Optimering af din bortskaffelses- og genindvindingsteknologi

Nutidens affaldshåndtering kommer til at udvikle sig betydeligt i fremtiden. En forbedring af affalds-, bortskaffelses- og genindvindingsteknologien har mange fordele, som alle vil få gavn af. Det beskytter vores sundhed og tjener til at erstatte råmaterialer og genindvinde råmaterialer. HYDAC leverer løsninger til effektiv og omkostningseffektiv affaldsbortskaffelse.

Løsninger fra HYDAC

  • Containerkomprimatorer
  • Pressere
  • Briketteringspresser
  • Knusningsudstyr
  • Pressere til skrot
  • Transportbåndssystemer
  • Sorteringssystemer
  • Affaldsforbrændingsanlæg

Downloads