til dine hydrauliske kraftenheder samt andre komponenter og løsninger.

Øget produktivitet

Øg din produktivitet

Øg din ydeevne markant og spar penge.

Beskyttelse af ressourcer

Bevarelse af ressourcer

Hvad enten det er olie, vand eller energi - vores løsninger bevarer dine ressourcer på en bæredygtig måde.

Mindsk dit energiforbrug med tilstandsovervågning og forudsigelig vedligeholdelse og spar penge.

Energieffektivitet

Vi mindsker dit tab af strøm og øger din energieffektivitet nu.

Reduktion

Standardisering

Mindsk dit udvalg af komponenter med variantstyring.

DownloadReferencehistorie: optimering af briketteringspresser med kompakte og effektive hydrauliske kraftenheder

Download referencehistorien i PDF-format nu!

Vi rådgiver dig også gerne!

Kontakt vores HYDAC ekspertteam, og få en rådgivningsaftale i dag!

Send en e-mail

Find flere artikler

Genbrug
Kundesucceshistorie
| 3 Min.

Optimering af skrotballepresse med kompakte og effektive hydrauliske kraftenheder

HYDAC – Din partner for skræddersyede hydrauliske løsninger i presser