HYDAC komponenter og systemer for maksimal eksplosjonsbeskyttelse Fra ATEX til IECEx til NEC – Produkter for eksplosjonsfarlige områder

Eksplosjonsfare: Dette er realiteten i ulike prosesserings- og produksjonsprosesser med brennbare stoffer, for eksempel i olje og gassnæringen, kjemisk industri eller næringsmiddelindustrien. Maskiner kan få alvorlige skader og mennesker kan bli alvorlig skadet hvis ikke de optimale komponentene og systemene brukes. Det finnes spesifikke nasjonale og internasjonale direktiver for eksplosjonsfarlige områder. Derfor tilbyr vi et bredt produktutvalg og hjelper deg med å holde oversikt i jungelen av standarder og direktiver.

HYDAC er din partner for de mest sikkerhetsfremmende produktene

Leter du etter en partner som kan hjelpe deg å implementere løsninger i samsvar med standardene? Takket være vår ekspertisen og mange års erfaring er vi klare til å hjelpe deg. Vi kan gi deg støtte med problemanalyse, utforming og dokumentasjon av løsninger - og vi tilbyr omfattende service også etter installasjon og igangkjøring.

Kontakt oss nå

Mer sikkerhet for applikasjonene dineGlobal eksplosjonsbeskyttelse med HYDAC

En rekke av tekniske og/eller organisatoriske tiltak kan gjennomføres for å beskytte personer mot eksplosjoner og forhindre alvorlige skader eller død. For dette formålet deles eksplosjonsfarlige områder inn i soner i henhold til hyppigheten og varigheten av en eksplosiv atmosfære. De enkelte innretningene og maskinene kan således utformes i samsvar med de spesielle sonene. Denne tilnærmingen fokuserer designerens oppmerksomhet mot sikkerhet i alle avgjørelser.

Men hvilke direktiver gjelder? Du finner alle detaljene angående standarden som gjelder i landet ditt i vårt Leksikon om eksplosjonsbeskyttelse.

Et partnerskap for tilpassede løsninger

Erfaring og kvalitet er viktig når det gjelder farlige arbeidsmiljøer - og HYDAC gjør ingen kompromisser her. Med vår mangeårige ekspertise og våre velprøvde komponenter utvikler vi spesialtilpassede aktuatorer, hydraulikkaggregater og smøreenheter for arbeid i eksplosjonsfarlige områder. Du trenger heller ikke å klare deg uten fordelene hydrauliske systemer gir deg. Sammen med deg sjekker vi potensielle antennelses- og farekilder og tar hensyn til disse når vi designer og produserer systemet ditt. Du får komplett elektronisk teknisk dokumentasjon basert på nasjonale og internasjonale standarder.

Kontakt oss nå

HYDAC hydraulikkaggregater

Fra kompakte små aggregater til komplekse systemer for alle driftstrykk - vi har mange års erfaring med utvikling, produksjon, installasjon og idriftsettelse av tilpassede systemer for alle bruksområder og bruksområder.

HYDAC smøreoljeenheter

Med mange års erfaring og omfattende teknisk ekspertise hjelper vi deg med smøring, filtrering og kjøling av turbiner og gir i kraftverk og kompressorer.

HYDAC autonome aktuatorer

Den autonome aktuatoren fra HYDAC kombinerer sylinder, drivverk og styring i et kompakt design. Det spesielle modulære systemet gjør det mulig at et utall versjoner settes sammen for enhver installasjonsposisjon. Den integrerte hydrauliske akkumulatoren gjør det mulig å utføre nødfunksjoner selv ved strømbrudd.

HYDAC's ventilsortiment for eksplosjonsfarlige områder For maksimal sikkerhet: produkter for eksplosjonsfarlige områder

HYDAC industrielle magnetventiler i sleidedesign

HYDAC industrielle magnetventiler i sleidedesign er egnet for ATEX-sonene II 2G, II 2D, II 3G, II 3D. 4/2 og 4/3 retningsmagnetventiler er tilgjengelig. Alle andre ventiltyper fra retningsventilserien i nominell størrelse 6 er tilgjengelige på forespørsel.

HYDAC industrielle magnetventiler i seteutførelse

For ATEX-områdene II 2G, II 2D, II 3G, II 3D: våre industrielle magnetventiler i seteutførelse er tilgjengelige som magnetretningsventiler i en nominell størrelse 6. Kontakt våre eksperter nå for å få råd om din skreddersydde ATEX-ventilløsning.

