Filtrering av røykgass fra lasersveising Filtrering av røykgass fra lasersveising for additive produksjonsmetoder

HYDAC - din partner for filtrering av røykgass fra lasersveising i additive produksjonsmetoder, spesielt SLM-teknologi.

Filtrering av røykgass fra lasersveising for additive produksjonsmetoderHYDAC - din partner for filtrering av røykgass fra lasersveising for additive produksjonsmetoder, spesielt SLM-teknologi.

Selektiv lasersmelting (SLM) er en additiv produksjonsmetode som innebærer at deler produseres i lag direkte fra et materiale i pulverform.

Med SLM-metoden fusjoneres pulvermaterialet direkte til bearbeidingspunktet gjennom varmeenergien i en laserstrål. For å forhindre at materialet oksiderer, må arbeidskammeret fylles med beskyttelsesgass. Dette fører til at det utvikles sveisegass i maskinens arbeidskammer som kan svekke sveisepunktet til laseren. Derfor må røykgasser filtreres bort. Støvet som dannes er brennbart hvis det reagerer med oksygen. Noen av støvpartiklene er så små at de kan innåndes. Med dagens teknologi ,vil  blir filteret derfor enten fylt med vann eller brakt til en inert tilstand med lesket kalk når filteret skiftes.

Ulempene med denne metoden:

  • Engangsfilterelementene kan noen ganger ha svært korte levetider (i noen tilfeller varer bare for én konstruksjonsjobb)
  • Høye driftskostnader for filter og omfattende arbeidsmengde med filterbytte
  • Kompleks inertisering er nødvendig når filteret skiftes, da hele filterhuset må fjernes, spyles med vann og rengjøres
  • Hyppige filterbytter resulterer i et stort avfallsvolum
  • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen er utilfredsstillende

Optimalisering av filterløsningen med den nye, innovative løsning for filtrering av røykgass fra lasersveising fra HYDAC

Vår kunde er en global aktør blant produsenter av maskineringsmaskiner. Med sine løsninger imøtekommer de den enorme trenden med additiv produksjon, ved å bruke selektiv lasersmelting (SLM-metoden) i sine metall-3D-printere. En av de største utfordringene er filtreringen av røykgassen som oppstår under lasersveising.

Den eksisterende filtreringsløsningen krevde svært hyppige filterbytter, da det var behov for nye engangsfilterelementer for nesten alle prosjekter. Dette førte til et stort og dyrt forbruk av filterelementer og avfall
En annen ulempe med den komplekse filterbytteprosessen var den utilstrekkelige helse og sikkerhet på arbeidsplassen som følge av brannfaren fra metallpulveret i tilfelle en reaksjon med oksygen. I tillegg var partiklene veldig små og kunne innåndes. Dette gjorde det nødvendig å spyle filterhuset hver gang et ffilterbytte ble utført. Deretter ble hele huset fjernet, spylt ut med vann og grundig rengjort. Med denne metoden kunne det ta opptil 2 timer for å bytte ut et filter.

Hele filterbytteprosessen var ineffektiv og innebar helserisiko. Derfor kom kunden til oss med følgende krav:

  • Forbedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  • Utvikle et filtersystem med lang filterlevetid og kostnadseffektiv drift

  • De høye kostnaden for avfallsbehandling skulle reduseres

  • Et filter som kan brukes universelt for alle typer pulvermateriale i den additive produksjonsmetoden

Med disse definerte målene i tankene ble det utviklet en kravspesifikasjon i samarbeid med kunden.. En test av den første prototypen av HYDAC-filteret ble utført hos kunden, med støtte fra våre dyktige filtereksperter. Etter noen tilpasninger, godkjente kunden serieproduksjonen.

FlushPACK fra HYDAC - løsningen for filtrering av røykgass fra lasersveising

HYDAC tok utfordringen med å filtrere partikler fra røykgass ved lasersveising – resultatet er det innovative filtersystemet,, FlushPACK.

Prinsippet av passivering

Først filtreres partiklene ut av beskyttelsesgassen i et gassfilter (1). En hydraulisk akkumulator (3) ladet opp av en kompressor (2) utfører tilbakespyling i filteret, noe som får forurensningen til å falle ned til filterbasen. Der kombineres den med en passiveringsvæske, som trekkes ut i en separat beholder (4) hvor den lagres. Partiklene er nå bundet. Som tillegg kan også et HEPA-filter (5) installeres.

Resultatet

Siden forurensningen passiveres direkte inne i filteret, er det ikke nødvendig med PPE (personlig verneutstyr) ved filterbytte. Samtidig forbedres helse- og sikkerhetssituasjonen på arbeidsplassen med denne metoden. Takket være filterets lange levetid, kan filtersystemet drives kostnadseffektivt. Systemet for utbytting betyr at de høye kostnadene for avfallsbehandling blir eliminert -  brukte filtre kan returneres til HYDAC. Ved bruk av passiveringsvæsken er det mulig å bruke filtersystemet for alt typer pulvermateriale. Pulvermaterialet kan skiftes uten å bytte filter.

Sitat fra kunden:

"Den lange levetiden til filtrene og enkelheten ved filterbytte og avhending av brukte filter overbeviste oss. Vi vil nå ettermontere FlushPACK på en eksisterende maskin."

Fordelene dine med FlushPACK løsningen for filtrering av røykgass fra lasersveising

Sikkerhet på arbeidsplassen

Forbedret helse og sikkerhet på arbeidsplassen, takket være patentert passivering av den reaktive forurensningen, eliminering av behovet for ekstra personlig verneutstyr (PPE) og forebygging av brannfare når filtre skiftes.

Avfallsbehandling

Enkel gjenbruk av brukte filter, takket være gjenbrukskonsept til HYDAC.

Redusere kostnader

Kostnadsreduksjon i drift, takket være lang levetid, raskt og sikkert filterbytte og reduksjon av ekstra avfallskostnader.

Forbedret komponentkvalitet, takket være stabile prosessparametere (konstant lave temperaturer og høy gassrenhet) og intelligente rensesykluser.

 

Filtre kan brukes til ethvert pulvermateriale, takket være materialuavhengig filtreringskonsept.

Last nedReferanse: Røkgassfiltrering for lasersveising

Last ned referansen som PDF

Vi er alltid glade for å kunne gi råd!

Ta kontakt med HYDACs eksperter, og avtal rådgivning i dag!

Send e-post

Se flere artikler

Spar energi i bilfabrikken ved å konvertere maskineringsverktøy til effektive vannkjølesystemer
Olje i vaskebadet? Ikke med HYDAC
Prosesstabilitet og systemtilgjengelighet for leverandører til bilindustrien