HYDAC opplæringsenhet for hydraulikk Den moderne opplæringssmetoden for førsteklasses praktisk opplæring i hydraulikk

For å støtte teoretisk utdanning og for opplæringsformål, ble den praktiske HHT2 opplæringspakken i hydraulikk utviklet av HYDAC.

Praktisk hydraulikk, moderne og interaktiv

Bygget med robuste HYDAC-komponenter i oppdatert industriell design, er opplæringsenheten for hydraulikk, HHT2, en integrert altomfattende strategi for emnet hydraulikk –med et bredt spekter av alternativer og tilhørende øvelser.

Forskjellige pakker kan velges etter behov, et stort utvalg av innhold innenfor emnet hydraulikk kan læres:

 • Manuelt operert standard hydraulikk
 • Elektrohydraulikk
 • Proporsjonal teknologi
 • Måleutstyr
 • PLS-pakke for omfattende oppgaver for emnet åpne og lukkede kretser
 • Digital pakke 4.0 for utvidet konnektivitet

En eller to arbeidsstasjoner som kan brukes uavhengig av hverandre gjør at alle øvingsoppgaver kan kartlegges på én enkelt enhet Opplæringsenheten HHT2 gjør hydraulikk til en praktisk opplevelse. Den gjør det mulig å anvende teoretisk kunnskap enkelt, uten søl og med mye moro i grupper på opptil seks deltagere samtidig.

Med sine robuste industrikomponenter gir hydraulikkopplæringsenheten fra HYDAC en integrert altomfattende strategi. Alle hydrauliske øvelser kan utføres ved hjelp av en enkelt enhet.

Tekniske karakteristikker, Hydraulikk opplæringsenhet HHT2

Aggregat

 • Hastighetsstyrt KINESYS kraftforsyning for 230 V / 50 Hz, trefas er ikke påkrevd
 • Pumpe med lav støy (<50 dBa ved 1 meters avstand)
 • Gjennomstrømning 3,7 l/min per arbeidsstasjon
 • Trykkportene kan kobles inn/ut separat
 • Ikke-justerbar maksimal trykkgrense
 • Automatisk trykkavlasting av tanken under kobling
 • Andre spenningsområder på forespørsel

Komponenter

 • Industrikomponenter fra HYDAC produktsortimentet (praktisk)
 • Kan plasseres fritt på profilveggen
 • Patentert monteringssystem
 • Tiltalende utseende med anodiserte aluminiumblokker

Fremtidsrettet opplæring i den digitaliserte æraPraktisk undervisning i digital kompetanse

Den fortløpende utviklingen av digitalisering viser ingen tegn til å saktne, heller ikke i bransjen for teknisk utdannelse. Det er derfor behov for økt kompetanse innen digital informasjonsbehandling i mekatronikk, elektroteknikk, maskinteknikk og produksjonsteknologi. Alle som ønsker å gi opplæring med fremtidig potensiale, må derfor inkorporere nye digitale teknologier i sin opplæringsstrategi

For å oppfylle disse kravene har HYDAC inkludert den digitale pakken 4.0 i sin opplæringsenhet for hydraulikk:

 • Integrering av alle elektroniske komponenter i et separat rack
 • Innsamling, visning, overføring og lagring av målte data
 • De riktige metodene for å håndtere måledata kan dermed læres på en enkel og praktisk måte.
 • Integrasjon av HYDAC-komponenter som sensorer og grensesnitt, kan dermed enkel samhandle med andre HYDAC-pakker
 • Programvaren som brukes er skreddersydd til våre kunders behov og kan fleksibelt tilpasses for å passe dine behov.

Dette brukervennlige og opplæringsorienterte systemet gjør det mulig for brukere å arbeide seg gjennom arbeidsrelaterte situasjoner direkte knyttet til praksis og dermed komme opp med ulike løsninger og handlingsstrategier.

Med den hydrauliske opplæringspakken fra HYDAC er vi allerede godt rustet for morgendagens digitale arbeidsverden.