HYDAC industriell proporsjonal 3-veis trykkventil P3DRE06

HYDAC P3DRE06 industrielle 3-veis proporsjonale trykkventiler brukes for ATEX sonene II 2G, II 2D, II 3G, II 3D. Dette gjør det mulig for oss å sikre det høyeste sikkerhetsnivået for din applikasjon.

HYDAC hydrauliske ventiler

HYDAC eksplosjonssikre hydraulikkventiler leveres med produsentens erklæring og har betegnelsen -XC. Ta kontakt med oss og finn ut mer om vårt store produktsortiment.

HYDAC patronmagnetventiler i seteutførelse

Våre tilgjengelige 2/2 magnetseteventiler dekker ATEX-sonene II 2G, II 2D, II 3G og II 3D. Få råd fra våre eksperter om HYDAC patronmagnetventiler nå.

HYDAC-filtersystemer for eksplosjonsfarlige områder For maksimal sikkerhet: produkter for eksplosjonsfarlige områder

HYDAC vakuumvannutskiller FAM ATEX

Vår FAM-produktserie skiller ut vann, avgasser og filtrerer hydraulikkvæskene og smørevæskene dine. Effektivt vedlikehold betyr at du drar nytte av lengre oljeskiftintervaller og redusert komponentslitasje. Dette gir større pålitelighet og øker systemets tilgjengelighet.

HYDAC tilstandsovervåkingspakke CMP Ex

Med dette omline væskeovervåkingssystemet kan du registrere forurensningsnivå av faste partikler og væsketilstanden i eksplosjonsfarlige områder (sone 1 i henhold til IECEx og ATEX). Takket være den integrerte dataloggeren og IOT-gatewayen kan data og advarsler integreres i vedlikeholdssystemer på høyere nivå, og advarsler kan sendes.

HYDAC OffLine-filter OLF ATEX

Våre HYDAC OffLine filtre i OLF 15/30/45/60 ATEX-serien brukes som robuste off-line-filtre i eksplosjonsfarlige områder. Passer for stasjonære applikasjoner i hydraulikk- og smøresystemer med store oljevolumer. Dette resulterer i en forbedring av oljens renhet og dermed lengre levetid for komponentene.

HYDAC filterpumpe-overføringsenhet i OFU ATEX

Filterpumpe-overføringsenheten OFU er en mobil oljeservice- og -stellenhet, og brukes for offline filtrering under påfylling av systemer og når hydrauliske og smøremedier ompumpes. Effektivt vedlikehold av smøremiddelet betyr at du øker både ytelsen og levetiden til systemet ditt.

HYDAC pumper for eksplosjonsfarlige områder For maksimal sikkerhet: produkter for eksplosjonsfarlige områder

HYDAC aksial stempelpumpe med variabelt slagvolum PPV 100S

De aksiale stempelpumpene fra PPV100S-serien har et bredt utvalg av regulatorer. De imponerer også med lang levetid, lavt støynivå og korte reguleringstider. De er tilgjengelige som enkeltpumper og som multipumper.

Mer informasjon om HYDAC aksiale stempelpumper

HYDAC sensorer med eksplosjonsfarlige områder For maksimal sikkerhet: produkter for eksplosjonsfarlige områder

HYDAC trykktransmittere

Våre trykktransmittere og differensialtrykktransmittere er tilgjengelige i ulike typer eksplosjonsbeskyttelse og er sertifisert i henhold til ATEX, IECEx og for det nordamerikanske markedet (CCSAUS). I tillegg til bruksområder som hydraulikk i olje- og gassindustrien, finnes det også en spesialversjon som er spesielt utviklet for måleoppgaver med vann som medium.

HYDAC trykkbrytere

HYDACs trykkbrytere i egensikker utførelse er ATEX-sertifiserte. I den flammesikre kapslingsversjonen er enhetene til og med tilgjengelige med multigodkjenninger i henhold til ATEX, IECEx og for det nordamerikanske markedet (CCSAUS).

HYDAC temperaturtransmittere

Våre temperaturtransmittere er tilgjengelige i ulike sondelengder opp til 350 mm. Enhetene er tilgjengelige i ulike typer eksplosjonsbeskyttelse og er sertifisert i henhold til ATEX, IECEx og for det nordamerikanske markedet (CCSAUS).

HYDAC volumstrømtransmittere

HYDAC-strømningstransmittere i rustfritt stål kan brukes med opptil 420 bar driftstrykk. I likhet med nesten alle våre sensorer for bruk i eksplosjonsfarlige områder er enhetene tilgjengelige i ulike typer og er sertifisert i henhold til ATEX, IECEx og for det nordamerikanske markedet (CCSAUS).

