Bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z ISO 13849 Opracowanie i dostarczenie hydraulicznego układu mocowania zgodnie z normą bezpieczeństwa funkcjonalnego ISO 13849

HYDAC - Państwa partner w zakresie kompleksowych rozwiązań hydraulicznych w zastosowaniach istotnych dla bezpieczeństwa.

Maszyny muszą być bezpieczne dla użytkowników i ich otoczenia

Maszyny muszą być bezpieczne dla użytkowników i ich otoczenia. Z tego powodu producenci maszyn obliczają i oceniają zagrożenia, jakie może stwarzać ich maszyna i podejmują działania, aby zapobiec powstaniu szkód. W tym zakresie obowiązuje norma przemysłowa dotycząca bezpieczeństwa, EN ISO 13849. Określa ona zasady projektowania i walidacji elementów sterowania maszyn istotnych dla bezpieczeństwa i musi być przestrzegana przez producentów maszyn w ramach projektowania wyrobu. Dla producentów i dostawców maszyn oznacza to, że posiadanie partnera technologicznego, który może zapewnić wymagane wyliczenia bezpieczeństwa w uzupełnieniu do wykonania technicznego, znacznie zmniejszy ich nakład pracy.

Zapewnienie wsparcia jako partner technologiczny i dostawca systemu

Nasz klient jest producentem maszyn, który produkuje systemy do spawania dużych elementów. Konkretny przypadek dotyczył systemu spawania ram bazowych koparek o wadze do 80 ton. Element poddawany obróbce, zamiast być przymocowany do stołu, "unosi się" w powietrzu, dzięki czemu wszystkie wymagające spawania połączenia są doskonale dostępne. Za pomocą 10 niezbędnych do tego celu siłowników wyrównuje się r i centruje element przed jego zamocowaniem, aby zapobiec jego deformacji w procesie zaciskania.

Ocena bezpieczeństwa sporządzona przez producenta maszyny wskazywała, że element obrabiany stanowi zagrożenie w przypadku nieprawidłowego zamocowania lub w przypadku awarii systemu mocowania. Dlatego należy kontrolować prawidłowy sposób mocowania i stan systemu mocowania. Ponadto należy zachować rezerwę bezpieczeństwa, aby nawet w przypadku awarii komponentów systemu zapewnić wymagane bezpieczeństwo funkcjonalne. W rezultacie, stało się to bardzo skomplikowanym zadaniem dla producenta maszyn. Poprzedni dostawca producenta odrzucił prośbę klienta ze względu na powiązanie wymagań dotyczących samego procesu mocowania z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa funkcjonalnego. Klient końcowy producenta maszyn polecił zwrócić się do HYDAC, ponieważ klient poznał i docenił nas jako wykwalifikowanego partnera technologicznego w zakresie różnych złożonych zagadnień hydraulicznych.

Konsultacja i realizacja rozwiązania systemowego z HYDAC jako partnerem projektu

Po rekomendacji klienta końcowego, producent maszyn skontaktował się z nami z zapytaniem o możliwość udziału w realizacji rozwiązania systemowego jako partner projektu. Najpierw przeprowadziliśmy z klientem obszerną analizę w celu określenia konfiguracji potencjalnych rozwiązań systemowych.
Opracowaliśmy specjalny blok z redundantnymi zaworami kierunkowymi grzybkowymi i monitorowaniem pozycji przełącznika. Każdy z siłowników sterowany jest przez własny blok, a każdy blok zasilany jest centralnie przez zasilacz hydrauliczny o zmiennej prędkości. Monitorowanie stanów przełączania każdego pojedynczego bloku służy jako podstawa do sterowania wszystkimi innymi blokami. Aby zapewnić wymagane parametry pracy awaryjnej, każdy blok posiada własny akumulator membranowy, który zapewnia wystarczającą moc hydrauliczną, aby umożliwić bezpieczne zatrzymanie maszyny w przypadku awarii zasilania hydraulicznego. Akumulatory te są również wyposażone w system czujników do monitorowania ciśnienia wstępnego (monitor P0).
Dzięki temu rozwiązaniu osiągnięto wymagany poziom wydajności. Mogliśmy to zweryfikować przy pomocy naszych obliczeń, które klient następnie włączył do własnych obliczeń.

Wynik

Współpraca z HYDAC umożliwiła klientowi skuteczne rozwiązanie problemu bez konieczności angażowania innych dostawców. Klient otrzymał doskonałe rozwiązanie: bezpieczny i gotowy do montażu podsystem hydrauliczny do centrowania i mocowania elementów. Klient mógł zintegrować dokumenty weryfikacji bezpieczeństwa dołączone do naszego rozwiązania z obliczeniami systemowymi wyższego rzędu.

Cytat klienta:

„Z firmą HYDAC jako partnerem znaleźliśmy rozwiązanie problemu mocowania, które było optymalne zarówno pod względem niezawodności procesu, jak i bezpieczeństwa użytkownika. Ponieważ do rozwiązania tego problemu firma HYDAC wykorzystała swoje doświadczenie, mogliśmy skoncentrować się na naszych głównych kompetencjach.”

Państwa korzyści z hydraulicznego systemu mocowania

Redukcja kosztów

Optymalizacja kosztów

Konsultacja dotycząca systemu i rozwój produktu z jednego źródła - oszczędność czasu i pieniędzy naszych klientów.

PobierzReferencje: Bezpieczeństwo funkcjonalne zgodnie z normą ISO 13849

Pobierz referencje teraz w formacie PDF

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC i umów się na konsultacje już dziś!

Napisz wiadomość e-mail

Zapoznaj się z innymi artykułami

Zachowaj zimną krew – dzięki modernizacji
Redukcja wyładowań elektrostatycznych dzięki technologii Stat-X