Personvernerklæring

Personverninformasjon for nettstedene våre


Generell informasjon om innsamling av personopplysninger


Operatøren av dette nettstedet ("Vi", "Oss", "Vår", "Vårt" og "Våre") tar beskyttelse av personopplysningene dine svært alvorlig. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler og beskytter personopplysningene som samles inn og behandles via dette nettstedet eller tilknyttede nettsteder ("nettsted"). Den består av en "Oppsummeringserklæring" (se nedenfor under 1), en "Detaljert erklæring" (se nedenfor under 2.).


Personopplysninger ("personopplysninger") er all informasjon (som din tiltale (tittel), ditt navn, din adresse, din e-postadresse, ditt telefonnummer, dine bankopplysninger, ditt kredittkortnummer, din IP-adresse osv.) som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den "registrerte"). Personopplysningene dine vil kun bli behandlet av oss i samsvar med bestemmelsene i EU-forordningen 2016/679 (EU General Data Protection Regulation "GDPR") og de andre bestemmelsene i gjeldende nasjonale personvernlover.


Personopplysningene dine vil kun bli behandlet hvis du har samtykket i behandlingen eller dersom behandlingen er tillatt ved lov. Innholdet i disse personvernretningslinjene informerer deg om typen, omfanget og formålet med behandlingen av personopplysningene dine.


Disse personvernretningslinjene gjelder kun nettstedet vårt og andre tjenester. Dersom du blir omdirigert til tredjepartsnettsteder via lenker fra nettstedet vårt, må du finne og lese informasjon selv på disse nettstedene om behandlingen av personopplysningene dine.

1. Oppsummerende erklæring


1.1 Bruksområde, registrert person og behandlingsansvarlig

Disse personvernretningslinjene gjelder kun for innsamling og behandling av personopplysninger til brukere av nettstedet vårt eller tilknyttede nettsteder eller selskapene i konsernet. Behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som samles inn og behandles i forbindelse med bruken av nettstedet, er operatøren av nettstedet. Dersom en annen behandlingsansvarlig behandler personopplysninger om hvordan du bruker dette nettstedet, vil du motta egne personvernretningslinjer.

1.2Hvordan du kan kontakte oss og vårt personvernombud

Du kan kontakte oss via post ved å bruke kontaktopplysningene oppgitt i kolofonen.

Du kan kontakte vår personvernansvarlige via post på følgende adresse: HYDAC Verwaltung GmbH, Abteilung Datenschutz, Industriestraße, 66280 Sulzbach/Saar, Tyskland eller på følgende e-postadresse: privacy@hydac.com.

1.3Kategorier av personopplysninger, formål med behandlingen og rettslig grunnlag

Vedlegg 1 "Personopplysninger" til disse personvernretningslinjene inneholder detaljert informasjon om (i) kategoriene av personopplysninger som vi samler inn fra deg; (ii) formålene som vi behandler disse personopplysningene for; og (iii) det rettslige grunnlaget for innsamling og behandling av personopplysningene dine. Hvis behandlingen er til et annet formål, vil vi gi deg mer informasjon.

1.4Mottakere og kategorier av mottakere av personopplysningene

Vi overfører personopplysningene dine til andre selskaper i konsernet. Vi bruker interne og eksterne tjenesteleverandører til å tilby tjenester og produkter på våre vegne. Dine personopplysninger overføres til tjenesteleverandørene for dette formålet. I selskapet og selskapene i konsernet og ved bruk av tjenesteleverandørene er all tilgang til personopplysningene dine i forbindelse med din bruk av nettstedet begrenset til personene som absolutt trenger disse opplysningene for å utføre sine jobbplikter.

Vi vil avsløre personopplysningene dine til offentlige myndigheter, domstoler, eksterne rådgivere og lignende tredjeparter som er offentlige organer i den grad det kreves eller tillates av gjeldende lov.

Vi videreformidler kun personopplysninger til mottakere i den grad det er nødvendig.