Leksikon om eksplosjonsbeskyttelse Nasjonale og internasjonale spesifikasjoner

Europa – ATEX-direktiver

EU har utgitt to harmoniserte direktiver for Europa om helse og sikkerhet.

Krav til maskiner og utstyr

Europaparlamentsdirektiv 2014/34/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder. Dette direktivet regulerer bruken av både elektrisk og ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder. Det er hovedsakelig rettet mot produsenter av apparater og komponenter som skal brukes i eksplosjonsfarlige områder. Det erstatter det første ATEX-direktivet

94/9/EC. Siden 20. april 2016 må alle nye produkter som lanseres på markedet være sertifisert i henhold til det nye direktivet 2014/34/EU. Alle sertifikater utstedt i henhold til direktiv 94/9/EF vil imidlertid fortsatt være gyldige.

Krav som gjelder for systembyggeren/operatøren

Direktiv 99/92/EC (ATEX 153) definerer minimumskravene for helse og sikkerhet på arbeidsplasser, for driftsforhold og for håndtering av produkter og materialer i eksplosjonsfarlige områder. Direktivet deler arbeidsplassen inn i soner og definerer kriterier for kategorisering av produktene innenfor disse sonene.

Overføring til nasjonal lov

Direktivene er gjennomført i nasjonal lovgivning i EU-landene. I Tyskland ble direktiv 2014/34/EF gjennomført som "Forordning 11 til produktsikkerhetsloven" - også kjent som eksplosjonsvernforordningen (ExVO). Direktivet 99/92/EF ble implementert i forordningen om industriell sikkerhet (BetrSichV) og forordningen om farlige stoffer (GefStoffV).

Internasjonale forskrifter - lECEx

IEC utgir globalt standardiserte forskrifter for elektroteknologi og elektronikk. Tekniske komiteer utarbeider standarder for de ulike fagområdene. For å sikre harmonisering blir standardene som IEC publiserer, i all hovedsak tatt inn i nasjonale og europeiske standarder uten større endringer. IEC-publikasjoner om eksplosjonsbeskyttelse av elektriske apparater og systemer utarbeides av den tekniske komiteen TC31. Som sertifiseringsordning skaper IECEx et globalt rammeverk for uavhengig inspeksjon og sertifisering av utstyr og tjenester knyttet til eksplosjonsbeskyttelse.
I likhet med ATEX deler IECEx risikoområdene inn i soner basert på hyppigheten og varigheten av faren.

USA – NEC

I USA reguleres elektrisk utstyr som brukes i eksplosjonsfarlige områder, av den amerikanske National Electrical Code (NEC).

I motsetning til regelverket i Europa og IECEx-ordningen, deler NEC 500-504 de eksplosjonsfarlige områdene inn i tre klasser (klasse I til III for gasser, støv og fibre) og to inndelinger for hyppigheten og varigheten av tilstedeværelsen av disse stoffene. I 1996 introduserte NEC 505-506 en sonemodell som ligner på den internasjonale ordningen, parallelt med klassemodellen.
Utstyr som skal brukes i gruvedrift, er sertifisert i henhold til forskriftene fra Mine Safety and Health Administration (MSHA).

Kanada – CEC

I Kanada utstedes godkjenningen i henhold til den kanadiske Canadian Electrical Code (CEC 18). Klassifiseringen av områdene var tidligere basert på inndelingsmodellen, slik tilfellet er i USA. Siden den siste revisjonen av CEC i 2015 gjelder sonemodellen utelukkende for nye systemer og nye konstruksjoner, i likhet med IECEx. Gammelt utstyr i henhold til divisjonsmodellen kan fortsatt brukes i henhold til det tidligere regelverket (vedlegg J18). De kanadiske provinsene bestemmer selv hvordan CEC skal implementeres. Noen ganger legges det til ytterligere reguleringer.

Brasil – INMETRO

Brasils aktuelle reguleringer er sammenfattet i Inmetro Directive 179/2010. Dette direktivet godtar direkte sertifikater i samsvar med IECEx-ordningen, men i motsetning til IECEx-sertifikater er de bare gyldige i tre år. Andre sertifikater, for eksempel ATEX, anerkjennes bare hvis de er harmonisert med IEC-standarden 60079.

Eurasisk tollunion – TR CU 012

Russland dannet Den eurasiske tollunionen (EACU) med Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan. Dette resulterte i at det ble innført enhetlige regler i disse landene. Eksplosjonsbeskyttelse er regulert i direktivet TR-CU 012/2011. EAC-sertifikater kan utstedes for en engangsleveranse, for 1, 3 eller opptil 5 års gyldighet. ATEX- eller IECEx-sertifikater godtas som grunnlag for EAC-sertifisering.

