Generelle vilkår

Leveringsbetingelser

NL09

Alminnelige leveringsbetingelser

for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr/utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige.

 

Utgitt i 2009 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, samt Teknikföretagen, Sverige

Retur kun etter avtale.

Download The following general terms and conditions are available for download as PDF files: