Sensorer

Sensorer

Sortimentet med sensorer omfatter produkter for måling av trykk, temperatur, lineær posisjon, nivå, gjennomstrømning og rotasjonshastighet såvel som forurensing og oljens tilstand. I tillegg til produkter for standardapplikasjoner, omfatter produktsortimentet spesielle bruksområder sånn som eksplosive atmosfærer og applikasjoner med øket funksjonssikkerhet.
Trykksensorer
Til produktene
Temperatursensorer
Til produktene
Nivåsensorer
Til produktene
Lineære posisjonssensorer
Til produktene
Vinkelsensorer
Til produktene
Hellingssensorer
Til produktene
Volumstrømssensorer/-brytere
Til produktene
Væskeovervåkingssensorer
Til produktene
Avstandssensorer
Til produktene
Rotasjonshastighetssensorer
Til produktene

Downloads for this category

CAD data can't be found at the product category level, but directly on the individual products.

PRD_DOC_PRO_5315-00001

Produktprospekt

1000450960

PRD_DOC_PRO_18500-00001

Produktprospekt

1000451597

PRD_DOC_PRO_180000-00001

Produktprospekt

1000451882

PRD_DOC_PRO_7605-00001

Produktprospekt

1000451227

PRD_DOC_PRO_18700-00001

Produktprospekt

1000451659

PRD_DOC_PRO_7603-00001

Produktprospekt

1000451225