Redukcja wyładowań elektrostatycznych dzięki technologii Stat-X® HYDAC – Partner w filtracji w obrabiarkach.

Użycie Stat-X® zapobiega powstawaniu wyładowań elektrostatycznych w układzie i awarii elektroniki.

Redukowanie wyładowań elektrostatycznych w obrabiarkach przy pomocy wkładów filtracyjnych Stat-X®
Zastosowanie wkładów filtracyjnych Stat-X® redukuje niebezpieczne wyładowania elektrostatyczne w układzie, a tym samym zapobiega awarii elektroniki, powstawaniu produktów rozpadu oleju i zniszczeniu zastosowanych wkładów filtracyjnych.

W przemyśle coraz częściej stosowane są niedrogie, przyjazne dla środowiska i innowacyjne oleje hydrauliczne. Oleje te są zazwyczaj bezcynkowe i bezpopiołowe oraz nie zawierają siarki. W miejsce dodatków zawierających cynk stosuje się dodatki syntetyczne. Brak dodatku cynku zmniejsza przewodność oleju, co może prowadzić do problemów w wielu zastosowaniach przemysłowych. Olej o niskiej przewodności przepływając przez konwencjonalny wkład filtracyjny, może wytworzyć bardzo duży ładunek elektrostatyczny. Po przekroczenie pewnej wartości ładunek elektryczny zostaje uwolniony w postaci wyładowania elektrycznego. Najbardziej typową formą jest wyładowanie iskrowe, które może wystąpić w różnych miejscach. Jeśli w systemie wystąpi wyładowanie elektrostatyczne, może ono spowodować następujące problemy:

  • Zniszczone wkłady filtracyjne

  • Zwiększone występowanie produktów degradacji oleju (nagaru), a co za tym idzie zwiększone zużycie komponentów i krótsze okresy między wymianami oleju,

  • Zakłócenia w pracy komponentów elektronicznych.

  • Deflagracja w zbiorniku, zniszczone filtry odpowietrzające.

Jeśli wyładowanie nastąpi poza układem, może dojść do obrażeń ciała. Bezpieczne działanie maszyny oraz bezpieczeństwo wykonywanej pracy są zagrożone.

Opinia towarzystwa ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej pracodawców:

„Oleje cynkowe i bezpopiołowe mają często niską przewodność elektryczną. Jeśli taki olej o niskiej przewodności przepływa przez wkład filtracyjny, filtr i olej mogą zostać naładowane elektrostatycznie i może dojść do wyładowań elektrostatycznych w układzie lub na zewnątrz. [...]”

Źródło: Informacja DGUV FB HM-082 “Filtration von Hydraulikflüssigkeiten” [Filtration of Hydraulic Fluids], wydanie 07/2016, specialist area Wood and Metal HB HM of German Statutory Accident Insurance Association (DGUV), Mainz

Zwiększenie sprawności układu i poprawa bezpiecznej pracy maszyny oraz optymalizacja kosztów dzięki technologii filtracji HYDAC

Nasz klient, międzynarodowy producent obrabiarek, stwierdził, że niektórzy użytkownicy obrabiarek doświadczyli pozostałości produktów spalania oleju we wkładach filtracyjnych, a w niektórych przypadkach dochodziło nawet awarii komponentów elektronicznych zainstalowanych w układzie hydraulicznym. HYDAC był klientowi dobrze znany jako lider w dziedzinie hydrauliki i filtracji, dlatego postanowił nawiązać współpracę, żeby rozwiązać problem. Celem było usunięcie zakłóceń w pracy elektroniki oraz znaczne wydłużenie żywotności oleju hydraulicznego i wkładów filtracyjnych.

Eksperci HYDAC ds. filtracji oraz zespół ds. przemysłu maszynowego przeanalizowali problem na miejscu, w siedzibie u jednego z właścicieli maszyn dotkniętych problemem. Przeprowadzono badania właściwości oleju. Okazało się, że użytkownicy stosują oleje o niewłaściwych parametrach.
Oleje o niskiej przewodności były przyczyną awarii. W FluidCareCenter® firmy HYDAC przeprowadzono dalsze analizy i testy z różnymi kombinacjami oleju i filtrów.

Doprowadziło to do powstania innowacyjnej technologii filtracji Stat-X®. Technologia ta została z powodzeniem przetestowana u klienta końcowego i była w stanie zredukować do minimum ładunek elektrostatyczny w układzie. W ten sposób unika się wyładowań elektrostatycznych. Rozwiązanie Stat-X® jest obecnie stosowane we wszystkich maszynach producenta.

Elementy filtrujące Stat-X® zapobiegające ładunkom elektrostatycznym w wysoce krytycznych zastosowaniach w hydraulice i smarowaniu

Od wielu lat HYDAC Filtertechnik pracuje nad redukcją ładunków elektrostatycznych w układach hydraulicznych.

Innowacyjne wkłady filtracyjne HYDAC Stat-X® dzięki specjalnej strukturze w sposób udokumentowany redukują ładunki elektrostatyczne. Ponieważ potencjał ładowania jest prawie zerowy, iskrzenie jest tłumione.

Wynik

Stosowanie olejów o niskiej przewodności doprowadziło do wyładowań elektrostatycznych w układzie hydraulicznym obrabiarki. Zjawisko to było przyczyną uszkodzenia filtrów i komponentów w układzie oraz zwiększonej degradacji oleju. Zastosowanie technologii filtracji Stat-X® pozwoliło na ograniczenie niebezpiecznych wyładowań elektrostatycznych przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej filtracji.

HYDAC dostarcza filtry Stat-X®do układów hydraulicznych w obrabiarkach. Zamiana zwykłych wkładów filtracyjnych na technologię Stat-X® zwiększyło żywotność oleju hydraulicznego i filtrów nawet o 20%.

Korzyści z zastosowania wkładów filtracyjnych Stat-X®

Dyspozycyjność systemu

Dostępność systemu

Ograniczenie nieplanowanych przestojów.

Dzięki monitorowaniu stanu i konserwacji predykcyjnej można ograniczyć nakłady na energię i oszczędzić pieniądze.

Ochrona zasobów

Redukcja produktów z rozpadu oleju, takich jak nagar oraz wydłużone okresy pomiędzy wymianą oleju.

Redukcja kosztów

Optymalizacja kosztów

Niższe koszty eksploatacyjne.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczna eksploatacja maszyny, bezpieczna praca

Bezpieczeństwo eksploatacji maszyny, dzięki redukcji wyładowań iskrowych podczas zimnego rozruchu.
Bezpieczniejsza praca w obszarach zagrożonych wybuchem.

Zwiększenie dostępności systemu

Zwiększona żywotność układu

Wydłużona żywotność układu.

PobierzReferencje: Redukcja wyładowań elektrostatycznych dzięki Stat-X®

Pobierz referencje w formacie PDF

Zawsze chętnie służymy radą!

Skontaktuj się z zespołem specjalistów HYDAC.

Napisz wiadomość e-mail

Więcej informacji w katalogu

Zachowaj zimną krew – dzięki modernizacji
 Bezpieczeństwo funkcjonalne