Dra nytte av å investere i teknisk renslighet Hvordan investering i teknisk renhet kan være til nytte for deg på lang sikt

HYDAC gjør det mulig!

Hvordan investering i teknisk renhet kan være til nytte for deg på lang siktHYDAC gjør det mulig!

Moderne driverteknikk og større krafttetthet krever produksjon av høykvalitets komponenter og systemer. Dette startet i bilindustrien, men har siden blitt et tema på tvers av bransjer. Selv om teknisk renslighet er en viktig kvalitets- og prosessfunksjon, blir den ofte sterkt undervurdert. Systemfeil og avviste deler er i mange tilfeller et resultat av utilstrekkelig teknisk renhet. Men de høye kostnadene for optimalisering av teknisk renhet kan heller ikke bare avvises. Årsakene til at det likevel lønner seg på lang sikt er vist i eksemplet med en av våre kunder gjennom mange år.

Prosesspålitelighet i alle trinnSpar ressurser, øk levetider og spar penger på samme tid

Siden 1963 har HYDAC skapt tillit som en leverandør som ser på sine kunder som partnere. Kunden vår – en billeverandør for driv- og chassisteknologi – har satt pris på vår relasjon og tok kontakt med oss igjen med stor tiltro Som eier av totalt seks industrielle delevaskere, byttet kunden rengjøringsvæsker og filterelementer annenhver uke på grunn av høye krav til renhet. Dette førte til et enormt ressursforbruk. Til tross for kundens forsøk, kunne standarden for teknisk renhet (0 partikler >500 µm) ikke overholdes pålitelig nok.

HYDAC Wombat – vår produktløsning

Kundens mål var klart: Pålitelig, definert renhet av rengjøringsvæsken gjennom væskens levetid, slik at de foreskrevne renhetsverdiene kunne overholdes. Samtidig skulle levetiden til rensevæsken økes og kostnader og ressurser spares på en bærekraftig måte.

HYDAC påbegynte jobben sammen med kunden. Etter en inngående analyse av vaskesystemet, utførte vi de første testene på filtrene. Testresultatene til HYDAC Wombat filterelementene gjorde stort inntrykk på kunden både med hensyn til kvalitet og kostnader. Den spesielle egenskapen til dette filterelementet er at den kan filtre ut store mengder skitt samtidig som det viser en høy separeringsgrad.

HYDAC Wombat – suksess over hele linja

Når levetidene ble sammenlignet direkte, overbeviste filtrene våre med en gang: to uker for konkurransens element, hele åtte uker for HYDAC Wombat. Dette reduserte filterforbruket og den tidskrevende utbyttingen av filterelementer, og reduserte forbruket av rengjøringsvæske. En verdiful optimalisering som er både svært gunstig for systemets produktivitet, og øker tilgjengengeligheten. Mengden partikler med metallisk glimmer i badet ble redusert fra >800 µm til <150 µm, sånn at kunden vår kunne pålitelig overholde kravene om teknisk renslighet fra nå av. Slike resultater kunne ikke oppnås tidligere til tross for hyppig skift av filtre og bad.

Resultatet

Er en investering i Wombat filterelementer lønnsom? Ja, kunden vår var imponert med de mangfoldige fordelene systemet tilbyr for industrielle vaskesystemer. Målene førte til at kunden, en leverandør til bilindustrien, kunne spare over 60% av kostnadene for væsker og filtre. Utgiftene for HYDAC-løsningen gjorde seg betalt med en gang.

Pålitelig overholdelse av de foreskrevne renhetsverdiene ga en tredobbel levetid for væsken, tilsvarende en besparelse på €57 000 per system. Ettersom filternes levetid er fire ganger lenger, bruker hvert system 130 færre filterelementer hvert år.

Den industrielle delevaskeren som system kunne også dra nytte av den nye filterstrategien. Den reduserte forurensingen av den industrielle delevaskeren på <40% førte til en minket belastning av systemkomponentene (f.eks. ventiler, pumper) på langt sikt. Den forbedrede kvaliteten av vaskevannet reduserte mengden av avviste deler og resulterte i mindre behov for etterarbeid. Alt i alt ga dette en reduksjon av CO2-utslipp på mer enn 60% årlig. 

Dette eksempelet viser at teknisk renslighet har en enorm effekt på produktiviteten. Derfor er det lønnsomt å investere i optimaliseringen av filterstrategier, både for systemet ditt og lommeboken din. Også du kan dra nytte fra et samarbeid med HYDAC - spør oss om muligheter for innsparinger med våre svært effektive filtersystemer.
 

Sitat fra kunden:

«Jeg hadde aldri trodd at det å investere i optimalisering av filterstrategien vår ville lønne seg så mye på lang sikt. Men HYDAC ekspertene har overbevist meg. Nå kan vi produsere pålitelig og ikke bare spare tid på vedlikehold av systemet, men også spare penger." 

Fordelene med produktløsningen fra HYDAC:

Bevaring av ressurser

Bevaring av ressurser

Spar rengjøringsvæske og rengjøringselementer bærekraftig takket være lengre levetid.

Redusere kostnader

Kostnadsoptimalisering

Reduser kostnadene dine på langt sikt ved å investere i teknisk renhet på intelligent vis.

Systemtilgjengelighet

Systemtilgjengelighet

Minimer feil og reklamasjoner ved å overholde spesifiserte renhetskrav.

Redusert etterarbeid

Dra nytte av økt kvalitet, mindre returer og avviste deler.

Ønsker du å avtale et møte?

Avtal konsultasjon

Se flere magasinartikler

Olje i vaskebadet? Ikke med HYDAC
Filtrering av røykgass fra lasersveising for additive produksjonsmetoder
Prosesstabilitet og systemtilgjengelighet for leverandører til bilindustrien