Skrotballepresse Optimering af skrotballepresse med kompakte og effektive hydrauliske kraftenheder

HYDAC – Din partner for skræddersyede hydrauliske løsninger i presser

Optimering af skrotballepresse med kompakte og effektive hydrauliske kraftenhederHYDAC – Din partner for skræddersyede hydrauliske løsninger i presser

Stønnende metal og knust glas: skrotballepresser udøver enorme kræfter. Sådan bliver det stærkeste metalskrot til en lille kompakt terning. Den hydrauliske anordning mindsker volumen og øger tætheden. Dette resulterer i logistiske og økonomiske fordele, især i forbindelse med transport og viderebehandlingen. Men lige som alle industrier står genbrugsindustrien over for nye udfordringer.

Ved konventionelt designede tanke fører høje cylinderhastigheder og store cylinderdiametre til traditionelt store olietanke. Det optager ikke alene værdifuld installationsplads. Det kræver også mange liter olie, som koster dig penge. Tankoptimeringen udviklet af HYDAC afhjælper dette med en flowsimulering af væskerne i tanken kombineret med specielle patenterede filtre, som muliggør en hurtigere udskillelse af luft. Dette reducerer ikke alene tankens størrelse og dermed installationspladsen. Det sparer også hydraulikolie. På grund af stigende tilslutnings- og energiomkostninger opstår derudover ønsket om at kunne bruge de mest effektive drev til at mindske drevets effekt og effekttab.

Pålidelig, hurtig og kompaktHYDAC tilbyder den rigtige hydrauliske løsning til enhver ballepresse

At udvikle den mest kompakte hydrauliske kraftenhed – det var den opgave, vores kunde stillede HYDAC-eksperterne over for. Producenten af genbrugsanlæg fokuserer på skrotsakse og skrotballepresser og producerer flere nye maskiner om året. De udfører også mekanisk og hydraulisk servicearbejde på eksisterende systemer. Som led i en opgave om at integrere en ny ballepresse i et eksisterende system bad fabrikanten af genbrugsanlæg HYDAC om en fuldt hydraulisk løsning til deres maskine.

I tæt samarbejde med kunden definerede vores HYDAC-eksperter straks flere mål. På grund af de begrænsede rumlige forhold var ønsket at udvikle den mest kompakte hydrauliske kraftenhed, som kunne spare værdifuld installationsplads. Som led heri skulle olietankens og den tilhørende drypbakkes størrelse reduceres. De vigtigste mål var at sikre en energieffektiv hydraulisk kraftenhed og en pålidelig, hurtig maskine med korte cyklustider. Kunden ønskede også individuel support under hele projektfasen.

HYDAC-løsningenDen skræddersyede hydrauliske kraftenhed for en 170 tons tung skrotballepresse

Hvad var særlig vigtigt for os under udviklingen af de skræddersyede løsninger? Gennemsigtighed og kommunikation som lige partnere. Det var præcist efter dette motto, vi under flere samtaler med vores kunde definerede hydraulikaggregatets dimensioner samt de nødvendige tekniske og hydrauliske krav til pressestyringen.

Hvordan vi udviklede den skræddersyede løsning:

Først reducerede vi størrelsen på pressens olietank ved hjælp af vores præcise flowsimulering i kombination med vores AirX-filtre. Denne foranstaltning sparer ikke kun installationsplads. Den hjælper også med bedre luftadskillelse og forlænger servicelevetiden af alle hydrauliske komponenter betydeligt. Vores brugerdefinerede kompakte ballepressestyreblok blev udstyret med specielle ventilkredsløb til cylinderstyringen. To aksiale stempelpumper PPV 102-360 med effektstyringer sikrede en effektiv mindskelse af drivkraften. Som et yderligere ekstra brugte vi vores lydsvage køler for at tage højde for støjkravene for installation i industrihallen.

 

Resultatet

Den skræddersyede HYDAC-løsning overgik vores kundes forventninger: Ved at optimere tanken reducerede vi olietankens størrelse med 53 % – fra 3.200 til 1.500 liter. Dette gjorde det muligt, at den hydrauliske kraftenhed passede ind på det dertil beregnede sted. Takket være det kompakte design sparer kunden nu 1.700 liter hydraulikolie pr. optankning og 5.400 kg. CO2 som følge heraf. I kombination med de to effektstyrede aksiale stempelpumper opnåede det specielle ventilkredsløb i ballepressens styreblok en kortere cyklustid på 25 sekunder i stedet for 30 sekunder. Dette øgede produktionen med 17 %. Takket være den effektive brug af pumpens flowhastighed og motoreffekten over hele trykområdet, blev den nødvendige pumpeflowmængde og dermed det gennemsnitlige strømforbrug reduceret sammenlignet med pumpekombinationer med faste fortrængningspumper med flange. Motorens nominelle effekt blev reduceret fra 75 til 55 kW. Ved at erstatte de indvendige tandhjulspumper med effektstyrede aksialstempelpumper blev effekttabene stærkt reduceret. For eksempel blev bl.a. tab på 5,3 kW på pumperne i cirkulation undgået. I fremtiden kommer dette også til at spare 8.960 kWh energi om året.

Hvad vores kunde-case viser:

Vores skræddersyede løsninger øger din effektivitet og beskytter samtidig dit budget. Tal med vores industrieksperter nu for at optimere dit system.

Dine fordele på et blik

Skræddersyet løsning

Skræddersyede løsninger

Vores HYDAC-specialister udvikler skræddersyede installationer til dine hydrauliske kraftenheder samt andre komponenter og løsninger.

Øget produktivitet

Øg din produktivitet

Øg din ydeevne markant og spar penge.

Beskyttelse af ressourcer

Beskyttelse af ressourcer

Hvad enten det er olie, vand eller energi - vores løsninger sparer dine ressourcer på en bæredygtig måde.

Mindsk dit energiforbrug med tilstandsovervågning og forudsigelig vedligeholdelse og spar penge.

Energieffektivitet

Vi mindsker dit tab af strøm og øger din energieffektivitet nu.

DownloadReference: optimering af skrotballepresse med kompakte og effektive hydrauliske kraftenheder

Download referencehistorien i PDF-format nu

Vi er altid glade for at give råd!

Kontakt vores HYDAC ekspertteam, og få en rådgivningsaftale i dag!

Send en e-mail

Find flere artikler

Optimering af briketteringspresser med kompakte og effektive hydrauliske kraftenheder
Kundesucceshistorie
| 3 Min.

Optimering af briketteringspresser med kompakte og effektive hydrauliske kraftenheder. HYDAC – Din partner for skræddersyede hydrauliske løsninger i presser. Få mere at vide.