India – PESO

I India må elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder være godkjent av den indiske myndigheten PESO – Petroleum and Explosive Safety Organization. Når det gjelder godkjenning av utstyr, skiller det indiske regelverket mellom utstyr som er produsert i India og utstyr som er importert til India. For indiske enheter gjelder utelukkende de nasjonale standardene. Disse er delvis basert på de eldre versjonene av IEC- og EN-standardene. For importerte enheter kreves IECEx- eller ATEX-sertifikater i henhold til de nyeste standardene. Godkjenning kan bare gis av CCoE – Chief Controller of Explosives via et godkjent indisk testlaboratorium. Testrapporter utstedt av ikke-indiske testlaboratorier tas med i den obligatoriske inspeksjonen. Generaldirektøren for sikkerhet i gruvedrift (DGMS) er ansvarlig for produkter som brukes innen gruvedrift.

Kina – NEPSI

Sertifisering i kina ligner IECEx-prosedyren. Den er basert på IEC- og EN-standarder som er vedtatt eller modifisert. ATEX- eller IECEx-sertifikater kan brukes som grunnlag for den kinesiske sertifiseringen. NEPSI-sertifikater må fornyes etter fem år.

Korea – KOSHA

Sertifisering utføres også i samsvar med IECEx-prosedyrene i Korea. Det koreanske regelverket er også basert på IEC- og EN-standarder som enten er vedtatt uten endringer eller modifisert. ATEX- eller IECEx-sertifikater som allerede er utstedt, kan danne grunnlag for sertifisering, selv om det må tas hensyn til ytterligere nasjonale forskrifter.

Japan – TIIS

I Japan må elektrisk utstyr som brukes i eksplosjonsbeskyttende applikasjoner, være sertifisert av TIIS – Technical Institution of Industrial Safety. Standardene for eksplosjonsbeskyttelsestyper er hovedsakelig basert på standardene i IEC 60079-serien. Eldre utgaver av disse standardene er imidlertid i noen tilfeller harmonisert, og endringer og avvik er tatt med. TIIS-sertifikater er gyldige i 3 år og må deretter fornyes eller forlenges. Standardene gjelder kun for enheter for områder med risiko for gass eller støv. Enheter i gruppe I (gruvedrift) faller ikke inn under TIIS-ordningen og spiller heller ingen stor økonomisk rolle, ettersom det bare finnes én kommersiell kullgruve i Japan.

Australia, New Zealand – IECEx

Australia og New Zealand har innført IECEx-prosedyrene i deres nasjonale lovgivning. Dette betyr at IECEx-sertifiserte produkter kan brukes direkte. Delstaten Queensland er et unntak. De har fortsatt til en viss grad sine egne godkjenninger her. Administrasjonskontoret for IECEx-systemet ligger i Australia.

På den sikre siden med HYDACEksplosjonsbeskyttede produkter for alle bransjer

Vi har i en årrekke utviklet og levert sertifiserte komponenter og systemer til en lang rekke bransjer. Derfor legger vi stor vekt på kvalitetssikring, pålitelig identifikasjon og feilfri sporing av produktene våre - den nødvendige dokumentasjonen følger som standard med leveransen. Vi hjelper deg med å finne helhetlige løsninger takket være vår ekspertise på tvers av bransjer. Vi er til tjeneste verden rundt.

Olje og gass

Uansett om det dreier seg om oppstrøms, midtstrøms eller nedstrøms - HYDAC er din kontakt for komponenter og systemer i offshore-, olje- og gassindustrien.

Les mer

Maritim teknologi

Enten det er vinsjer, løfteutstyr eller stabilisatorer. Oppdag våre produkter for anvendelser innen skipsfart. Din partner i den maritime industrien.

Les mer

Brosjyrer om eksplosjonsbeskyttelse Vil du lære mer om eksplosjonsbeskyttelse, direktiver og risikominimerende design? Veiledningen vår gir deg all den detaljerte informasjonen du trenger - eller du kan få en oversikt med HYDAC ATEX-plakaten.

Ta kontakt med våre eksperter for eksplosjonsbeskyttelse

Vi gir deg informasjon om de nyeste direktivene og godkjenningene. Kontakt oss dersom du har spørsmål - vi hjelper deg gjerne.

Kontakt oss nå

Se flere magasinartikler

Ventiler med digital elektronikk
Temaer og produkter
| 3 minutter
HYDAC industriventiler