HYDAC Rotationsdrevstyring Gennemtestet hydraulik kombineret med intelligent styreteknologi

Rotationsdrevstyring er en intelligent hastighedsstyringstype til din mobile maskine. Det skyldes, at elektro-hydrauliske systemer kræver høj præcision, særligt i tilfælde af øget miljøbeskyttelse eller hvis der er nye regler. I de tilfælde hvor der er behov for hastighedsstyrede funktioner kombineret med høje effekttætheder, udføres Rotationsdrevstyringen med ekstrem præcision og dynamisk ydeevne takket være den elektronisk lukket kredsløbsstyring. For at din mobile maskine kan yde optimalt – selv når der opstår tryksvingninger.

Rotationsdrevstyring – højdynamisk hastighedsstyring til din mobile anvendelse

Præcision & stabilitet
Præcision på trods af tryksvingninger og parallelle forbrugere

Moderne maskiner genspejler den tekniske udvikling i branchen. De kombinerer i stigende grad høj effektivitet med præcision og dynamiske ydeevne. Særligt hydrauliske maskiner har en høj effekttæthed, som skal styres for at opnå de bedste resultater. Disse tekniske udviklinger betyder, at høj præcision og stabilitet bliver stadig vigtigere på trods af påvirkninger som f.eks. tryksvingninger og parallelle forbrugere.

Strengere lovgivning og miljøbeskyttelse
Ressourcebesparende brug af gødning og grus

De stadigt strengere lovmæssige krav med hensyn til miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse og ressourcebesparende brug af gødning og grus udvider mobile maskiners specifikationsprofil. For at opfylde disse stigende krav bliver individuelle funktioner, som designes til at være så dynamiske og behovsbaserede som muligt, stadig vigtigere. Det kræver moderne styreteknologi.

Stigende energiomkostninger og råmaterialeomkostninger
Nedsat slid, faldende energi- og materialeomkostninger

Stigende råmaterialepriser, særligt brændstof og arbejdsudstyr, lægger en tung byrde på maskinoperatører. Af denne årsag bliver ressourcebesparende maskindrift stadig vigtigere. Fokus er på behovsoptimerede arbejdsflow og materialekonservering. Konsekvente og stabile drev kan bidrage betragteligt til at reducere slitage og nedsætte energiomkostninger og materialeomkostninger.

Vores løsning: dynamisk og præcis hastighedsstyring
Overblik over HYDAC Rotationsdrevstyringssystemet

HYDACS Rotationsdrevstyring bruger hydrauliske komponenter til at give mulighed for højdynamisk og præcis hastighedsstyring. Vores metode kombinerer fordelene ved gennemtestede hydrauliske og elektroniske systemkomponenter med dem, der sidder i moderne maskinstyringer. På denne måde kan hydrauliske maskiner nå deres fulde potentiale. Resultatet: Et maskindrev, der skaber store kraft, samtidig med at det justeres ind efter de særlige krav med høj dynamisk ydeevne og præcision. Undersystemet er kompatibelt med alle almindelige konstante tryksystemer og load-sensing-systemer. Det har også en standardiseret protokol til CAN-baseret kommunikation med maskinstyringen og The HYDAC Machine Service Tool (MST).

Rotationsdrevstyringen består grundlæggende af de følgende komponenter:

  • Hydraulisk motor
  • Ventilteknologi
  • Hastighedssensor
  • Controller med applikationssoftware

Din fordel – stand-alone undersystem
Dit stand-alone undersystem, der sikrer de bedste resultater

Rotationsdrevstyring regulerer, hvordan f.eks. tryksvingninger eller parallelle forbrugere påvirker maskinen. Som stand-alone undersystem passer HYDAC løsningen uden problemer ind i det hydro-mekaniske fremdriftssystem og giver herved de bedste resultater. RDC passer derfor ekstremt godt til dine mobile maskiners udvikling med decentraliserede individuelle funktioner.

Din fordel – automatisk kalibrering
Automatisk kalibrering som nøglen til succes

Et centralt element i Rotationsdrevstyringen er den automatiske kalibrering af systemet. Rotationsdrevet udfører her en sekvens, mens det hydromekaniske individuelle fremdriftssystem detekteres. Systemegenskaberne, der fremkommer, gemmes i styresystemet og bruges til at optimere styringen. På denne måde kræves der ikke længere tidskrævende koordinering af maskinens funktion under ibrugtagningen eller vedligeholdelsen.

Din fordel – tilpasset brugerflade
Overblik over alle data med HYDAC's brugerflade

Når det gælder funktionsoptimering og vedligeholdelse er det en stor hjælp at have overblik over alle systemrelevante data. HYDAC tilbyder med The Machine Service Tool (MST) en brugerflade til lige præcist dette formål. MST giver mulighed for at modificere parametre og læse målte værdier. Der er også mulighed for at diagnosticere fejl og teste systemfunktioner.

Mulige applikationer
Optimér din mobile maskine sammen med HYDAC

Drag fordel af vores HYDAC eksperts omfattende know-how: Vi rådgiver dig om det optimale systemdesign ved at have en integreret "approach" til din mobile maskine. Vi trækker på vores omfattende erfaring fra praksis og bruger den til dine systemfunktioner og optimeringen heraf. Resultatet er et undersystem, der allerede er gennemtestet i serieproduktion, som kan bidrage betydeligt til at forbedre maskinfunktioner i en lang række applikationer:

  • Distribuerende pladedrev (kommunale fordelere og gødningsfordelere)
  • Målevalsedrev og spindeldrev (pneumatiske gødningsfordelere, såudstyr og såmaskiner)
  • Pumpedrev (marksprøjte, gyllecontainer)
  • Transmissionsdrev (hydrauliske hjælpedrev og ekstradrev)
  • Remtræk og snekkedrev (transportbånd, høstmaskine)

Udnyt vores teams tekniske ekspertise inden for hydraulik, software og simulativt systemdesign. Tal med vores eksperter, og få mere at vide om Rotationsdrevstyring. Kontakt os nu.

Overblik over dine fordele med Rotationsdrevstyring

Øget produktivitet

Øget effektiviet

Øg din effektivitet ved at nå stabile hastigheder hurtigt, og drag fordel af den efterfølgende optimerede reaktion, selv når hastighedsspecifikationen ændres.

Produktsortiment

Fra én enkelt leverandør

Lige fra planlægning, simulering og test af standardløsninger – med HYDAC får du systemudviklingen fra én enkelt leverandør.

Mere fleksibilitet

Rotationsdrevstyring er kompatibel med alle almindelige hydrauliske systemer and giver betydelige parametriseringsmuligheder.

Systemtilgængelighed

Tidsbesparelse

Ligegyldigt om det er gennem selvkalibrering eller i din udvikling – vores forudviklede systemløsning giver dig en stor tidsbesparelse.

Vi er altid glade for at give råd!

Kontakt vores HYDAC ekspertteam, og få en rådgivningsaftale i dag!

Arranger rådgivningsmøde

Find flere artikler

Load-sensing hovedstyreventiler
HYDAC-transmissionsventiler