Reduktion af elektrostatiske afladninger med Stat-X® HYDAC – jeres partner, når det gælder filterelementer i værktøjsmaskiner

Brug Stat-X®-filterelementer til at reducere farlig elektrostatisk afladning i systemet og til at forhindre elektroniske fejl.

Reduktion af elektrostatiske afladninger i maskinværktøjer med Stat-X® filterelementer
Brug Stat-X® filterelementer til at reducere farlig elektrostatisk afladning i systemet og til at forhindre elektroniske fejl, dannelse af olienedbrydningsprodukter og destruktion af filterelementer.

I industrien anvendes i stigende grad prisbillige, miljøvenlige og innovative hydraulikolier. Disse olier er typisk zink- og askefrie og indeholder ikke svovl. Syntetiske additiver bruges i dag i stedet for additiver, der indeholder zink. Manglen på dette zinkadditiv reducerer oliens ledningsevne, som kan medføre problemer i mange industrielle løsninger. Hvis en olie med lav ledningsevne strømmer gennem et konventionelt hydraulik- eller smøreoliefilterelement, kan væske udvikle en meget høj elektrostatisk ladning på grund af ladningsseparationeffekterne. Hvis ladningen overskrider bestemte grænser frigives den straks i form af elektrisk afladning. Den typiske form er en gnistudladning, som kan opstå på forskellige lokationer. Hvis elektrostatisk afladning opstår i systemet, kan den forårsage følgende problemer:

  • Brændte eller blokerede filterelementer

  • Øget forekomst af olienedbrydningsprodukter (varnish) og hermed øget slid på komponenter og kortere olieskiftintervaller,

  • Afbrydelse af elektroniske komponenter,

  • Forpufning i tanken, brændte udluftningsfiltre.

Hvis afladningen sker udenfor systemet kan der opstå personskader på grund af smertefulde stikflammer. Maskinsikkerheden og sikkerheden på arbejdspladsen nedsættes, og der kræves øjeblikkelig handling.

Henvisning fra arbejdsgivernes ansvarsforsikring:

“Særligt zink- og askefrie olier har en lav elektrisk ledningsevne. Hvis en sådan olie med lav ledningsevne strømmer gennem et konventionelt filterelement, kan elementet og olien oplades elektrostatisk, og elektrostatisk afladning kan opstå i systemet eller eksternt. [...]”

Kilde: DGUV Information FB HM-082 “Filtrering af hydraulikvæsker”, udgave 07/2016, fagområde træ og metal HB HM i den tyske lovmæssige ulykkesforsikring (DGUV), Mainz

Øg systemtilgængeligheden, maskinsikkerheden og omkostningsoptimering med HYDAC filterteknik-metoden

Vores kunde, en international producent af værktøjsmaskiner, opdagede, at nogle af dens kunder oplevede forbrændingsrester i olien, ødelagte filterelementer og i visse tilfælde sågar fejl i de elektroniske komponenter, der er installeret i hydrauliksystemet. Kunden kendte allerede HYDAC som professionel systempartner inden for hydraulik og filtrering og kontaktede os kort efter, at kunden havde identificeret problemet, så vi sammen kunne finde en løsning. Målet var at fjerne driftsforstyrrelserne i elektronikken og forlænge hydraulikoliens og filterelementernes levetid.

HYDAC's filtreringseksperter og værktøjsmaskine-brancheteamet analyserede problemet på stedet hos en af de berørte maskinejere. Der blev udført målinger, olieanalyser og forespørgsler. Det stod hurtigt klart, at ejerne brugte innovative hydraulikolier
med lav ledningsevne i deres værktøjsmaskiner, og at det gav problemer. Der blev udført yderligere analyser og test med forskellige olie- og filterkombinationer i HYDAC FluidCareCenter®.

Det affødte den innovative Stat-X® filterelement-teknologi. Denne teknologi blev testet med succes på slutkundens lokation, da den var i stand til at reducere den elektrostatiske ladning i systemet til et minimum. Den elektrostatiske afladning undgås hermed. Stat-X® løsningen bruges nu i alle producentens maskiner.

Stat-X® filterelementer mod elektrostatisk ladning i højkritiske hydraulik- og smøreapplikationer

HYDAC's filterteknik har bekæmpet elektrostatisk ladning i hydraulik- og smøresystemer og hermed forhindret alvorlige systemskader i mange år.

Takket være deres specielle struktur og medier reducerer de innovative HYDAC Stat-X® elementer beviseligt elektrostatisk ladning. Da ladningspotentialet er næsten nul undertrykkes gnistdannelse pålideligt.

Resultatet

Trenden i retning af moderne olier med lav ledningsevne medførte elektrostatiske ladninger og afladninger i værktøjsmaskinernes hydraulik hos vores kunde. Dette fænomen var årsagen til beskadigede filtre og komponenter i systemet og øget forekomst af olienedbrydningssymptomer som f.eks. "varnish". Stat-X® filtreringsteknologien gjorde det muligt at reducere den farlige ladning og afladning i systemet, samtidig med at der blev udført fremragende og ultrafin filtrering.

HYDAC leverer nu Stat-X® filtre som originalt udstyr i værktøjsmaskinproducentens hydrauliske systemer. Udskiftningen af de konventionelle filterelementer med Stat-X® teknologi øgede også hydraulikoliens og filtrenes levetid med op til 20% – systemerne kører stadig problemløst den dag i dag.

Dine fordele med Stat-X® filterelementerne

Systemtilgængelighed

Systemtilgængelighed

Reduktion af ikke planlagte stilstandstider.

Mindsk dit energiforbrug med tilstandsovervågning og forudsigelig vedligeholdelse og spar penge.

Beskyttelse af ressourcer

Reduktion af olienedbrydningsprodukter som f.eks. "varnish" og længere olieskiftintervaller.

Lavere omkostninger

Omkostningsoptimering

Reducerede vedligeholdelsesomkostninger og længere vedligeholdelsesintervaller.

Sikkerhed på arbejdspladsen

Maskinsikkerhed, arbejdssikkerhed

Maksimal sikkerhed for medarbejdere og maskiner takket være dokumenteret reduktion af gnistudladninger, særligt under koldstart-forhold.
Sikker drift i potentielt eksplosive områder.

Udvidelse af systemets tilgængelighed

Længere levetid for systemet

Systemets levetid maksimeres.

DownloadReference: Reduktion af elektrostatiske afladninger med Stat-X®

Download reference nu i PDF-format

Vi er altid glade for at give råd!

Kontakt vores HYDAC ekspertteam, og få en rådgivningsaftale i dag!

Skriv en e-mail

Find flere artikler

Hold hovedet koldt – takket være eftermontering
Funktionel sikkerhed