HYDAC filterelementer med kvalitetsbeskyttelse Velg kvalitet og beskytt systemet ditt

Dårligere renhet, redusert komponentbeskyttelse, kortere levetider - dette er kun noen få av konsekvensene av å bruke mindreverdige kopier av elementer. Dette resulterer i at driftssikkerheten er i fare, og maskinens tilgjengelighet påvirkes også. Den reduserte produktiviteten fører til en økning i livssykluskostnader.

Beskytt maskinen og systemene dine ved å bruke originale HYDAC filterelementer – tilgjengelig med vår integrerte kvalitetsbeskyttelse mot imitasjoner.

Kvalitetsbeskyttelse - forhindrer systemfeil forårsaket av imiterte elementer.

Å skifte til tredjepartselementer kan ha betydelige konsekvenserVær obs for imitasjoner

Angivelig rimeligere imitasjonselementer bruker ofte billigere materialer. Enkelt papir brukes i stedet for glassfibermedier av høy kvalitet og i flere lag. Dette gjør at ultrafin filtrering med høye separeringsverdier ikke er mulig. I praksis har det vist seg at opptil 20 ganger mer forurensning kan komme inn i systemet gjennom filteret sammenlignet med et standardelement. Erstatningsfilterets levetid er også bare halvparten av livet til originalen på grunn av den mindreverdige kvaliteten av filtermaterialet . Dette betyr at elementer må byttes ut oftere.  
 
Imitasjoner tåler ofte heller ikke høyere differensialtrykk og vil raskt kollapse – de komprimeres inntil forurensningen klarer å bryte gjennom. Deretter passerer den uhindret over til den rene siden. Komponentene dine er ikke lenger beskyttet. Dette fører til feilfunksjoner og plutselig systemsvikt. Velg kvalitetsbeskyttelse for å sikre produktiviteten til dine maskiner og systemer - integrert beskyttelse mot imitasjon som sikrer den utmerkede kvaliteten til originale HYDAC-filterelementer.

Hvorfor du bare bør bruke originale HYDAC filterelementerSikre renhetsklasser og komponentbeskyttelse av høy kvalitet

Beskytt komponentene dine mot slitasje og sørg for at systemet går som det skal - HYDAC-filterelementer gjør det mulig. Fordi perfekt filterytelse bare er mulig når filterhuset brukes sammen med originale erstatningselementer. Med våre filterelementer kan du oppnå de beste renhetsklassene, selv ved svært lave differensialtrykk.

Mer informasjon om HYDAC filterelementer

Dine fordeler HYDAC filterelementer med kvalitetsbeskyttelse

Imiterte filterelementer fører til skader og nedetider for maskinen, og øker livssykluskostnader.

Reduserte livssykluskostnader

Unngå skader på maskinene og driftsstans på grunn av dårlige imitasjonselementer.

Originale filterelementer muliggjør prosesser og øker den samlede driftssikkerheten.

Høyere driftssikkerhet

Stol på sikrede renhetsklasser og lang levetid - takket være originale filterelementer fra HYDAC.

Komponentbeskyttelse av høy kvalitet og de beste renhetsklassene øker systemets tilgjengelighet.

Bedre systemtilgjengelighet

Sikre høy produktivitet med komponentbeskyttelse av høy kvalitet og de beste renhetsklassene.

Kontakt HYDAC

Våre eksperter gir deg gjerne råd om filtrering.

Kontakt oss nå

Biomicron® filterelementteknikk beskytter mot mikrober i dieselolje
Temaer og produkter
| 5 minutter

Moderne dieselmotorer har en svært høy sirkulasjonsmengde. Det betyr at drivstoffet passerer gjennom filtrene som er installert, og at bare en del av drivstoffet forbrennes. Det overskytende drivstoffet som filtreres av filtrene, ledes tilbake i drivstofftanken. Den mikrobielle belastningen i denne returstrømmen reduseres betydelig med Biomicron®-teknologi. På denne måten reduseres mikroorganismebelastningen i drivstofftanken gradvis. Dette kommer hele drivstoffsystemet til gode.

Mobile maskiner og nyttekjøretøy utsettes for de tøffeste arbeidsforhold over hele verden. Optimal behandling av dieseldrivstoffet gjør at kjøretøyene dine går som smurt - samtidig beskytter du motoren og hele drivverket mot skader.