1.5Dataoverføringer utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS")

Enkelte av mottakerne av personopplysningene befinner seg utenfor EØS eller har kontorer der. Ved å inngå hensiktsmessige dataoverføringsavtaler eller andre hensiktsmessige tiltak sørger vi for at slike mottakere utenfor EØS gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, og at egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er på plass for å beskytte personopplysningene. Annen overføring utover dette er underlagt tilsvarende lovkrav.

1.6Omfang og varighet av lagring

Dine personopplysninger vil kun bli behandlet av oss og/eller våre tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller for å oppfylle tjenesteleverandørenes forpliktelser overfor oss. Behandling i samsvar med gjeldende personvernlover skjer kun i perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som personopplysningene behandles for. Når formålet med databehandlingen ikke eksisterer lenger, vil personopplysningene bli slettet fra systemene og/eller registre og/eller det vil bli iverksatt tiltak for å anonymisere personopplysningene på riktig måte slik at du ikke lenger kan identifiseres fra disse dataene. Dette gjelder ikke dersom vi og/eller våre tjenesteleverandører er forpliktet til å beholde opplysningene dine utover dette:

 • for å overholde rettslige eller regulatoriske forpliktelser som vi og/eller våre tjenesteleverandører er underlagt, med
 • hensyn til lovbestemte frister for rettslige skritt, eller
 • ellers har tillatelse til å lagre personopplysninger.

1.7Dine rettigheter

I samsvar med gjeldende personvernlover og -forordninger (som GDPR) har du følgende rettigheter: (i) retten til tilgang; (ii) retten til å få en kopi av personopplysningene dine under behandling; (iii) retten til retting; (iv) retten til sletting ("retten til å bli glemt"); (v) retten til begrensning av behandlingen; (vi) retten til dataportabilitet; (vii) retten til å protestere; og (viii) retten til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for personvern. Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Slik tilbaketrekking påvirker ikke lovligheten av behandlingen som fant sted før tilbaketrekkingen av samtykket.

1.8Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier på nettstedet

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på nettstedet vårt. Du finner detaljert informasjon om dette i våre retningslinjer for informasjonskapsler under punkt 5.

1.9Personopplysninger som kreves for inngåelse eller oppfyllelse av kontrakten

Du trenger kun å oppgi personopplysningene som er merket som obligatoriske i de relevante skjemaene på nettstedet vårt. Uten disse personopplysningene kan den ønskede kontrakten ikke inngås eller en eksisterende kontrakt ikke lenger utføres og må kanskje kanselleres.

Personopplysninger som ikke er merket som obligatoriske i de tilsvarende skjemaene på nettstedet vårt, trenger ikke oppgis.

1.10Endringer i disse personvernretningslinjene

Disse personvernretningslinjene kan endres. Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere disse personvernretningslinjene når som helst. Du kan se gjeldende versjonsdato på disse personvernretningslinjene nederst på siden.

2. Detaljerte notater


2.1Kategorier av personopplysninger, formål med behandlingen og rettslig grunnlag

I vedlegg 1 "Personopplysninger" til disse personvernretningslinjene finner du detaljert informasjon om

 • kategoriene av personopplysninger som du aktivt oppgir til oss (f.eks. ved å sende oss en e-post) og som vi samler inn i tillegg til andre personopplysninger.
 • formålene som vi behandler disse kategoriene av personopplysninger for; og
 • det rettslige grunnlaget som gjelder på tidspunktet for innsamling og behandling av personopplysningene dine.


Vi bruker også informasjonskapsler og lignende teknologier på nettstedet vårt. Du finner detaljert informasjon om dette på:Vær oppmerksom på at vi kun vil behandle personopplysningene dine til andre formål hvis:

 • vi er forpliktet til å gjøre det på grunn av rettslige krav (f.eks. overføring til domstoler eller rettshåndhevende myndigheter);
 • hvis du har samtykket i den respektive behandlingen; eller
 • dersom behandlingen er lovlig etter annen gjeldende lov.


