HYDAC tjenester og service

HYDAC Services Vårt servicetilbud - igangsetting, vedlikehold og væskebestyring

Servicetilbudet fra HYDAC er omfattende profesjonelt støtte for alle dine individuelle behov.

Vi kalibrerer og funksjonstester dine enheter

Det er lurt å ha gode rutiner for å ha godkjent utstyr til enhver tid.
Anbefalt kalibrering er en gang pr år, litt avhengig av hvilket marked utstyret benyttes i.

Inspeksjon av måle- og testutstyr går under standarden DIN EN ISO 9000-9004.
«Inspeksjon av måle- og testutstyr har til hensikt å garantere at alt testutstyr som er relevant for produktkvaliteten, måler "presist". For å kunne garantere dette, må testutstyret kalibreres regelmessige og oppfylle de nasjonale /internasjonale målestandardene. I tillegg må verdiene som registreres dokumenteres».

Vi kalibrerer følgende:

  • Partikkelsensorer
  • Forurensingssensorer
  • Temperatursensorer
  • Trykksensorer
  • Trykkbrytere
  • Bærbare dataregistreringsenheter
  • Volumstrømtransmittere
  • Displayenheter

Se også Prisliste kalibrering

Service og/eller reparasjon av dine enheter

Ta kontakt med oss for å få et tilbud på reparasjon og/eller service på dine enheter.

Send epost til: firmapost@hydac.no

 

Downloads

Kontakt oss dersom du ønsker å kalibrere eller leie et eller flere produkter.

Dagens maskiner og systemer har et høyt nivå av spesialisering, og å gi oppdrag til en annen spesialist for det omfattende utvalget av komplekse deler ville ikke være økonomisk. Med HYDAC har du en partner som vil støtte deg med praktisk hjelp og rådgivning - sånn kan du alltid konsentrere deg på din hovedaktivitet, redusere kostnader og sikre din konkurranseevne.

HYDAC AS is qualified through Achilles

Kontakt oss

Dersom du trenger teknisk hjelp eller ønsker å leie et produkt kan du kontakte oss på telefon alle dager (mand. – fred)  8:00 og 16:00.  Tlf.: +47 64 85 86 00 eller sende en epost til: firmapost@hydac.no