Prosesspålitelighet og systemtilgjengelighet Prosesstabilitet og systemtilgjengelighet for leverandører til bilindustrien

HYDAC - din partner for komplekse komponenter og systemer for maksimal systemtilgjengelighet.

Prosesstabilitet og systemtilgjengelighet for leverandører til bilindustrienHYDAC - din partner for komplekse komponenter og systemer for maksimal systemtilgjengelighet.

Leverandører til bilindustrien møter stadig vanskeligere bransjespesifikke utfordringer som stiller enorme krav til produksjonen. Disse kravene er drevet av trender som setter nye standarder innenfor bransjen og utover hele bilsektoren: Disse omfatter blant annet maksimal prosesstabilitet i produksjonen som bare kan oppnås gjennom optimal systemtilgjengelighet.

Når det gjelder bensininnsprøytingssystemer for eksempel, er en høypresisjons produksjon påkrevd for å kunne garantere rensligheten av både produktene og maskinvæskene.

Som en erfaren teknisk partner ble HYDAC spurt om å anvende vår industrielle kunnskap for å produsere en skreddersydd løsning for kunden vår.

Økning av systemtilgjengelighet ved bruk av høyt effektive kjølefilterenheter fra HYDAC Fluid Engineering

En av våre MRO-kunder, en ledende fabrikant av bensininnsprøytingssystemer for biler, opplevde problemet av utilstrekkelig kjøleeffekt i testbenker, hvilket gjorde seg bemerket i hyppig svikt av testbenkene.

Feilene oppstod på grunn av for høye temperaturer av testvæsken, hvilket oppvarmet hele systemet og testbenkområdet såvel som renrommene. Installerte kompressorkjølere var ikke stand til å yte den påkrevde kjølekraften og oppvarmet i tillegg renrommene i systemet og testlinjen. Dette igjen førte til økede krav om kjøling i systemet og testlinjen. Den mest energieffektive metoden var å bruke den eksisterende kjølevannkretsen.

I tillegg førte forurensingen av systemet med partikler til mer slitasje i servoventilene, og dermed høyere reparasjonskostnader. Testmediene ble også forurenset til en viss grad som førte til ventilsvikt i testbenkene.

Det var med disse problemene, som alvorlig påvirket prosesstabiliteten og systemtilgjengeligheten at kunden spurte HYDAC om å utvikle en løsning.

Oppgaven omfattet flere mål til å svare på de kompliserte problemene: Først måtte kjølekraften tilpasses til testbenkene sånn at den påkrevde stabile temperaturen kunne opprettes. Varmetapet til produksjonsområdet måtte også reduseres, og bruk av kjølemidler skulle unngås for å redusere vedlikehold og renovasjonskostnader. Samtiig måtte betydelige energimengder innspares - minst 30%. Det var også viktig å påse at den tilpassede kjøleløsningen ikke tok opp for mye plass i produksjonsområdet.

For å øke systemtilgjengeligheten måtte en effektiv filtreringsløsning opprettes som ville redusere belastningen med partikler i testbenkene. Til slutt var det også viktig å redusere arbeidsbelastningen og kostnadene for stell og vedlikehold.

Ettersom kunden allerede hadde kommet til å stole på HYDAC's ekspertise, var vi kontinuerlig i kontaktd. Med dette grunnlaget dannet ekspertene våre seg først av alt et presist bilde av situasjonen med besøk på stedet, forbruksmålinger og analyser av væskeprøver. De var i stand til å benytte deres verdifulle tekniske erfaring i produksjon og test-benk-prosesser innen produksjonen av innsprøytingssystemer.

Løsningen fra HYDAC Fluid Engineering: Permanent kjølefilterenhet i sidestrømmen forbundet med tanken med ren og forurenset side

Den nye kjølefilterenheten som vi skapte ble implementert i alle kundens testbenker. Ved bruk av HYDAC Flexmicron premium teknologi med en filtreringsgrad på 1µm var det mulig å oppfylle eller sågar overgå alle kravene nevnt ovenfor.

Gjennom modifiseringen til kjølesystemet med forskjellige kjølekompressorer til et vannkjølt system for hver testbenk, var det mulig å etablere proporsjonal og kontinuerlig justerbar kontroll med lukket krets av den påkrevde kjølevannmengden med en termostatisk kontrollert kjølevannventil og platevarmeveksler, hvilket gjorde det mulig å opprettholde en konstant temperatur av testmediet - pålitelig over hele året og med en effektiv energibesparelse på omtrent 40%.

Resultatet

Vi optimaliserte strukturen til kjølesystemet sånn at det forbrukte mindre plass i produksjonssalen. Vi reduserte nedetiden til de hydrauliske komponentene sånn som servoventilene og høyttrykkpumpen med opptil 40% ved hjelp av den nye kjølefilterenheten. Med denne høyt effektive filtreringen, kunne kostnader for nedetider reduseres omtrent 50%. Til slutt førte den reduserte partikkelbelastningen også til en redusert arbeidsbelastning og forminskede kostnader for reparering og vedlikehold til omtrent halvparten.

Takket være HYDAC systemrådgivning og produktutvikling fra én enkelt kilde kunne kunden vår spare ytterligere kostnoder.

Oversikt over fordelene dine:

Pålitelighet

Prosesspålitelighet

Den angitte temperaturen av testmediet ble opprettholdt over hele året.

Systemtilgjengelighet

Systemtilgjengelighet

Samlet systemtilgjengelighet ble øket 2%.

Maskinsvikt

Maskinsvikt

Den høyt effektive filtreringsløsningen reduserte tilfellene av driftsavbrudd betydelig.

Redusere kostnader

Kostnadsreduksjon

Den reduserte partikkelbelastningen føret også til vesentlig reduserte kostnader for reparering og vedlikehold.

Trenger du rådgivning?

Avtal en samtale

Se flere magasinartikler

Filtrering av røykgass fra lasersveising for additive produksjonsmetoder
Hvordan investering i teknisk renhet kan være til nytte for deg på lang sikt
Verdens ledende teknologi for måling av partikler i hydrogensystemer