Hvis behandlingen utføres for et annet formål, vil vi gi deg mer informasjon.


2.2Mottakere og kategorier av mottakere

Vi overfører personopplysningene dine til mottakerne og kategoriene av mottakere som er oppført nedenfor for de respektive formålene og i den grad det er nødvendig:


I selskapene i konsernet

Vi deler personopplysningene dine med andre selskaper for følgende formål,


 • for gjennomføring av markedsføringstiltak. Slike dataoverføringer utføres på grunnlag av art. 6 § 1 lit. a) eller f) i GDPR,
 • for (før-)kontraktmessig behandling og oppfyllelse av din henvendelse til stedet som er ansvarlig for deg på grunnlag av art. 6 § 1 lit. f) i GDPR eller
 • for andre henvendelser til spesifikke selskaper i konsernet som er mottatt via sentrale kommunikasjonskanaler

(En liste over disse andre HYDAC-konsernselskapene finner du her: https://www.hydac.com/no-no/lokasjon)


Tjenesteleverandører (interne og eksterne)

Vi bruker både eksterne og interne tjenesteleverandører for å tilby tjenester og produkter på våre vegne og videreformidle personopplysningene dine til dem for dette formålet.


Våre tjenesteleverandører er kontraktmessig forpliktet til å behandle disse personopplysningene på våre vegne under tilsvarende instruksjoner, i den grad dette er nødvendig for de respektive behandlingsformålene og for å beskytte personopplysningene dine på en hensiktsmessig måte.

Våre tjenesteleverandører kan ikke behandle eller utlevere personopplysningene dine på annen måte med mindre dette er tillatt ved lov. Vi deler personopplysningene dine med tjenesteleverandørene som er oppført i "Tjenesteleverandører"-vedlegget til disse personvernretningslinjene.


Offentlige myndigheter, domstoler, eksterne konsulenter og sammenlignbare tredjeparter

I den grad det kreves eller tillates av gjeldende lov for å

 • sikre overholdelse av gjeldende lover,
 • besvare offisielle henvendelser eller
 • forespørsler fra myndigheter om å overholde gjeldende juridiske krav,
 • beskytte rettighetene, personvernet, sikkerheten eller eiendelene til våre besøkende, gjester, ansatte eller allmennheten,
 • for å gjøre oss i stand til å benytte mulige rettsmidler eller for å forhindre eller begrense mulig tap eller skader som vi kan lide,
 • håndheve vilkårene for bruk av nettstedene våre (https://www.hydac.com/en/netiquette), og
 • for å reagere på en nødssituasjon. Slike dataoverføringer er basert på art. 6 § 1 lit. a), c) eller f) i GDPR.
 • Innenfor konsernet og tjenesteleverandørene er tilgangen til personopplysningene dine i forbindelse med din bruk av nettstedet eller andre tjenester begrenset til de personene som absolutt trenger disse dataene for å utføre sine jobbplikter.


2.3Dataoverføringer utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS")

Overføring av data til USA: EU-U.S. Data Privacy Framework, UK Extension to the EU-U.S. Data Privacy Framework og Swiss-U.S. Data Privacy Framework (DPF)


HYDAC-konsernets selskaper overholder avtalen mellom EU og USA, den britiske utvidelsen av avtalen mellom EU og USA og rammeverket for personvern mellom Sveits og USA.


Du finner mer informasjon på det amerikanske handelsdepartementets nettsted for Privacy Shield-avtalen. https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

Personopplysningene som HYDAC samler inn, kan bli lagret og behandlet i ulike land, inkludert USA. Som regel lagres de i Tyskland.

Vi overfører personopplysninger fra EØS-området, Storbritannia og Sveits til andre land. Noen av disse landene har ikke samme personvernlovgivning som EU. I slike tilfeller bruker vi juridiske avtaler for å sikre at opplysningene dine er beskyttet.


