Trykksensorer

Trykksensorer

Elektroniske trykksensorer brukes til å registrere trykk i væsketekniske systemer. Funksjonaliteten og detaljer av iverksettingen bestemmes av de respektive bruksforholdene. For å oppfylle disse kravene offererer HYDAC et stort sortiment av miniatyrtrykktransmittere som også omfatter brukerdefinerte multiple trykkontakter.
Elektronisk trykkmålingstransmittere samler trykkdata og konverterer disse til proporsjonale utgangssignaler.
Elektroniske trykkbrytere registrerer den målte variablen for trykket, bearbeider disse data og gir et brytersignal i samsvar med forhåndstinnstillingen.
Les mer Vis mindre
Produktsøk
Filtervalg
Tilbakestill filteret