Funktionssikkerhed iht. ISO 13849 Udvikling og levering af et hydraulisk tilspændingssystem i overensstemmelse med de funktionelle sikkerhedsspecifikationer i ISO 13849

HYDAC – jeres partner til komplekse hydrauliske løsninger i sikkerhedsrelevante applikationer.

Maskiner skal være sikre for brugerne og deres omgivelser

Maskiner skal være sikre for brugerne og deres omgivelser. Af denne årsag beregner og vurderer maskinfabrikanter de risici, deres maskine kan udgøre og iværksætter foranstaltninger for at forhindre skader. Den sikkerhedsspecifikke industrielle standard, EN ISO 13849, gælder for dette. Den specificerer designprincipperne og vurderingen og godkendelsen af sikkerhedsrelaterede dele i maskinstyringer. Maskinproducenterne skal overholde disse som en del af produktudviklingen. For maskinproducenter og leverandører reducerer det arbejdsbyrden enormt at have en teknologipartner, der kan levere de krævede sikkerhedsberegninger udover den tekniske implementering.

Sådan giver vi support som teknologipartner og systemleverandør

Vores kunde er en maskinfabrikant, som producerer systemer til svejsnng af store emner. I den konkrete case handlede det om et anlæg til svejsning af gravemaskine-grundstel med en vægt på op til 80 tons. Her spændes emnet ikke på et bord men 'svæver' i luften, så det er nemt at komme til alle sømme, der skal svejses. De 10 cylindre, der er nødvendige her, justerer og centrerer emnet, før det fastspændes, så det ikke vrides under fastgørelsen.

Sikkerhedsvurderingen, som maskinproducenten havde udarbejdet, pegede på, at emnet udgjorde en risiko, hvis det ikke blev fastspændt korrekt eller i tilfælde af fejl i fastspændingssystemet. Derfor skal det overvåges, at fastspændingen udføres korrekt og fastspændingssystemets tilstand er i orden. Herudover skal der være sikret en sikkerhedsreserve, så den krævede funktionssikkerhed er opfyldt, hvis der opstår fejl i systemkomponenten. Dette havde udviklet sig til en meget kompliceret sag for maskinproducenten. Producentens tidligere leverandør havde afvist forespørgslen på grund af kombinationen af fastgørelses- og funktionssikkerhedskrav. Maskinproducents slutkunde anbefalede at anmode HYDAC om hjælp, da kunden kendte os som en kompetent teknologipartner, der kan håndtere forskellige komplekse hydraulikopgaver.

Rådgivning og implementering af systemløsningen med HYDAC som projektpartner

Maskinproducenten fulgte slutkundens anbefaling og kontaktede os for at høre, om vi kunne hjælpe med at implementere systemløsningen som projektpartner. Vi udførte først en omfattende analyse sammen med kunden for at definere konfigurationen af de potentielle systemløsninger.
Vi udviklede en specialblok med redundant retnings-poppetventiler og kontaktpositions-overvågning. Hver fastgørelsescylinder kontrolleres af sin egen blok, og hver blok forsynes centralt af et hydraulikaggregat med varierende hastighed. Overvågningen af hver enkelt bloks tilkoblingsstatus danner grundlag for styringen af alle de andre blokke. For at realisere de nødvendige nøddriftsegenskaber har hver blok sin egen membran-akkumulator, som leverer den nødvendige hydrauliske energi til at gennemføre et sikkert maskinstop i tilfælde af svigt i hydraulikforsyningen. Disse akkumulatorer er også forsynet med et sensorsystem, der overvåger forfyldningstrykket (P0 monitor).
Det krævede 'performance level' blev opnået med denne løsning. Det kunne vi også dokumentere med vores beregninger, som kunden herefter integrerede i sine Sistema-beregninger.

Resultatet

Samarbejdet med HYDAC gjorde kunden i stand til at løse problemet effektivt uden at skulle involvere andre leverandører. Kunden fik den perfekte løsning: et sikkert monteringsklart hydraulisk subsystem til at centrere og fastgøre emner. Kunden kunne integrere sikkerhedskontroldokumenterne, der fulgte med leveringen, i den overordnede systemberegning.

Kundeudtalelse:

“Med HYDAC som partner fandt vi en løsning på fastgørelsesproblemet, der var optimal i forhold til driftssikkerheden og brugersikkerheden. Da HYDAC brugte sin ekspertise til at håndtere problemet, kunne vi koncentrere os om vores kernekompetencer.”

Jeres fordele med det hydrauliske fastgørelsessystem

Lavere omkostninger

Omkostningsoptimering

Systemrådgivning og produktudvikling fra én enkelt leverandør - giver vores tidsmæssige og økonomiske besparelser.

DownloadReference: Funktionssikkerhed iht. ISO 13849

Download reference nu i PDF-format

Vi rådgiver dig også gerne!

Kontakt vores HYDAC ekspertteam, og få en rådgivningsaftale i dag!

Skriv en e-mail

Find flere artikler

Hold hovedet koldt – takket være eftermontering
Reduktion af elektrostatiske afladninger med Stat-X