HYDAC-selskapene i USA, som er oppført i vår egenerklæring (lenke kommer snart), overholder også prinsippene for personvern.

Som en del av overføringen av data innen HYDAC-konsernet til USA, sender vi dem til våre tilknyttede selskaper (HYDAC Technology Corporation, Schroeder Industries LLC).


HYDAC overholder Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA, den britiske utvidelsen av Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA og Privacy Shield-rammeverket mellom Sveits og USA som fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet.


HYDAC har fastslått at vi overholder EU-U.S. Privacy Shield-prinsippene for behandling av personopplysninger som overføres fra EU i henhold til EU-U.S. Privacy Shield-rammeverket og Storbritannia (inkludert Gibraltar) i henhold til den britiske utvidelsen av EU-U.S. Privacy Shield-rammeverket.


HYDAC har også sertifisert at vi overholder prinsippene i det sveitsisk-amerikanske Privacy Shield-rammeverket med hensyn til behandling av personopplysninger som overføres fra Sveits i henhold til det sveitsisk-amerikanske Privacy Shield-rammeverket. Vi er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger som vi mottar og overfører til tredjeparter som opptrer på våre vegne i henhold til Privacy Shield-avtalen. I henhold til personvernavtalen er vi ansvarlige hvis vår agent behandler personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernavtalen, med mindre vi kan bevise at vi ikke er ansvarlige for skaden.


Hvis det er motstrid mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og prinsippene i Privacy Shield-rammeverket mellom EU og USA og/eller Privacy Shield-rammeverket mellom Sveits og USA, er det prinsippene som gjelder. Du finner mer informasjon om Privacy Shield-avtalen og vår sertifisering på nettstedet til det amerikanske handelsdepartementet.


Hvis du har spørsmål eller klager angående vår deltakelse i Privacy Shield-rammeverket, kan du kontakte oss via e-post på privacy@hydac.com. For klager som ikke kan løses direkte av oss, vil vi samarbeide med de relevante personvernmyndighetene. Tvister med britiske borgere vil bli løst av UK Information Commissioner. Konflikter med sveitsiske borgere vil bli løst i samarbeid med Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC). Hvis du trenger kontaktinformasjon til personvernmyndighetene, kan du kontakte oss. Som beskrevet i personvernerklæringen finnes det en bindende voldgiftsprosedyre for klager som ikke kan løses på annen måte. HYDAC er underlagt etterforsknings- og håndhevingsmyndigheten til U.S. Federal Trade Commission (FTC).


Du finner mer informasjon om DPF her:

 • EUs databeskyttelsesmyndigheter (DPA) https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
 • UK Information Commissioner's Office (ICO) https://ico.org.uk/make-a-complaint/uk-extension-to-the-eu-us-data-privacy-framework-complaints-tool/
 • Det sveitsiske føderale datatilsynet (FDPIC) https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/deredoeb/kontakt/kontaktformular_uebrige.html


2.4Omfang og varighet av lagring


I samsvar med gjeldende personvernlover vil personopplysningene dine lagres av HYDAC og/eller våre tjenesteleverandører kun i den utstrekning og med varighet som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller for å oppfylle tjenesteleverandørenes forpliktelser overfor oss.


Når personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for formålet med behandlingen, vil de bli slettet fra systemene og/eller registrene og/eller det vil bli iverksatt tiltak for å anonymisere dem på en sikker måte slik at du ikke lenger kan identifiseres fra personopplysningene dine. Vi og/eller tjenesteleverandørene våre må imidlertid beholde personopplysningene dine for å overholde eventuelle juridiske eller regulatoriske forpliktelser som HYDAC og/eller tjenesteleverandørene våre er underlagt. Dersom det innledes rettslige søksmål, vil personopplysningene bli lagret til slutten av dette søksmålet, inkludert eventuelle ankefrister. Vi kan også beholde personopplysninger hvis dette er tillatt i henhold til gjeldende lov.


