ASPlight

Bestem nøkkelparametrene for valget av den optimale hydrauliske akkumulatoren for ditt bruksområde i bare noen få klikk. Vårt online-verktøy ASPlight kalkulerer de påkrevde variablene, sånn som akkumulatorens volum, trykkforhold og maksimalt og minimalt driftstrykk med hensyn til den ekte oppførselen av gasset.

 

Med ASPlight kan du finne den riktige hydrauliske akkumulatoren kjapt og pålitelig i bare noen får trinn. I noen få, enkle trinn kan du få all den informasjonen som du trenger for vurdering (påkrevd gassvolum, skiftet væskevolum og øvre og nedre driftstrykk).

  1. Velg passende forhåndsinnstillinger og legg inn de generelle forholdene for beregningen din. 
  2. Sjekk utdataverdien som du gjerne vil beregne.
  3. Legg inn verdiene dine - bruk inndatafeltet eller skyveren.
  4. I fanen for "referanseverdier" kan du automatisk beregne p0, eller verdien inn manuelt. Referanseverdien for temperaturen er T0 = 20 °C.
  5. Avhengig av valget ditt vil resultatet vår akkumulatorens volum / skiftevolum eller det øvre og nedre driftstrykket.  

Du vil også få informasjon om volumforholdet, trykkforholdet og forhåndstrykket ve Tmin og Tmaks. 
Basert på disse verdiene kan du vurdere om en blæreakkumulator, stempelakkumulator eller membranakkumulator er det riktige valget for bruksområdet ditt.


Merknad: Grunnleggende kunnskap om driftskarakteristikkene til hydrauliske akkumulatorer er nødvendig for beregning av verdiene.

Har du spørsmål eller kommentarer gjeldende dette verktøyet? I så fall ta kontakt med oss!

Kompatible produkter i katalogen

Hydrauliske akkumulatorer

Vis katalog

Tilbehør for hydrauliske akkumulatorer

Vis katalog

Hydrauliske dempere

Vis katalog

Tilbehør for hydrauliske akkumulatorer

Vis katalog