Om HYDAC Her for å hjelpe siden 1963

Som et internasjonalt konsern har vi et globalt nettverk av ekspertise, kvalitetsstandarder og kundefokus. På denne måten kan vi møte markedets strenge krav og støtte deg som ekspertpartner i å utvikle din skreddersydde løsning. Les mer om virksomheten vår.

HYDAC – 50 internasjonale datterselskaper, en DNA

Grunnlagt i Saarland i 1963 som "Gesellschaft für Hydraulikzubehör" (selskap for hydraulikktilbehør) og drevet som et familieselskap, har HYDAC aldri sluttet å forbedre seg. Idag omfatter HYDAC 50 nasjonale datterselskap verden rundt, omtrent 500 salgs- og servicepartnere, 14 produktlinjer og mer enn 9.500 ansatte

Stol på HYDACs ekspertise innen hydraulikk, systemer og væsketeknikk. Vi er forpliktet til å tilby altomfattende løsninger som spenner over flere industrisektorer og som er bærekraftige og fremfor alt er kundeorienterte. Vi er ikke teoretikere - med med vår omfattende forståelse av bransjen, utvikler vi systemer som tåler tidens tann. For deg og med deg.

HYDAC AS

Holder du på med hydraulikk, eller behøver rensing eller kjøling av vann så har du kommet til rett sted.
I Norge finner du over 30 av Hydac-selskapets 9500 entusiastiske problemløsere.
Tar du med oss på laget hjelper vi deg å gjøre dine systemer enda bedre.

Berghagan 4A, N-1405 LANGHUS. Tlf. 64 85 86 00. E. post: firmapost@hydac.no

 • Heleid av Hydac International GmbH
 • Etablert august 2001
 • 31 ansatte, av disse er 20 ingeniører

Hydac AS er heleid av HYDAC International, som er verdens største familieeide produsent av hydrauliske komponenter og systemer. Vi håndterer salg, service og systembygging for hele Norge.

Til hydraulikk:
Vi skaper bevegelse, styrer, filtrerer, kjøler, måler, reduserer støy, feilsøker, leverer systemer og hjelper med CM og vedlikehold av dine systemer.

Til prosessvæsker:
Vi renser alle væsker med patenterte løsninger fra HYDAC.

Hei og velkommen til oss i Hydac AS

Dersom du holder på med hydraulikk, og kanskje også trenger overvåking av den, om du trenger kjøling av væsker eller rensing av vann - eller kanskje alt sammen.? 

Da må du bli bedre kjent med oss.

Det skal du få bli nå. 

Redusér CO2 fotavtrykket.Innen hydraulikk trenger det grønne skifte sånne som oss i HYDAC.

Norsk industri er opptatt av bærekraft og å bevare naturen.
Det samme er vi i Hydac.
Vi er ingen tryllekunstnere, men vi er stolte av løsningene vi har, som bidrar til det grønne skiftet.

Kjøling av væsker – snakk med oss i HYDAC på Langhus.Vi og flinke kollegaer på fabrikkene i Europa finner riktig løsning – hver gang.

Trenger du kontroll på en væskes temperatur – opp eller ned – bør du snakke med oss i HYDAC.
Vi har et av verdens største produktutvalg av kjølere og varmevekslere. Kombinert med kunnskap i eget hus, er dette en uslåelig ressurs som du bør sjekke ut.

HYDAC AS er kvalifisert gjennom Achilles

Kontakt Oss

Vårt team i Norge

Read more

HYDAC - Vi fremmer og opplever innovasjon

Med stadig nye utfordringer har vi aldri sluttet å utvikle vår portefølje. Bare i Tyskland alene jobber mer enn 900 av våre ingeniører innen områdene Fluid and Engineering for å skape energieffektive og pålitelige "low-waste" løsninger. Våre nye patentsøknad er vitnesbyrd om vår interesse for innovasjon.

Et internasjonalt nettverk, med lokal forankring.

Vi snakker språket ditt og kjenner til utfordringene på stedet. HYDAC tilbyr et nettverk av internasjonale og lokale spesialister. Dette hjelper oss å utvikle skreddersydde løsninger for og sammen med kundene våre som er tilpasset de regionale behovene.

Bærekraft i praksis

Med alle våre teknologiske løsninger og systemer er vi ikke bare fokusert på nåtiden, men også på fremtiden. Vi bruker fornybar energi i anleggene våre, langt utover det som er lovpålagt. Samtidig verdsetter vi regionalitet – med våre 50 HYDAC-datterselskaper og mer enn 500 salgs- og servicepartnere over hele verden er vi i nær kontakt med kundene våre og holder forsendelsrutene våre korte.