I den grad en mer detaljert beskrivelse er mulig, finner du detaljert informasjon i vedlegg 1 "Personopplysninger" til disse personvernretningslinjene.


2.5Dine rettigheter

Hvis du har samtykket i behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket med virkning for fremtiden. Slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen. I samsvar med gjeldende personvernlover og -forordninger (som GDPR) kan du utøve følgende rettigheter ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen i punkt 7:


Rett til informasjon: Du har rett til å få informasjon om, og i så fall hvilke, personopplysninger som behandles av oss. Retten til innsyn omfatter bl.a. informasjon om formålene med behandlingen, hvilke kategorier av personopplysninger det gjelder og mottakere og kategorier av mottakere av personopplysningene. Dette er imidlertid ikke en ubegrenset rettighet, og andre personers interesser kan begrense din rett til innsyn. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene som er gjenstand for behandlingen. Dersom du ønsker flere kopier, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrative kostnader.


Rett til retting: Du har rett til å be om retting av unøyaktige personopplysninger om deg. Avhengig av formålet med behandlingen har du rett til å få utfylt ufullstendige personopplysninger, noe som kan gjøres ved å sende inn en tilleggsopplysning.


Rett til sletting ("retten til å bli glemt"): Under visse omstendigheter har du rett til å be om sletting av personopplysninger om deg, og vi kan være forpliktet til å slette slike personopplysninger av bestemte grunner.


Rett til begrensning av behandlingen: Under visse omstendigheter har du rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. I slike tilfeller vil de aktuelle personopplysningene bli merket og kan kun behandles av oss til bestemte formål.


Rett til dataportabilitet: Under visse omstendigheter har du rett til å motta personopplysningene om deg, som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse dataene til en annen organisasjon uten hindring fra vår side.


Rett til å protestere: Du har når som helst rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine fra vår side på grunn av grunner knyttet til din spesifikke situasjon der slik behandling er nødvendig for formålet med de legitime interessene våre eller til en tredjepart, unntatt der slike interesser overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger, spesielt der den registrerte er et barn, inkludert profilering basert på disse bestemmelsene. Vi vil ikke lenger behandle personopplysningene dine med mindre vi kan påvise overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter eller for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.


Hvis personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål der dette er tillatt uten ditt forhåndssamtykke, har du også rett til når som helst å protestere mot behandling av personopplysninger om deg for slike markedsføringsformål. Dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring. I slike tilfeller vil personopplysningene dine ikke lenger bli behandlet av oss for disse formålene.


Rett til å klage: I tillegg til rettighetene ovenfor har du også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for personvern.


2.6Personopplysninger som kreves for inngåelse eller oppfyllelse av kontrakten


Du behøver bare oppgi personopplysningene som vi trenger for å inngå og gjennomføre et forretningsforhold med deg eller som vi er rettslig forpliktet til å samle inn. Slike personopplysninger er merket som obligatorisk informasjon i de respektive feltene på nettstedet vårt. Uten disse personopplysningene vil vi ikke kunne inngå den forespurte kontrakten eller – hvis du fjerner dem på et senere tidspunkt – vil vi ikke lenger være i stand til å oppfylle en eksisterende kontrakt og kan måtte si den opp.

Personopplysninger som ikke er merket som obligatoriske i de tilsvarende feltene på nettstedet vårt, må ikke oppgis.

I følgende tilfeller kan vi bare levere tjenesten vår og/eller inngå en kontrakt hvis du gir oss de relevante dataene:

 • Kjøpekontrakter: Virksomhetens data (adresse, kontaktinformasjon, registreringsnummer etc.), kontaktperson (tittel, etternavn, fornavn, telefon og internnummer, e-postadresse, stilling, avdeling, sted);
 • Nyhetsbrevabonnement: e-postadresse, tittel, etternavn, fornavn, interesser (bransjer, trender og emner)

Annen informasjon om vårt nyhetsbrev finner du i vedlegg 1 "Nyhetsbrev" til disse personvernretningslinjene.


