Optimering af skæresystemer

HYDAC – din partner til energieffektive løsninger i skæresystemer.

Optimering af skæresystemerHYDAC – din partner til energieffektive løsninger i skæresystemer.

Præcision og effektivitet i skæreprocessen har topprioritet i industrielle systemer til stangskæring. Disse egenskaber kræver en effektiv og dynamisk proces til at sikre en præcis skærelængde.

Udfordringen

Vores kunde, en tysk maskin- og systemproducent af skæreteknologi, fremstiller stationære skæresystemer med ydelsesregulerede faste konstantpumper. På grund af det konstante pumpeomdrejningstal, er pumpernes effektivitet ikke optimal ved små fremføringsmængder. Herudover kører motorerne i standby-tilstand i cykluspauser – en faktor, der fører til et højt energibehov. En øget varmeindføring i det hydrauliske system øger behovet for køling. Der er også en stor støjbelastning under driften, som forværrer arbejdsforholdene markant i systemets omgivelser.
For at opnå en energibesparelse på mindst 30% var det afgørende for specialisterne at forbedre systemdesignet. Vores kundes vigtigste ønske var at få forbedret ydelsen for skærebevægelsen og realisere hjælpefunktionerne i et kompakt modulært design. Samtidig skulle ventilstyringen simplificeres og implementeres uden omfattende proportionalteknologi. Med henblik på også at skåne ressourcerne var det også en fordel at reducere oliemængden i hydraulitanken/-systemet. Køling skulle også undgås for at spare energi og omkostninger. Samtidig galt det om at dæmpe støjen så meget som muligt for at skabe bedre arbejdsforhold for medarbejderne.

Øget effektivitet og omkostningsoptimering i skæreprocessen med drevet med varierende hastighed fra HYDAC

Under samarbejdet med kunden fandt HYDAC frem til en løsning: Med HYDAC’s hydrauliske drev med varierende hastighed er den tidligere motorpumpegruppe nu erstattet af en gearpumpe med en servostyret dobbelt gearpumpe med indvendige tandhjul. I dette system kan det nødvendige flow og nødvendige hydrauliske tryk tilføres efter behov ved at ændre rotationspumpens hastighed og vælge pumpekombinationen. Det enkle design med få komponenter og den optimerede interaktion mellem arbejdsprocesser resulterer i kortere cyklustider. Den højere rotationshastighed kompenserer også for den reducerede pumpestørrelse. Det resulterer i et mere kompakt design og herved lavere vægt. Samtidig erstatter den forenklede ventilteknologi proportionalventilteknologien. Brugen af akkumulatorer sikrer også trykforsyningen til hjælpeforbrugere. Følgelig reducerer det procesbaserede effektforbrug effekttabet til et minimum, så behovet for et kølesystem forsvinder helt.

Resultatet

Med vores intelligente HYDAC løsning overgik vores eksperter kundens forventninger. Takket være drevløsningen med varierende hastighed kunne HYDAC reducere dreveffekten med mere 50% (fra 20 kW til 10 kW). Samtidig faldt hydrauliktankens olievolumen fra 450 til 200 liter. Den reducerede støj – fra 90 dB til under 75 dB – forbedrede arbejdsforholdene betydeligt. Behovet for kompleks proportionalventilteknologi forsvandt også. Herudover er det ikke længere nødvendigt at afkøle systemet. De ønskede optimeringer af skære- og positioneringsfunktioner blev overgået af denne energieffektive løsning.

Optimeringer under skæringen og fremføringen:
Tryktoppe, der udjævnes af optimeret kobling af det trykløse kredsløb og styring af el-motoren. Det nye system sørger for lave tryktab, da der ikke anvendes proportionalventiler.

Skæring med HYDAC løsningenGammelt system vs. nyt system under skæringen

Fremføring med HYDAC løsningenGammelt system vs. nyt system under fremføringen

Jeres fordele med drevet med varierende hastighed:

Mindsk dit energiforbrug med tilstandsovervågning og forudsigelig vedligeholdelse og spar penge.

Beskyttelse af ressourcer

Takket være en energibesparelse på næsten 50% per år per maskine og reduceret oliemængde.

Lavere omkostninger

Omkostningsoptimering

Takket være en besparelse på næsten 50% af driftsomkostningerne per år per maskine.

Støjreduktion

Støjgenerering

Takket være en mindskelse af støjniveauet fra >90 dB til <75 dB.

Systemtilgængelighed

Systemtilgængelighed

Takket være det reducerede vedligeholdelsesarbejde og færre fejl i drev.

DownloadReference: Optimering af skæresystemer

Download reference nu i PDF-format

Vi rådgiver dig også gerne!

Kontakt vores HYDAC ekspertteam, og få en rådgivningsaftale i dag!

Skriv en e-mail

Find flere artikler

Hold hovedet koldt – takket være eftermontering
Funktionel sikkerhed