Verdiskapning siden 1963

Kundeorientering

Kundene er drivkraften vår. Det stimulerer oss til å fortsette og utvikle oss videre. Derfor står kundene i sentrum for alle avgjørelsene vi tar. I vårt samarbeid er det viktig for oss å kommunisere med kundene våre som partnere på en transparent måte.

Vi er en familie

Som en familiebedrift er vi stolte av vårt sterke team. Derfor har vi som maksime alltid å handle ansvarlig Fordi vi setter pris på solidaritet. Enten det gjelder muligheter for videre utvikling, fritidsaktiviteter eller å forene arbeid og familie.

Entreprenørsånd

Entreprenørånden vår ansporer oss til å finne den mest effektive og økonomisk levedyktige løsningen for deg: fordi din suksess er vår suksess. Sammen med deg takler vi markedets krav – og sørger alltid for at produktene våre representerer en attraktiv langsiktig investering for deg.

Mot

Fra en familiebedrift i Saarland til en internasjonal virksomhet - det krever mye mot. Mot til å stille spørsmål ved status quo, tenke utenfor boksen og skape noe nytt. Når alt kommer til alt, må man ta risken og følge nye, utradisjonelle stier for å være i forkant.

Pålitelighet

I mer enn 50 år har vi vært en samarbeidspartner for kundene våre når det gjelder utvikling av tekniske løsninger. Vi bruker omfattende tester og simuleringer for å utvikle pålitelig teknologi som er perfekt skreddersydd til å passe dine behov. Slik skaper vi produkter og tjenester som oppfyller de høyeste sikkerhetsstandarder og kvalitetskrav.

Tilpasningsevne

Vi fortsetter å gå videre. I likhet med produktene våre, som vi hele tiden tilpasser til de siste kravene og utfordringene, utvikler vi oss videre dag for dag. Med vårt syn på fremtiden og vår kunnskap fra fortiden, er vi fleksible med hensyn til miljøet.

Nysgjerrighet

Sultne på kunnskap, fremtidsrettet og fremsynte: HYDAC er alltid i forkant og er nå representert over hele verden i mer enn 14 produksjonslinjer. Vi liker å takle nye utfordringer, alltid godt utstyrt med erfaring over mange år.

Forretningskode

HYDAC Group

Som et verdensomspennende aktivt konsern ser vi det som en selvfølge å handle etter de samme grunnleggende prinsippene for markedene verden rundt, med ansvar for både miljøet og samfunnet. Derfor er vi sertifisert, og vi sertifiseres på nytt i regelmessige perioder.

Virksomhetsprinsippene nedenfor fastsetter minimumskrav på dette grunnlaget, som kan suppleres for å passe nasjonale behov.

 1. Relevante eksisterende lover og andre nasjonale og internasjonale forskrifter utgjør det naturlige grunnlaget for vår handling.
 2. Vi tar hensyn til alle relevante sosiale, kulturelle og politiske forhold på stedet.
 3. For oss utelukker menneskelig verdighet enhver form for diskriminering, tvang eller sjikane. Dette betyr også at arbeidere skal være frie til å tilslutte seg foreninger og utøve denne retten innenfor reglene til de lovlige bestemmelsene.
 4. Det er ikke bare en forpliktelse, men også et anliggende for oss å implementere de gjeldende reguleringene for beskyttelsen av mindreårige, arbeidsbeskyttelse og menneskerettighetene.
 5. Diskresjon er en sentral forutsetning for oss for et rettferdig og partnerskapsbasert samarbeid. Dette omfatter respekt for privatsfæren av alle individer såvel som deres persondata.
 6. Vi tror på prinsippene for fri markedsøkonomi og dermed åpen og rettferdig konkurranse. Verken deltar vi i eller tolererer enhver form for korrupsjon eller urettmessig innflytelse over andres frihet til å ta beslutninger.
 7. Vi utvikler og produserer sikre og pålitelige kvalitetsprodukter med henblikk på effektiv og bærekraftig fremtidig levedyktighet.
 8. I overensstemmelse med nasjonale og internasjonale miljøvernstandarder, unngår vi negativ påvirkning på miljøet, overholder krav angående råvarers opprinnelse og bruker ressurser ansvarlig og effektivt for å bidra til en bærekraftig utvikling.
 9. Vi gir ansatte og andre interesserte tredjeparter konfidensiell adgang til en prosess for anmeldelse av brudd med disse prinsippene.
 10. Uavhengig av alle lovfestede forpliktelser, venter vi av våre forretningspartnere at de på deres side overholder de grunnleggende rettesnorene av disse prinsippene og aktivt påser at deres egne forretningspartnere også overholder og respekterer dem.

Vi vil ikke samarbeide med personer, virksomheter eller institusjoner som er kjent til oss for ikke å overholde minimumsstandardene våre.

Last ned HYDAC Business Code

Last ned HYDAC Business Code (engelsk versjon)

Status: 2022

Sertifikater