3.Navn og adresse på den ansvarlige


Databehandler i betydningen av art. 4 nr. 7 GDPR er:


HYDAC International GmbH

Industriestrasse

66280 Sulzbach/Saar

Tyskland

Telefon: +49 (0) 68 97 509-01

E-post: info@hydac.com

Nettsted: https://www.hydac.com


Kontaktinformasjon til personvernanvarlig

Vi har oppnevnt en felles personvernansvarlig for våre selskaper.

Denne personen kan kontaktes på adresse


HYDAC Verwaltung GmbH Data Protection Department Industriestrasse

66280 Sulzbach/Saar Tyskland

Telefon: +49 (0) 68 97 / 509 01

E-post: privacy@hydac.comFor at du enkelt skal kunne nå oss og også kommunisere med oss på ditt nasjonale språk, finner du kontaktinformasjonen til personvernkoordinatorene i landene og selskapene nedenfor.


Selskap
Land
e-post

HYDAC EOOD

HYDAC A/S

HYDAC OY

HYDAC S.à.r.l.

HYDAC Accessories GmbH

HYDAC Cooling GmbH

HYDAC Digital GmbH

HYDAC Drive Centre GmbH

HYDAC Electronic GmbH

HYDAC FluidCareCenter GmbH

HYDAC Fluidtechnik GmbH

HYDAC Filter Systems GmbH

HYDAC Filtertechnik GmbH

HYDAC International GmbH

H.I.B. Systemtechnik GmbH

HYDAC Mobilhydraulik GmbH

HYDAC Process Technology GmbH

HYDROSAAR GmbH

HYDAC Sales Centre GmbH

HYDAC SYSTEMS & SERVICES GmbH

HYDAC Technology GmbH

INVENOX GmbH

Kraeft GmbH System Technology

marpitec GmbH

HYDAC PTK Production Technology GmbH

RT-Filtertechnik GmbH

IBS Technology S.p.A.

HYDAC S.p.A.

HYDAC d.o.o.

HYCOM B.V.

Hydrodynamics B.V.

HYDAC BV

HYDAC AS

HYDAC Hydraulik-Gesellschaft mbH

HYDAC Sp.z o.o.

HYDAC Technologia Unipessoal, LDA.

S.C. HYDAC SRL

HYDAC AB

Unjo AB

HYDAC AG

HYDAC Electronic s.r.o.

HYDAC, s.r.o.

HYDAC d.o.o.

HYDAC Technology, S.L.