Tekniske egenskaper og tilbehør, digital pakke 4.0

 • Rullende 19" stativ
 • Holder for bærbar måle, visning- og analyseenhet HMG 4000
 • Integrert PLS
 • CSI-C-11 – i4.0-kompatibelt tilstandssensorgrensesnitt for væskeorientert maskintilstandsovervåking
 • CS1320 partikkelsensor for mineraloljebaserte væsker
 • IO-Link Master
 • HPT 1446S – i4.0-kompatibel smartsensor for trykk
 • AS 1008 vannsensor
 • DATA+ edge-computing-enhet
 • Ekstra kabel
 • Koblingsskap med hovedbryter
 • Kan enkelt utvides

Et raskt blikk på HYDACs hydrauliske opplæringspakke

 • Praktisk hydraulisk enhet med robuste komponenteri et industrielt design fra den ledende produsenten HYDAC og i samsvar med kravene til det føderale instituttet for yrkesutdannelse og opplæring
 • Da hydrauliske arbeidspakker kan velges etter behov, kan opplæringen bestå av mange forskjellige emner
 • Det kan foreligge finansiell støtte fra staten til kjøp av hydrauliske opplæringsenheter og digitalpakken 4.0.
 • Godt gjennomtenkt, omfattende konsept med alt fra en leverandør:: trener, aggregat, komponenter, opplæringsoppgaver og kontakter
 • Vellykket kombinasjon av form og funksjon
 • Hydraulisk opplæringsenhet veldig stille og energibesparende takket være drivsystem med variabel hastighet
 • Enkel betjening og verktøy-fri utforming av kretsen
 • Svært robust, lite lekkasje industrielle tilkoblinger
 • Modulært, derfor et svært fleksibeltsystem som kan utvides
 • Integrasjon av ytterligere tilleggskomponenter er svært enkel
 • Skuffekabinett og slangeholder for ryddig og ren lagring
 • Igangsetting sammen med fagfolk og opplæring på stedet ved behov

HYDAC tilbyr tilleggsservice for den hydrauliske opplæringsenheten HHT2

 • Støtte til å søke om midler med "DigitalPakt Schule"
 • Forskjellige øvelser og oppgaver for opplæringsenheten
 • Igangkjøringspakke
 • Vedlikehold av den hydrauliske opplæringsenheten gis av HYDAC
 • Grunnkurs i Hydraulikk opplæring
 • Avanserte hydraulikkseminarer
 • Hydraulikk system og styringsteknikk
 • Spesialiserte, service-relaterte seminarer
 • Spesielle e-learning-kurs

Vanlige spørsmål (FAQ)

Hvor støyende er opplæringsenheten? Er det mulig å ha en samtale eller gi opplæring når den er slått på?

Når de hydrauliske opplæringsenhetene ble designet, var vi spesielt oppmerksomme på støynivået. Et lydnivå på 46 til 50 dBA (med 1 meters avstand) oppnås i systemet gjennom en justerbar frekvensenhet. Dette betyr at du kan ha en samtale uten problemer mens enheten er slått på.

Hvilken kraftforsyning krever opplæringsenheten?

De integrerte kraftenhetene i de hydrauliske opplæringsenhetene er kompatible med vanlige, jordete stikkontakter (Schuko) (1x 230 V, 50 Hz). Trefaset strømforsyning er ikke påkrevd. Andre versjoner og andre spenninger er tilgjengelig; ta kontakt med oss for mer informasjon. Du finner ytterligere opplysninger i produktkatalogen for vår HHT2 Hydraulikk opplæringsenhet.

På den annen side krever aggregatet for mobil trening tre faser (3x 400 V, 50 Hz), og det kreves en CEE 400 V 16 A-kontakt. Se produktkatalog: Belastningssensor.

I hvilket trykkområde og med hvilke gjennomstrømninger opererer opplæringsenheten?

Aggregatet i den hydrauliske opplæringsenheten yter 3,7 l/min per arbeidsstasjon. Driftstrykket for øvelsene er 0 til 60 bar. Trykknivået er begrenset til 70 bar. Du finner ytterligere opplysninger i produktkatalogen for vår HHT2 hydrauliske opplæringsenhet.

Hvilken olje må fylles på og hvor mye olje trenger aggregatet?

Tanken til den hydrauliske opplæringsenheten rommer 20 liter. Ren olje ISO VG 32 (hydraulikkolje i henhold til DIN 51524 T1 + T2, viskositetsområde 32 mm²/s ved 40 C oljetemperatur) skal benyttes, For mer informasjon og instrukser for igangsetting, les bruksanvisningene for de hydrauliske opplæringsenhetene.

Hvordan er komponentene festet til veggen?

Til å feste komponentene til bakveggen benyttes spesielle braketter. Montering og demontering av ventilene utføres uten verktøy. Komponentene kan plasseres fritt på bakveggen ved hjelp av festesystemet.

Er opplæringsenheten flyttbar?

Den hydrauliske opplæringsenheten er flyttbar. Den er utstyrt med fire svingbare hjul i polyamid.

Er det mulig å trille den gjennom dører?

Ja. Du kan trille opplæringsenheten gjennom normale dører uten problemer (se dimensjoner).