Bulgaria

Danmark

Finland

Frankrike

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Tyskland

Italia

Italia

Kroatia

Nederland

Nederland

Nederland

Norge

Østerrike

Polen

Portugal

Romania

Sverige

Sverige

Sveits

Slovakia

Slovakia

Slovenia

Spania

dataprivacy-bg(at)hydac.com

dataprivacy-dk(at)hydac.com

dataprivacy-fi(at)hydac.fi

dataprivacy-fr(at)hydac.com

dataprivacy-hac(at)hydac.com

dataprivacy-hc(at)hydac.com

dataprivacy-hd(at)hydac.com

dataprivacy-hdc(at)hydac.com

dataprivacy-he(at)hydac.com

dataprivacy-hfcc(at)hydac.com

dataprivacy-hfl(at)hydac.com

dataprivacy-hfs(at)hydac.com

dataprivacy-hft(at)hydac.com

dataprivacy-hi(at)hydac.com

dataprivacy-hib(at)h-i-b.de

dataprivacy-hmh(at)hydac.com

dataprivacy-hpt(at)hydac.com

dataprivacy-hr(at)hydac.com

dataprivacy-hsc(at)hydac.com

dataprivacy-hss(at)hydac.com

dataprivacy-ht(at)hydac.com

dataprivacy-invenox(at)invenox.de

dataprivacy-kraeft(at)kraeft-systemtechnik.de

dataprivacy-marpitec(at)marpitec.de

dataprivacy-ptk(at)hydac.com

dataprivacy-rt(at)rt-filter.de

dataprivacy-ibs(at)hydac.com

dataprivacy-it(at)hydac.com

dataprivacy-cro(at)hydac.com

dataprivacy-hycom(at)hycom.nl

dataprivacy-hydro(at)hydrodynamics.nl

dataprivacy-nl(at)hydac.com

dataprivacy-no(at)hydac.no

dataprivacy-at(at)hydac.com

dataprivacy-pl(at)hydac.com.pl

dataprivacy-pt(at)hydac.pt

dataprivacy-ro(at)hydac.com

dataprivacy-se(at)hydac.se

dataprivacy-unjo(at)unjo.com

dataprivacy-ch(at)hydac.com

dataprivacy-he-sk(at)hydac.com

dataprivacy-sk(at)hydac.sk

dataprivacy-sl(at)hydac.com

dataprivacy-es(at)hydac.es


4. Endring av denne personvernerklæringen

Disse personvernretningslinjene kan endres – f.eks. på grunn av implementering av nye teknologier eller innføring av nye tjenester eller funksjoner. Vi forbeholder oss retten til å endre eller supplere disse personvernretningslinjene når som helst. Vi vil publisere endringene på https://www.hydac.com/no-no/personvernerklaering/.


Versjon
Dato

Versjon 2.5

Versjon 3.0

Versjon 3.5

02/2023

08/2023

10/2023


6. Mer informasjon om personvern i form av en nedlasting


Nedlastingsbeskrivelse
nedlasting
Personvernerklæring immaterielle rettigheter

Lenke til PDF fil
7. Informasjonskapsler og andre teknologier

Våre nettsteder bruker såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små datapakker og forårsaker ingen skade på enheten din. De lagres på enheten enten midlertidig i varigheten til en økt (øktinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk ved slutten av besøket. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på enheten til du sletter dem selv eller de slettes automatisk av nettleseren din.


I noen tilfeller kan også informasjonskapsler fra tredjepartsselskaper lagres på enheten din når du besøker nettstedet vårt (tredjepartsinformasjonskapsler). Disse gjør det mulig for oss eller deg å bruke visse tjenester fra tredjepartsselskapet (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har ulike funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nødvendige, fordi visse nettstedfunksjoner ikke ville fungere uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler brukes til å evaluere brukeratferd eller vise annonser.


Du kan se hvilke informasjonskapsler vi bruker når du bruker nettstedet vårt i listen på slutten:


Informasjonskapsler som er nødvendige for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen, for å tilby visse funksjoner du har bedt om (f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller for å optimalisere nettstedet (f.eks. informasjonskapsler for å måle nettpublikum) (nødvendige informasjonskapsler) lagres på grunnlag av art. 6 § 1 lit. f i GDPR, med mindre annet rettslig grunnlag er angitt. Nettstedets operatør har en legitim interesse i lagring av nødvendige informasjonskapsler for å kunne levere teknisk feilfrie og optimerte tjenester. Dersom samtykke til lagring av informasjonskapsler og sammenlignbare gjenkjenningsteknologier er anmodet, utføres behandlingen kun på grunnlag av dette samtykket (Art. 6 § 1 lit. a i GDPR og § 25 § 1 TTDSG); samtykke kan tilbakekalles når som helst.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og kun tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for enkelte tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler ved lukking av nettleseren. Hvis informasjonskapsler er deaktivert, kan funksjonaliteten til dette nettstedet bli begrenset.

I den grad informasjonskapsler brukes av tredjepartsselskaper eller til analyseformål vil vi informere deg om dette separat i forbindelse med disse personvernretningslinjene og om nødvendig be om ditt samtykke.


Samtykke via en consent manager

Nettstedet vårt bruker Onetrusts samtykketeknologi for å innhente samtykke til lagring av visse informasjonskapsler på enheten din eller til bruk av visse teknologier og for å dokumentere disse i samsvar med personvernbestemmelser. Leverandøren av denne teknologien er Onetrust Technology Ltd, 82 St John Street, London, Storbritannia, EC1M 4JN (heretter kalt "ConsentManager").

Når du går inn på nettstedet vårt, opprettes en tilkobling til Onetrust-serverne for å innhente ditt samtykke og andre erklæringer om bruk av informasjonskapsler. Onetrust lagrer deretter en informasjonskapsel i sluttenheten din for å kunne tildele samtykkene som er gitt eller tilbakekallelsen av dem til deg. Dataene som samles inn på denne måten lagres til du selv sletter Onetrust-leverandørens informasjonskapsel eller formålet med lagring av dataene ikke lenger gjelder. Obligatoriske lovpålagte oppbevaringsforpliktelser påvirkes ikke av dette.

Onetrust brukes til å innhente det lovpålagte samtykket til bruk av informasjonskapsler. Rettsgrunnlaget for dette er art. 6 § 1 lit. c i GDPR.

Ordrebehandling

Vi har inngått en databehandlingsavtale (DPA) med ovennevnte leverandør. Dette er en kontrakt foreskrevet av personvernloven, som garanterer at leverandøren kun vil behandle personopplysningene til våre besøkende på nettstedet i samsvar med våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.


Beskrivelse/omfang av databehandlingen
Rettslig grunnlag for databehandlingen
Formålet med databehandlingen
Varighet av lagringen
Mulighet for protest og fjerning
 • Informasjon om nettlesertype og versjon som brukes
 • brukerens operativsystem
 • internettleverandøren til brukeren
 • IP-adressen til brukeren
 • Dato og klokkeslett for tilgang
 • Nettsteder som brukerens system får tilgang til nettstedet vårt fra
 • Nettsteder som brukerens system får tilgang til via nettstedet vårt

Hvis informasjonskapsler eller informasjonskapsellignende teknologier brukes i forbindelse med databehandlingen, utføres lagring av informasjon i sluttbrukerens enhet eller tilgang til informasjon som allerede er lagret i sluttbrukerens enhet i samsvar med § 25 (1) TTDSG og videre databehandling iht. 6 (1) GDPR. Dersom bruk av informasjonskapsler anses som absolutt nødvendig, gjøres dette på grunnlag av § 25 (2) TTDSG og videre databehandling iht. 6 (1) GDPR.


Beskyttelse av legitime interesser danner det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av teknisk nødvendige informasjonskapsler.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler for analyseformål er samtykke dersom brukeren har samtykket i denne bruken.

Formålet med å bruke teknisk nødvendige informasjonskapsler er å gjøre det enklere for brukere å bruke nettsteder. Enkelte funksjoner på våre nettsteder kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. Disse funksjonene krever at nettleseren gjenkjennes selv om brukeren forlater nettstedet. Du kan se hvilke informasjonskapsler vi bruker og til hvilket formål, via følgende lenke:
Brukerdataene som samles inn ved hjelp av teknisk nødvendige informasjonskapsler, brukes ikke til å opprette brukerprofiler.

Analyseinformasjonskapsler brukes til å forbedre kvaliteten på nettstedet og innholdet. Analyseinformasjonskapslene viser oss hvordan nettstedet brukes. Dette gjør at vi kontinuerlig kan optimere nettstedet. Disse formålene utgjør vår legitime interesse i å behandle dataene i samsvar med vår legitime interesse.

Lagringsperioden avhenger av informasjonskapselen som brukes. Informasjonskapsler som behandles når nettstedet åpnes:


Du kan se lagringsperioden i listen nedenfor.

Du kan deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din.

Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Dersom informasjonskapsler er deaktivert for nettstedet, kan det hende at det ikke lenger er mulig å bruke alle funksjoner i full utstrekning. Hvis du har samtykket i bruk av analyseinformasjonskapselen og ønsker å trekke tilbake samtykket, finner du denne innstillingen under
Type informasjonskapsel og varighet av lagring
1.0TIMESTAMP