Hvor tung og hvor stor er opplæringsenheten (dimensjoner)?

Den hydrauliske opplæringsenheten veier 465 kg.
Dimensjoner: 2090 mm x 780 mm x 1774 mm (L x B x H)

Må jeg kjøpe alt på en gang? Hvilke fagområder dekker opplæringsenheten?

Du trenger ikke å kjøpe alle versjonene og komponentene. Det finnes forskjellige modeller og konfigurasjoner. Systemet er modulært og kan oppgraderes og tilpasses dine krav. Kontakt oss for mer informasjon.

Hvilke alternativer er tilgjengelig for oppgradering?

Et stort antall alternativer er tilgjengelig for oppgradering. Komponentene er delt inn i følgende kategorier:

 • Standard hydraulikkutstyr for manuell drift
 • Elektrohydrauliske ventiler
 • Relé bryterboks
 • Programmerbar minnekontroll
 • Proporsjonal teknologi
 • Digital pakke 4.0
 • Mobile kontrollblokker (åpent/senter)
 • Lastfølende enhet
 • Diverse funksjonsmoduler

Hvor mange personer kan arbeide og holde på med opplæring samtidig?

Vi anbefaler tre personer samtidig på en arbeidsstasjon. opplæringsenheten vår med to arbeidsstasjoner kan brukes av seks personer samtidig uten problemer.

Kan jeg opprette forskjellige kretser på de to sidene? Fungerer de to sidene uavhengige av hverandre?

Våre opplæringsenheter med to arbeidsstasjoner kan brukes for forskjellige øvelser og kretser på hver arbeidsstasjon. Begge sidene fungerer uavhengige av hverandre for de fleste øvelsene. Hvert lag kan jobbe i sitt eget tempo.

Finnes det oppgaver som er tildelt opplæringsenheten?

Vi har utviklet et stort antall oppgaver for de hydrauliske opplæringsenhetene. Oppgavene er sammenfattet og tilgjengelig i en PDF-fil. Det finnes en versjon for studenter og en versjon for lærere. Oppgavene er kun tilgjengelig ved kjøp av Hydraulikkkopplæringsenhet.

Utdrag fra øvelsene for den hydrauliske opplæringsenheten:

 • Begrepene trykk, flate og kraft
 • Kraftoverføring
 • Gjennomstrømning som en Hydraulikk parameter
 • Forholdet mellom hastighet, trykk og gjennomstrømning
 • Hydraulikksylinder (master/slave-sylinder; samtidig bevegelse, holde posisjon og "ettersporing" ("tracking"))
 • Hastighetsregulering med strupeventiler eller tilførselskontroll
 • Elektrisk styring av ventiler
 • Krets med låsing for 4/3-retningsventiler
 • Forskjeller mellom monostabile og bistabile ventiler
 • Arbeid med tidsforsinkelser
 • Realisere sykliske prosesser
 • Struktur av PLS-programmer
 • Bruk av SR-elementer i PLS-programmer
 • Kontroll av 4/2- og 4/3.retningsventiler
 • Ulike kontrollmetoder for monostabile og bistabile ventiler
 • Å realisere forskjellige hastigheter
 • Sekvensiell styring
 • Integrering av sensorer (induktive brytere / trykkbrytere)
 • Bruk av timere

I tillegg til opplæringsoppgaver leverer vi også oppslagsverk. Du kan også kjøpe lærebøkene hos oss uten å delta på seminar eller kjøpe opplæringsenheten.

Kan jeg leie den hydrauliske opplæringsenheten?

Dersom du ikke trenger den hydrauliske treneren med jevne mellomrom eller kanskje du trenger den bare én gang er det mulig å leie enheten. opplæringsenheten og det medleverte ekstrautstyret tilpasses dine behov.

Hvordan aktiveres eller styres ventilene?

Det finnes forskjellige modeller av den hydrauliske opplæringsenheten. Modellen for standard hydrauliske anvendelser omfatter manuell styring av ventilene ved hjelp av en spak. Den elektrohydrauliske versjonen styrer ventilene ved hjelp av elektromagneter og en strømkrets. Studenten lærer hvordan man kobler ventilen og kan bruke brytere eller en PLS for å lage de nødvendige bevegelsene..

Nedlastinger Referanse: HYDAC Hydraulikk opplæringsenhet

Vi er alltid klare til å hjelpe deg!

Send en e-post

Se flere magasinartikler

HYDAC ventiler for transmisjoner
Crossovers: find the right HYDAC filter element
Temaer og produkter
| 4 minutter